Bakgrundspapper uppe

«  Fredrika Bremer-förbundets tidning

Tidningens huvud under åren i mitten av utgivningen. Ordet Dagny är omgivet av vitsippor, blad och mönster
Rubrik: Tidningen Dagny

När Fredrika Bremer-förbundet startades 1884 tog de över den oberoende Tidskrift för hemmet som förbundets tidning. Men efter två år bestämde de sig för att satsa på en egen förbundstidning, som kom ut oftare och som fick namnet Dagny, med underrubriken "för sociala och litterära intressen".
Osynlig ruta
Sophie Leijonhufvud Adlersparre från en medaljSophie Leijonhufvud Adlersparre, som varit redaktör för Tidskrift för hemmet fortsatte som redaktör för Dagny fram till 1888 och sedan satt hon kvar i redaktionskommittén till 1894.
Osynlig ruta
  De första tre åren kom tidningen ut en gång i månaden. Senare varierade utgivningen mellan 8 och 20 nummer per år. De sista sex åren var Dagny en veckotidning. För att få hjälp med ekonomin började de med att de första sidorna i tidningen innehöll reklam. Senare flyttades det till de sista sidorna.
Osynlig ruta
Fem omslag till tidningen Dagny under olika år. De har olika färger och de sista har Dagnys logotype (de första har bara ordet rakt upp och ner)Tidningen rapporterade om förbundets verksamhet och skrev om exempelvis "sociala och sedliga frågor". Den tog upp kvinnolöner, flickors utbildningsmöjligheter och kvinnors rätt i lagstiftningen. Den publicerade dikter, citat och ordspråk, och skrev om konst och litteratur, om olika kända kvinnors liv. Dessutom berättade den om kvinnorörelsen i andra länder och publicerade korta om allt möjligt notiser under rubriken "Hvarjehanda i qvinnofrågan".
Osynlig ruta
  Bland alla kända kvinnor som medverkade i tidningen fanns Victoria Benedictsson, Maria Cederschiöld, Kerstin Hesselgren, Ann Margret Holmgren, Ellen Key, Sonja Kovalevsky, Selma Lagerlöf, Lydia Wahlström, Karolina Widerström och Anna Whitlock.
Osynlig ruta
Det var i tidningen Dagnys oktobernummer 1886 som Sophie Leijonhufvud Adlersparre gick till grovt angrepp på Göteborgs kvinnoförening och deras tidning Framåt!. Adlersparre tyckte att Framåt! var alldeles för radikal och direkt "osedlig" genom att de publicerat vad hon kallar författarens "nesliga opus" och "smutsiga fantasier" om kvinnors sexuella lust. Adlersparre skrev att tidningen var osund och naturvidrig att läsa för "ärbara svenska qvinnor". I artikeln skällde hon på allt, även på tidningens namn, som hon skriver kan leda "utför förnedringens slippriga stig". Hon avslutade med att uppmana "rensinnade och samvetsgranna" medlemmar i Göteborgs kvinnoförening att snarast göra sig av med tidningen och dess redaktör Alma Åkermark. Det är ord och inga visor som en äldre kvinnosakskvinna öste över yngre feminister.
Osynlig ruta
Läs mer på tidningen Framåts sida, HÄR.
Tidningens huvud under de sista åren. Dagny står i en ram av ekollon och blad och i mitten står "Tidning för svenska kvinnorörelsen"
1914 gjordes Dagny om och fick namnet Hertha, efter Fredrika Bremers roman. Tidningen Hertha har getts ut ända sedan dess, men när detta skrivs ges den endast ur digitalt med två gånger per år.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av Dagny (1866 - 1913) finns att läsa direkt på nätet hos KvinnSam på Göteborgs universitetsbibliotek.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu