Osynlig ruta
Foto av rösträttsmöte med fanor för lokalavdelningarna. Överst står "Kvinnorfrontens förmödrar i foku" och längst ner: "Rösträttsrörelsen i Sverige"

Symbolen för LKPR - rättvisans gudinna med sin vågskålDe flesta som tänker på rösträttskvinnor ser nog framför sig de militanta suffragetterna i WSPU i Storbritannien, för det är vad en får läsa om både i medier och på historielektioner i skolan. Men i verkligheten var de ett litet ungdantag. Större delen av de många olika organisationerna i rösträttsrörelsen var uttalat emot våld, både i Storbritannien och resten av världen. Det gäller även vår svenska rörelse för kvinnans politiska rösträtt.
Osynlig ruta
Här i Sverige fanns en stor och dominerande organisation:
LKPR
, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. LKPR var partipolitiskt obunden, men organisationen drevs framför allt av dåtidens liberala kvinnor (som var betydligt mer radikala än dagens liberaler!). En del arbetarkvinnor fanns förstås också med i LKPR, och det var arbetarkvinnor som drev de stora bröd- och potatisupproren runt om i landet 1917, som också spelade roll för att rösträtten slutligen infördes.
Osynlig ruta
Sverige blev det sista landet i Norden som till slut införde rösträtt för kvinnor, när Sveriges riksdag röstade igenom det första beslutet om grundlagsändringen den 24 maj 1919.
Den första gången kvinnor faktiskt kunde rösta var 1921.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

ORGANISATIONER:

LKPRLandsföreningen för kvinnans politiska rösträtt  (1903 - 1921)

TIDNING:

Rösträtt för kvinnor  (1912 - 1919)

ÖVRIGT:

2-kammarriksdagen  (1867 - 1971)
Osynlig ruta

Osynlig ruta

RÖSTRÄTTSKVINNOR:

Glimrande gul stjärna Eva Andén
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ellen Bergman
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Signe Bergman
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Anna Bugge Wicksell
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Frigga Carlberg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Elin Engström
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gerda Hellberg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Ann Margaret Holmgren
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Vera von Kraemer
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Anna Lindhagen
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Augusta Lundin
Osynlig ruta

Glimrande gul stjärna Valfrid Palmgren
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Gulli Petrini
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Anna Stenberg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Elisabeth Tamm
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Nelly Thüring
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Lydia Wahlström
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Karolina Widerström
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Martina Bergman Österberg
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Agda Östlund

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Organisationer från massor av länder i världen
samlades i den gemensamma internationella paraplyorganisationen IWSA.

Rubrik: Läs mer

Osynlig ruta
  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta

Osynlig ruta