Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Tysk författare som skrev om kvinnors rättigheter.

Foto av Hedwig Dohm som ung
Rubrik: Hedwig Dohm

Hedwig Dohm föddes som Marianne Adelaide Hedwig Jülich den 20 september 1831 i Berlin i Tyskland. Hon var det tredje av 18 (!) barn till Wilhelmine Jülich och Gustav Schleh, som var tobakstillverkare. Föräldrarna gifte sig inte förrän efter att det tionde barnet hade fötts. Då hade Hedwigs farfar dött, och han hade tidigare hotat att förgöra sin son om sonen gifte sig med Hedwigs mamma.

Porträtt av Hedwig Dohm och hennes syster Anna
Ett senare porträtt av Hedwig
och hennes syster Anna.

   Familjen var fattig och eftersom Hedwig var flicka fick hon inte möjlighet att studera vidare efter flickskolan. Hon beskrev själv barndomen som svår. Och flickors rätt till lika utbildning blev ett av de första kvinnokrav Hedwig drev.
Osynlig ruta1853 gifte hon sig med med Ernst Dohm, chefredaktör för den satiriska tidskriften Kladderadatsch. Genom honom hamnade Hedwig i Berlins litterära och konstnärliga kretsar.

Tillsammans fick de en son (som dog som barn) och fyra döttrar. Alla fyra döttrarna fick den yrkesutbildning de själva ville ha.
Osynlig rutaDet var först under 1860-talet som Hedwig Dohm började skriva. Omslag till Hedwig Dohms bok om kvinnors rösträttDet första hon skrev var ett vetenskapligt verk om spansk litteratur – ett otroligt jobb av en som i stort sett var självlärd! Under 1870-talet skrev hon fyra böcker i en serie om feminism. I dem krävde hon inte bara kvinnors rösträtt, utan också fullständig juridisk, social, sexuell och ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Böckerna stötte på starkt motstånd, inte bara bland patriarkala män. Många kvinnor tyckte att Hedwig var alltför radikal.
Osynlig rutaNär Ernst Dohm dog 1883 flyttade Hedwig hem till sin dotter Elsbeth och hennes man. Där fortsatte Hedwig Dohm sitt arbete och hon fortsatte också att hålla salong för gäster av olika slag. Samtidigt började hon att skriva noveller och romaner – med det gemensamma temat att hjältinnorna på olika sätt kom i konflikt med traditionella könsnormer. Dessutom skrev hon några uppskattade komedier för teatern.
Osynlig rutaNär kvinnorörelsen radikaliserades under slutet av 1880-talet började Hedwig Dohm även att skriva politiska artiklar till tidningar och tidskrifter. Hon var också med och startade flera grupper för kvinnors rättigheter, bland annat för kvinnors rätt till studier och för mödrars rätt till mammaledighet.

Foto av Hedwig Dohm på äldre darOsynlig rutaHedwig Dohm blev med tiden en av de viktigaste politiska rösterna i dåtidens Tyskland, men hon sågs dessutom som en av de roligaste och mest ironiska. Hon skrev ofta vanvördigt om patriarkala män och deras strävan efter makt.
Osynlig rutaDe flesta andra tyska intellektuella protesterade inte mot första världskriget, men det gjorde Hedwig Dohm. De sista åren blev nog tunga för henne. Hon plågades svårt av mordet på Rosa Luxemburg. Men det måste ändå ha känts stort för henne att hon hann med att få rösta.
Osynlig rutaHedwig Dohm dog i juni 1919, ett halvår efter att kvinnor fått rösträtt i Tyskland.
Osynlig ruta


Citat Hedwig Dohm: Mänskliga rättigheter har inget kön.


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu