Osynlig ruta
Collage av bilder av författare och böcker samt texten: Kvinnofrontens förmödrar i fokus - Författare

Förstasidan tema KULTUR

Författare

Tidningskvinnor

Konstnärer

Osynlig ruta
Bland förmödrarna finns förstås de som var både författare och tidningskvinnor, så saknar du någon författare här kan du leta bland tidningskvinnorna också.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta

   I R A K

Osynlig ruta
Enheduanna
Världens första författare kom från Mesopotamien.
Osynlig ruta

   J A P A N

Osynlig ruta
Noe Ito
Anarka-feminist, författare
och översättare.

Osynlig ruta
Murasaki Shikibu
Hon skrev världens först kända roman.
Osynlig ruta

   M A R O C K O

Osynlig ruta
Fatema Mernissi
Marockansk feminist som skrivit
om den västerländska haremsmyten.

Osynlig ruta

   S C H W E I Z

Osynlig ruta
Isabelle Eberhardt
Schweizisk äventyrerska och författare i öknen.
Osynlig ruta

   S T O R B R I T A N N I E N

Osynlig ruta
Jane Austen
Satirisk författarinna.
Osynlig ruta
Joanna Baillie
Poet och dramatiker i klass med Shakespeare.
Osynlig ruta
Emily Faithfull
startade kvinnotryckeriet Viktoria Press i mitten av 1800-talet.
Osynlig ruta
Catharine Macaulay Graham
har kallats den första kvinnan i England som var historiker.
Osynlig ruta
Caroline Norton
kämpade för mödrars rätt till vårdnad om sina barn i 1800-talets England.
Osynlig ruta
Mary Wollstonecraft
Radikal författarina i 1700-talets England.
Osynlig ruta

   S V E R I G E

Osynlig ruta
Fredrika Bremer
Stark feministisk föregångskvinna som skrev boken "Hertha".
Osynlig ruta
Emilie Flygare Carlén
Sveriges, och kanske världens, första deckarförfattarinna.
Osynlig ruta
Ellen Key
Författarinna som bland annat skrev
"Barnets århundrade".

Osynlig ruta
Gerda Meyerson
Stark organisatör för arbetarkvinnors och funktionshindrades rättigheter.
Osynlig ruta
Hedvig Charlotta Nordenflycht
har kallats "Sveriges första feminist".
Osynlig ruta
Amelie Posse
Anti-nazisten som startade Tisdagsklubben.
Osynlig ruta
Maria Sandel
Arbetarförfattaren som vågade skriva om allt.
Osynlig ruta

   T Y S K L A N D

Osynlig ruta
Louise Dittmar
Tidig radikal tysk feminist och 1800-talsförfattare.
Osynlig ruta
Hedwig Dohm
Tysk författare som stred för kvinnors rösträtt och andra rättigheter.
Osynlig ruta

   U S A

Osynlig ruta
Andrea Dworkin
Amerikansk författare, filosof och feministisk förebild.
Osynlig ruta
Elizabeth Gurley Flynn
Agitator, fackföreningsorganisatör och "Rebel Girl".
Osynlig ruta
Frances E.W. Harper
Poet, författare och aktivist.
Osynlig ruta

   Ö S T E R R I K E

Osynlig ruta
Rosa Mayreder
Inflytelserik österrikisk feministisk teoretiker och aktivist.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Blå pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Blå pil åt vänster Tillbaka till förmödrarnas startsida
Osynlig ruta

Osynlig ruta