Bakgrundspapper uppe

« Tidning för Women's Protective and Provident League

Del av en illustration av en kvinna som håller upp en väldig blomsterkrans med girlanger med olika text på, som till exempel: Solidarity of Labour
Del av 1 maj-illustration av W. Crane.

Rubrik: Women's Union Journal

Women's Union Journal startades 1876 som en månadstidning av WPPL, Women's Protective and Provident League. Redaktör för tidningen var Emma Paterson, och hon skrev de flesta artiklarna.
Osynlig ruta
Porträttbild av Emma Paterson med hennes namn under  Efter att en period ha jobbat på en annan tidning lärde sig Emma Paterson vad hon behövde veta för att kunna starta, driva och trycka en tidning.
Osynlig ruta
Omslag till ett nummer av Women's Union Journal, med bara text  Grundläggande innehöll Women's Union Journal information om WPPL, kvinnor och facklig kamp, och det var en tidning som lutade åt socialism. Men den innehöll också artiklar om kvinnor som var förebilder, dikter av kvinnor och berättelser som löpte över flera nummer av tidningen. Den tog även upp sådana ämnen som exempelvis kvinnomisshandel. Tidningen uppmanade dessutom kvinnor att lära sig simma genom föreningens simklubb. De förespråkade också en "rationell" klänning för kvinnor, ungefär som den svenska Dräktreformföreningen.
Osynlig ruta
  Till fler som skrev i tidningen hörde bland annat Edith J. Simcox. Även män kunde medverka. Exempelvis stödde konstnären och socialisten William Morris kvinnors fackföreningar och medverkade flera gånger i Women's Union Journal under 1880-talet.
Osynlig ruta
  Mycket mer har vi inte hittat om tidningen, eftersom själva tidningen inte finns på nätet, som en del andra gamla tidningar för kvinnor gör.
Osynlig ruta
  1890 gjordes WPPL om till WTUL, Women's Trade Union League, och samtidigt gjorde Women's Union Journal om till Women's Trade Union Review.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-06

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu