Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Ellen Key var författarinna, debattör och talare. Än idag är hennes bok "Barnets århundrade" långt före sin tid – och den gavs ut år 1900.

Foto av Ellen Key på äldre dar
Namn:Ellen Key

Ellen Key levde 1849 - 1926. Hon växte upp i ett medelklasshem och liberala föräldrar, som uppmuntrade henne att skriva. Bland annat hjälpte hon sin pappa, som var politiker, i hans riksdagsarbete. Under några år utbildade hon sig genom "Fröknarna Rossanders Lärokurs för fruntimmer". Sedan arbetade hon själv som lärare – i Anna Whitlocks skola. Ellen Key var dessutom en ansedd talare, som regelbundet föreläste vid Stockholms Arbetareinstitut. Och hon reste på föreläsningsturnéer till andra länder.

Osynlig rutaHennes tankar runt skolan och vad man egentligen ville lära elever, ledde till att hon år 1900 gav ut boken Barnets århundrade, del I och II. Den utkom i flera upplagor och gavs ut på elva språk. Ellen Key är numera nästan mer känd i andra länder än i Sverige, och det hon är mest känd för är just sina idéer om pedagogik. I "Barnets århundrade" kritiserade hon skolan, bland annat för att den bara matade eleverna, och det med obegripligt splittrad kunskap. Hon jämförde eleven med en sten vid stranden: "Där träffas den av det ena vågskvalpet efter det

Foto av Ellen Key som ung
Ungdomsporträtt av Ellen Key

andra, dag från dag, termin efter termin. Plask – fyrtiofem minuter kristendom; plask – dito historia; plask – dito slöjd" ... "Under dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas som lärljungarnas.".
Osynlig rutaHon var emot den traditionella åldersindelningen och ville att skolan skulle utveckla personligheter istället för att göra eleverna till vad hon kallade "encyklopedier i västficksformat".

Ellen Key fotograferad av GoodwinOsynlig rutaEllen Key var aldrig partiansluten socialist, men stod socialismen nära. Hon har periodvis varit illa ansedd inom kvinnorörelsen, eftersom hon drev att kvinnan i första hand är moderlig, samtidigt som hon drev kvinnors rösträtt. Hon var emot äktenskapet som ekonomisk och social institution och menade att
"De som älskar varandra, är makar".
Osynlig rutaSkönheten var viktig för Ellen Key, på så sätt han hon ville att alla skulle få ha det vackert omkring sig i vardagen. Det gör folk mer harmoniska, menade hon. Själv byggde hon sig hemmet Strand, alldeles vid vattnet, invid Vättern. Och hon startade en stiftelse som efter hennes död skulle göra Strand till vilohem för kvinnliga arbetare.
Osynlig ruta
Interiör från Strand med vardagsrum med vackert valv och utsikt från stora fönster
Osynlig rutaFoto av Ellen Key som äldre.Samtidigt som Ellen Key var en sådan kämpe mot aga och för barns rätt, hade hon en tro på att vissa människor var utvecklingsmässigt finare och bättre än andra, en övermänniskoidé. Därför ville hon införa tvångssteriliseringar av mentalt handikappade. Hon till och med föreställde sig en framtid där läkare "under ansvar och kontroll" skulle kunna avliva de barn som var "ytterligt missbildade". Hon tyckte att de barnens liv måste vara en "oavlåtlig pina för barnen själva och deras omgivning".
Osynlig rutaEllen Key dog 1926, så hon fick aldrig se hur nazisterna i Tyskland gjorde allvar av såna omänskliga idéer.

Osynlig ruta

Fotografiet av Ellen Key på mitten av sidan är taget av Henry B. Goodwin.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
HÄR kan du läsa om Ellen Keys Strand, hur du kan besöka huset tillfälligt eller ansöka om att få bo där några sommarveckor som stipendiat.
Osynlig ruta
och HÄR, hos Litteraturbanken, kan du läsa flera av hennes verk direkt på nätet.


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu