Bakgrundspapper uppe

«  Eva Andén – den första kvinnan i Sverige som blev advokat,
en häftig, radikal och verkligt "frisinnad" kvinna

Eva Andén - studentporträtt i guldram

Eva Johanna Andén föddes i Uppsala 23 april 1886. Hon var engagerad feminist redan som ung, och det sägs att det var just hennes engagemang för kvinnors och barns rätt, som gjorde att hon efter sin studentexamen 1906 valde att börja läsa juridik vid Uppsala universitet.
Osynlig ruta
Foto av 5 studentmarskalker i helfigur. De håller upp ett stadar   1911 ordnade LKPR, Landföreningen för kvinnans politiska rösträtt, en kongress i Stockholm för den internationella rösträttsrörelsens paraplyorganisation IWSA. Då var Eva Andén en av de studentmarskalkar som stod och höll upp fanor och standar, delade ut program och hjälpte gästerna till rätt.
Osynlig ruta
Foto av det stanar som Handarbetts Vänner gjorde för IWSA. Det går i gult och har texten "International Woman Suffrage Alliance" samt längre ner: "Justice".   På bilderna här bredvid syns det standar som Handarbetets Vänner framställde på uppdrag av LKPR som en gåva till IWSA vid kongressen.
Osynlig ruta
När Eva Andén 1912 var färdig med sin juristexamen fick kvinnor ännu inte "sitta ting". Men Eva lyckades ändå ordna så att hon fick jobba ungefär som en tingsnotarie, hos häradshövdingen i Falun. Med sitt betyg därifrån fick hon möjlighet att praktisera på en advokatbyrå.
Osynlig ruta
   Vid den tiden anlitades hon också av LKPR. Hon reste runt i landet och höll föresläsningar för kvinnor om vad lagarna sa om äktenskap, barnavård och fattigvård. Det var genom de samhällskurser som LKPR kunde ordna under flera år tack vare den stora donationen från Martina Bergman Österberg.
Osynlig ruta
   1915 tog Eva Andén över en juridisk byrå för kvinnliga klienter: Kvinnliga juridiska byrån. Den hade grundats i Stockholm av Anna Pettersson, som inte var jurist, men kunde mycket om juridik. Där hade Eva Andén också vad hon kallade en "juridisk poliklinik", öppen en gång i veckan, där kvinnor som inte hade några pengar kunde få gratis juridiska råd och upplysningar.
Osynlig ruta
   Tre år senare, 1918, sökte Eva Andén medlemskap i Advokatsamfundet. I protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”Fröken Eva Andén vore den första kvinnan som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”.
Osynlig ruta
   Det där med att hon var "fröken" var viktigt. På den tiden fick en gift kvinna inte agera inför rätten om hon inte fått särskilt tillstånd av sin man och ibland inte då heller, eftersom gifta kvinnor inte var myndiga.
Osynlig ruta
   I och med att hon blev upptagen i Advokatsamfundet bytte hon namn på firman till Eva Andéns advokatbyrå. Hon engagerade sig i kvinnofrågor även genom Advokatsamfundet, efetrsom hon att med i deras kommitté som skrev remissvar om familjerättslig lagstiftning.

Foto av Eva Andén framför sitt skrivbord. Hon är klädd i en sidenblus med  länga manschetter mned klädda knappar och hon ser rakt in i kameran
Eva Andén framför sitt skrivbord. Hennes specialområde var redan från början
kvinnors och barns rättigheter; ofta skilsmässor och vårdnadsfrågor.

Osynlig ruta
Eva Andén drev inte bara som jurist olika kvinnofrågor, hon var också feministiskt organiserad på flera sätt. Hon kämpade för kvinnors rösträtt i LKPR. Hon gick också med i föreningen Frisinnade Kvinnor när den bildades.
Osynlig ruta
   När rösträtt för kvinnor hade genomförts startade Frisinnade Kvinnor tidningen Tidevarvet. Eva Andén var med i redaktionen och hon skrev många artiklar, framför allt om juridiska frågor, inte minst om abort, prostitution, barns lagliga rättigheter och äktenskapslagstiftningen. Hon skrev också i Rösträtt för kvinnor, Morgonbris och Hertha.

Osynlig ruta
Eva Andén med flera  på väg för att rösta 1921.
Eva Andén och de andra kvinnorna på hennes advokatbyrå på väg att rösta
för första gången. På baksidan av kortet står det: "På väg till valurnan
den 16/9 21. En av fröknarna samt Ellen voro för unga för röstning och fingo
stanna och vakta kontoret. Främst Katti Starli, Eva Andén, snett till höger
Gunhild Johansson och Lisa Ekedahl. Bakom: Eva Ester Ekberg."
Osynlig ruta
Foto från KvinnSam vid Göteborgs universitet.
Osynlig ruta

Eva Andén i medelåldern. Hon är iförd en kavaj och på den en kappa. Hon har hatt och glasögonEva Andén var en starkt engagerad feminist och ju mer vi läser om henne, desto mer skulle vi vilja veta.
Osynlig ruta
   Tack vare att KvinnSam på Göteborgs universitet publicerar de gamla kvinnotidningarna på nätet, kan vi faktiskt läsa några av Eva Andéns många artiklar som publicerades i bland annat Tidevarvet. Ur texterna träder mycket radikal och verkligt frisinnad människa, som ifrågasatte dåtidens moral och kvinnosyn. Redan i början av förra seklet förespråkade hon till exempel fri abort och en radikal äktenskapslagstiftning. Det är spännande att idag läsa hennes ifrågasättande av äktenskapslagen och reglementeringen, och inte minst hennes förslag i Tidevarvet 1926 om hur sexuellaFoto av Eva Andén på äldre dar. Hon sitter lutad på armarna, med armarna i kors förbindelser skulle kunna skötas lagligt för barnens skull genom "Den blå boken", där parterna helt enkelt kunde skriva in när de ville leva tillsammans och skriva in när de inte ville längre.
Osynlig ruta
   Men den tidens feminister var ju över lag oftast mer kritiska till äktenskapet som patriarkal institution än dagens feminister tycks vara.
Osynlig ruta
Idag är Eva Andén kanske oftast nämnd för att hon hade så många av dåtidens "kändisar" bland sina kunder på byrån. Det var till Eva Andén de vände sig; till exempel Astrid Lindgren, som fick hjälp av Eva Andén när hon som ogift ung kvinna blev med barn med sin chef.
Osynlig ruta
Foto av kusinerna Lisa Ekedahl och Elin Wägner, som står utomhus, kanske på en balkong, det syns att det blåser i håret på dem. Lisa har armen om Elin.   Om Eva Andéns personliga liv har vi inte hittat mycket. Det enda vi läst är att hon under lång tid "delade hushåll" med en av sina medarbetare, Lisa Ekedahl, som också finns med på bilden (mitt på sidan) där de går för att rösta för första gången. Lisa var kusin till Elin Wägner. Först bodde Eva och Lisa i en våning vid Humlegården, men 1931 lät de tillsammans bygga en funkisvilla i Danderyd. Där kunde de ägna sig åt konstsamlande och trädgårdsskötsel, som var gemensamma intressen – förutom arbetet.
Osynlig ruta
   Eva Andén var även intresserad av litteratur, och medlem i den litterära akademin Samfundet De Nio, där hon övertog Selma Lagerlöfs stol vid hennes död.
Osynlig ruta
   Arbetade gjorde Eva Andén ända fram till sin död den 26 mars 1970, strax innan hon skulle ha fyllt 84 år.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Tillbaka till temasidan om rösträtt i Sverige
  Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu