Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Huvud för tidningen Morgonbris när den startades. Kvinnor går i ett långt demonstrationståg, den första bär en fana som det står "Kvinnornas Fackförbund  1902" på. I bakgrunden en soluppgång över vatten. Titeln är Morgonbris och sen står det: Arbeterskornas tidning - Utgifven af Kvinnornas Fackförbund

Tidningen Morgonsbris startades av Kvinnornas fackförbund 1904. Redan i namnet kallade de den för "Arbeterskornas tidning" och den var från början just en facklig tidning för arbetarkvinnor.
Osynlig ruta
  Det var arbetarförfattaren Maria Sandel som hittat på namnet och Anna Sterky var redaktör under en period, men i själva tidningarna från den tiden framgår bara att numren framställdes av en redaktionskommitté.
Osynlig ruta
Omslag till tidningen med en bild av Eleonor Marx påJust att det var en kvinnotidning var skälet till att läsarna borde prenumerera. Det markerade redaktionen återkommande och redan från början:
"Morgonbris är den enda tidning inom arbetarrörelsen som redigeras uteslutande för kvinnorna och deras intressen och bör därför läsas af alla intresserade arbeterskor och arbetarhustrur."
Osynlig ruta
  
Morgonbris tog upp allt som rörde arbetarkvinnor, i Sverige och internationellt. Den diskuterade socialism, rösträtt för kvinnor, publicerade berättelser ur vardagen, dikter och noveller. Tidningen gavs ut en gång i kvartalet. Priset var då 10 öre och en helårsprenumeration kostade 50 öre.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Ruth Gustafson i profil  1909, när Kvinnornas fackförbund las ner, togs tidningen över av den Socialdemokratiska kvinnokongressens arbetsutskott. Då hade Ruth Gustafson tagit över som redaktör, och tidningen började komma ut en gång i månaden. Efter henne gick Anna Lindhagen in som redaktör.

Logotyp/huvud för Morgonbris efter att arbetsutskottet tagit över. En kvinna står och tittar ut över havet med en soluppgång. Hon har flygande hår och sjuggar för solen med ena handen. Ordet Morgonbris täcker nederdelen och avslutas i en linje som bildar ram runt alltihop

Den så kallade Kvinnokongressen bestod dels av enskilda socialdemokratiska kvinnoklubbar i landet och dels av kvinnors fackföreningar. Frågan om ett kvinnoförbund var uppe redan på första kongressen, men gubbarna i det socialdemokratiska partiet var negativa till separat kvinnoorganisering. Alltså bestämde sig kvinnorna för den lite underliga formen att ha separata klubbar och ett kongressarbetsutskott, men inget gemensamt förbund.
Osynlig ruta
Brosch för Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund med SSKF i gulfbokstäver mot röd botten, omringat av guldkant  När Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund ändå bildades elva år senare, tog förbundet över tidningen, och de ger ut den än idag.
Osynlig ruta
  Redan från början betonade tidningen behovet av agitation* bland kvinnor, både när den hörde till Kvinnornas fackförbund och när kvinnokongressens arbetsutskott tog över. 1912 slog redaktionen fast: "Morgonbris vill således vara ett verkligt agitationmedel bland kvinnorna, ett medel till upplysning, till höjande av deras solidaritetskänsla, ansvarskänsla och målmedvetna arbete på socialismens förverkligande."
Osynlig ruta
  Och kvinnoklubbarna runt om i landet använde tidningen just så, de spred aktivt tidningen till alla de kunde.

Foto av sex kvinnor som står med sina cyklar och massor av tidningar ute på en skogsväg. Alla kvinnorna ler eller skrattar mot fotografen
Kvinnoklubben i Ljusne cyklar runt och säljer Morgonbris.Osynlig rutaÅrtal okänt.
Från vänster: Agnes Wallström, Greta Danielsson, Tora Söderberg,
Lisa Henriksson, Olga Lång och Beda Eliasson.
Osynlig ruta

Idag finns gamla nummer av Morgonbris att läsa digitalt hos KvinnSam vid Göteborgs universitet. När detta skrivs är alla nummer till och med 1936 tillgängliga.
Osynlig ruta

* Agitation/agitera = att argumentera i syfte att sätta i rörelse, uppvigla.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Läs gamla nummer av Morgonbris direkt på nätet hos KvinnSam i Göteborg.

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-24

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu