Bakgrundspapper uppe

«  Stödorganisation för kvinnors fackföreningar i Storbritannien

Foto av sju kvinnor som står och fem som sitter runt ett bord. Alla har hellånga klänningar med vida kjolar och uppsatt hår
Den fackliga kommittén vid Dewbury & Batley väveri 1875.

Rubrik: Women's Trade Union League med underrubriken: Women's Protective and Provident League

På initiativ av Emma Paterson bildades 1874 Women's Protective and Provident League (WPPL), som senare bytte namn till Women's Trade Union League (WTUL).
Osynlig ruta
Porträttbild av Emma Paterson med hennes namn under  Precis som i Sverige och många andra länder ville de flesta fackförbund som drevs av män inte acceptera kvinnor som medlemmar på den tiden. Syftet med WPPL var att fungera som stödorganisation för arbetande kvinnor och för fackföreningar för kvinnor.
Osynlig ruta
  WPPL/WTUL räknas oftast som Storbritanniens första fackförbund för kvinnor. Men det var egentligen inte en sådan paraplyorganisation för kvinnors fackföreningar, utan snarare en stödorganisation för att få kvinnor att engagera sig fackligt och för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. Organisationen hade fyra mål:
- att förbättra löner och arbetsvillkor,
- att ge sjuk- och arbetslöshetsstöd,
- att agera som arbetsförmedling,
- att hjälpa till i förhandlingar mellan fack och företag
.
Osynlig ruta
Eftersom många av dem som var medlemmar i organisationen var socialt engagerade medelklasskvinnor kunde de hjälpa till ekonomiskt, till exempel så att de små fackföreningarna kunde ha råd med strejkkassa och alltså klara av att sätta hårt mot hårt mot fabriksägare.

Foto av sju kvinnor som står och arbetar i en kedjefabrik. De har förkläden och är helt inne i sina arbeten
Kvinnor arbetar på en kedjetillverkningsfabrik.
Osynlig ruta

  Redan året efter starten, 1875, stöttade WPPL Dewsbury & Batley vävarstrejk i West Yorkshire, när företaget ville sänka Märke för kedjearbetarnas fackförbund, i form av en sköld i grönt, rött och guldarbetarnas löner med 10 procent. Det var en av de första strejkerna som drevs helt av kvinnor i Storbritannien, vilket var särskilt anmärkningsvärt eftersom arbetarna där var både kvinnor och män. Strejken vanns efter två månader, och en så lång strejk skulle vävarna inte klarat utan pengarna från WPPL och andra. WPPL/WTUL hjälpte också till att bilda flera nya fackföreningar, exempelvis för tapetserare (möbeltextil), bokbinderiarbeterskor, tobaksarbeterskor, affärsbiträden, väverskor, spinnerskor, textilindustriarbeterskor och olika slags sömmerskor.

Foto av tre kvinnor, en äldre och två yngre, i en fabrikslokal
Väverskor vid Dundemill.
Osynlig ruta

  WPPL/WTUL startade också Women's Halfpenny Bank 1879, där medlemmar kunde få lån. I samma lokaler hade de också läsrum, bibliotek, arbetsförmedling och simklubb. Simklubben kom sig av att det hade skett en allvarlig ångbåtsolycka i Themsen, där många kvinnor dött, just för att så få kvinnor fått lära sig simma.Tidningen Women's Union Journal
Osynlig ruta
  1876 startade WPPL tidningen Women's Union Journal, som kom ut en gång i månaden.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Lady Emilia Dilke med hennes namn under  När Emma Paterson dog 1886 tog Emilia Dilke över som ordförande och tillförde samtidigt en del av sina privata pengar.
Osynlig ruta
1890 bytte organisationen namn till WTUL, Women's Trade Union League, och jobbade då mycket med att förändra lagar för att förbättra arbetande kvinnors rättigheter. Samtidigt bytte tidningen namn till Women's Trade Union Review.
Osynlig ruta
  År 1900 blev Ada Nield Chew organisatör för WTUL, och reste runt Storbritannien för att hjälpa till att starta nya fackföreningar överallt.
Osynlig ruta
  När Mary Macarthur blev generalsekreterare i WTUL 1903 blev det ett uppsving i aktiviteterna. 1905 hade Porträttfoto av Mary Macarthur med hennes namn udnermedlemsantalet stigit till 70 000. När Macarthur 1906 tog initiativ till till bildandet av NFWW, National Federation of Women Workers, tog den nya organisationen över en del av det arbete som handlade om direkt organisering i fackföreningar. WTUL fokuserade då bland annat på att jobba mot det utbredda barnarbetet.
Osynlig ruta
  1915 arbetade WTUL, NFWW och flera andra organisationer tillsammans för att alla kvinnor, som i och med första världskriget övertagit mäns arbete på fabrikerna, skulle ha samma lön som männen haft, alltså krav på lika lön oavsett kön.
Osynlig ruta
  1921 gick WTUL upp i den särskilda kvinnosektion som startades inom fackföreningsrörelsen TUC, Trade Union Congress, för att stötta arbetarkvinnors fackliga kamp: WWG, Women Workers’ Group.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-07

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu