Bakgrundspapper uppe

« Tidning för Women's Trade Union League

Illustration av en kvinna som står och håller i en girland med text på och bakom henne är fanor, allt utsmyckat med växter som slingrar sig runt bilden
Del av Illustrationen "The Worker's Maypole" av W. Crane.

Rubrik: Women's Trade Union Review

När WPPL, Women's Protective and Provident League, 1890 bytte namn till WTUL, Women's Trade Union League, bytte också deras Collage av tre omslag till tidningentidning namn från Women's Union Journal till Women's Trade Union Review.
Osynlig ruta
  Samtidigt verkar det som om tidningen slutade komma ut en gång i månaden och istället blev en kvartalstidning. Redaktör var då Gertrude Tuckwell.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Ada Nield Chew med hennes namn under  Andra som skrev i tidningen var Mary Macarthur, Margaret Bondfield, Emilia Dilke och Ada Nield Chew.
Osynlig ruta
  Eftersom Women's Trade Union Review inte finns med bland andra tidningar som går att läsa på nätet vet vi inte så mycket om vad den egentligen innehöll. Klart är att den berättade om vad som hände i WTUL, och den skrev om organisationens krav på lika lön oavsett kön, om lagstiftning på arbetsmarknaden och domar mot företag som inte följde lagarna. Mycket mer än så vet vi inte.
Osynlig ruta
  Det verkar som om tidningen las ner 1919, det vill säga två år innan WTUL gick upp i fackföreningsrörelsen TUC, Trade Union Congress.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-06

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu