Foto från stor internationell konferens i Genève 1920. Överst står texten "Kvinnofrontens förmödrar i fokus" och längst ner står "Rösträttsrörelsen i olika länder"

Osynlig ruta
Kvinnors rösträttskamp i Sverige har vi en särskild temasida för. Vi har också särskilda temasidor för rösträttsrörelsen i Storbritannien och i USA.
Historiska rösträttskvinnor från övriga länder hittar du här. Vi lägger ut mer vartefter vi gör sidor om fler kvinnor.
Osynlig ruta

Rubrik: Egypten
Glimrande gul stjärna Huda Sha'arawi
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Durriya Shafiq
Osynlig ruta
Rubrik: El Salvador
Glimrande gul stjärna Prudencia Ayala
Osynlig ruta
Rubrik: Finland
Glimrande gul stjärna Minna Canth
Osynlig ruta
Rubrik: Frankrike
Glimrande gul stjärna Hubertine Auclert
Osynlig ruta
Rubrik: Indien
Glimrande gul stjärna Margaret Cousins
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Dhanvanthi Rama Rau
Osynlig ruta
Rubrik: Iran
Glimrande gul stjärna Táhirih/Fátimih Baraghání
Osynlig ruta
Rubrik: Irland
Glimrande gul stjärna Maud Gonne
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Constance Markievicz
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Helena Molony
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hanna Sheehy-Skeffington
Osynlig ruta
Rubrik: Italien
Glimrande gul stjärna Alaide Gualberta Beccari
Osynlig ruta
Rubrik: Japan
Glimrande gul stjärna Ogino Ginko
Osynlig ruta
Rubrik: Kanada
Glimrande gul stjärna Margrét Jónsdóttir Benedictsson
Osynlig ruta

Rubrik: Mexiko
Glimrande gul stjärna Elvia Carrillo Puerto
Osynlig ruta
Rubrik: Nederländerna
Glimrande gul stjärna Aletta Jacobs
Osynlig ruta
Rubrik: Norge
Glimrande gul stjärna Anna Bugge Wicksell
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Fernanda Nissen
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gunhild Ziener
Osynlig ruta
Rubrik: Nya Zeeland
Glimrande gul stjärna Meri Te Tai Mangakãhia
Osynlig ruta
Rubrik: Puerto Rico
Glimrande gul stjärna Luisa Capetillo
Osynlig ruta
Rubrik: Ryssland
Glimrande gul stjärna Polixena Schischkina-Jawein
Osynlig ruta
Rubrik: Tyskland
Glimrande gul stjärna Anita Augspurg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Minna Cauer
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Louise Dittmar
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hedwig Dohm
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Käte Duncker
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gertrude Guillaume-Schack
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Lida Gustava Heymann
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Marie Stritt
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Clara Zetkin
Osynlig ruta
Rubrik: Ungern
Glimrande gul stjärna Rosika Schwimmer
Osynlig ruta
Rubrik: Österrike
Glimrande gul stjärna Rosa Mayreder
Osynlig ruta

Osynlig ruta
På vår särskilda temasida för kvinnorörelsen organisationer hittar du
även några av andra länders rösträttsorganisationer och den gemensamma internationella paraplyorganisationen IWSA.
Osynlig ruta

Till förstasidan i tema kvinnors rösträtt

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta