Bakgrundspapper uppe

« Tidning för National Federation of Women Workers

Del av The Woman Workers senare logo med en kvinna i förgrunden och en fabrik i bakgrunden omringat av en girland och löv där det står "The Woman Worker.
Rubrik: The Woman Worker

The Woman Worker startades 1907 på initiativ av Mary Macarthur som en månadstidning för fackförbundet NFWW, National Federation of Women Workers. Den blev snabbt så populär att den redan 1908 övergick till veckoutgivning, med en upplaga på 20 000 ex. Mary Macarthur var redaktör.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Mary Macarthur med hennes namn underOmslag till fyra nummer av The Woman Worker med lite olika layout från olika år  I första numret slog Mary Macarthur fast att tidningens syfte och mål var att "lära ut nödvändigheten av att gå samman, hjälpa till att förbättra arbetsvillkoren, presentera en månatlig bild av alla aktiviteter som görs i kvinnors fackföreningar, och diskutera alla frågor som påverkar kvinnors intressen och välfärd".
Osynlig ruta
  Tidningen rapporterade framför allt om allt som hände inom fackföreningarna för kvinnor, men den skrev också allmänt om kvinnors löner och arbetsförhållanden, fackföreningsrörelsen i andra länder, och kvinnors rösträtt. Den hade även en frågespalt om lagfrågor, den skrev om ensamstående mammor och om barnuppfostran, samt publicerade korta berättelser eller noveller som kunde sträcka sig över flera nummer. Dessutom hade den ett "porträttgalleri", där tidningen presenterade olika fackligt aktiva kvinnor, och den publicerade boktips och dikter.
Osynlig ruta
  Mary Macarthur skrev många artiklar, men andra som skrev ofta i tidningen var Margaret G. Bondfield, Margaret McMillan och Julia Dawson. Senare tog Susan Lawrence över som redaktör.
Osynlig ruta
  Det verkar som om tidningen slutade ges ut 1919, det vill säga ett år innan NFWW gick ihop med NUGW, National Union of General Workers.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Några nummer av The Woman Worker (1907 - 1919) finns att läsa direkt på nätet hos The Digital Library.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-07-08

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu