Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av tio stående damer, sex sittande på stolar, och två sittande på golvet framflr de andra. De har typiska seklskifteskläder 1800/1900 på sig och är tydligt finare damer
Fredrika Bremer-förbundet i Stockholm 1905. Som sittande på stol nummer
tre från vänster syns Lydia Wahlström. Foto: Stockholmskällan.

Rubrik: Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer-förbundet bildades i december 1884 på initiativ av Sophie Leijonhuvud Adlersparre, och med stöd av hennes nära vänner. Förbundets namn antog de för att hedra författaren Fredrika Bremer, som skrivit om kvinnors brist på rättigheter i samhället.
Osynlig ruta
Porträttfoto av äldre kvinna med texten "Sophie Leijonhufvud Adlersparre" under bilden   Målet med den nya föreningen var att "verka för en sund och lugn utveckling af arbetet för qvinnans höjande, i sedligt och intellektuellt så väl som i socialt och ekonomiskt hänseende".
Osynlig ruta
Fina damer
Osynlig ruta
Redan när Fredrika Bremer-förbundet startade var det klart att det var en mer konservativ förening än till exempel Göteborgs kvinnoförening, som hade bildats drygt en månad tidigare, i oktober 1884. Det blev särskilt tydligt utifrån Fredrika Bremer-förbundets ställningstagande i den diskussion om "sedlighet" som pågick i hela Norden vid den tiden. Alla feminister var självklart emot prostitution och hur den reglerades i reglementeringssystemet, men medan de radikalare drev att kvinnors sexualdrift borde erkännas precis som mäns, drev Fredrika Bremer-förbundet att alla människor borde lära sig sexuell behärskning och kontroll.

Läs mer om sedlighetsstriden mellan dåtidens feminister på sidorna för tidningarna Dagny respektive Framåt!.
Osynlig ruta

  Även män kunde bli medlemmar i Fredrika Bremer-förbundet och den första ordföranden var en man, men sedan har det endast varit kvinnor som ordföranden.

Otydligt foto inifrån ett kontor där tre kvinnor sitter och jobbar vid olika skribord. Väggarna är täckta av bokhyllor
Fredrika Bremer-förbundets kontor 1906.
Osynlig ruta

Förbundet startade ett kontor i Stockholm, där de jobbade i flera kommittéer som specialiserade sig inom olika områden. Det var en platsbyrå, där kvinnor kunde söka jobb. De hade rådgivning om "ekonomiska, juridiska och hygieniska angelägenheter". De gav vägledning om studier och om litteratur i största allmänhet. Förbundet gjorde även undersökningar om kvinnors situation inom olika yrken (exempelvis kontorister och telefonister) och publicerade sina slutsatser. De kom med förslag till nya lagar och gjorde Fredrika Bremer-förbundets senare dymbol med ett litet F, ett stort B och ett till litet F inne i B:et, i blekgult och gröntuppvaktningar av myndigheter och politiker.
Osynlig ruta
  Dessutom startade de 1887 Fredrika Bremer-förbundets Stipendiestiftelse, som delade ut stipendier till flickor för studier och yrkesutbildning. Och de startade särskilda skolor för flickor "i hushållsarbete, ekonomi, sömnad, vävnad och trädgårdsskötsel". 1914 skänkte Martina Bergman Österberg sitt sommarhem till Fredrika Bremer-förbundet, så att de kunde starta en skola för flickor där.Två omslag till Tidskrift för hemmet respektive Dagny
Osynlig ruta
  När förbundet bildades 1884 tog de över tidningen Tidskrift för hemmet, som hade startats 25 år tidigare av Sophie Leijonhufvud Adlersparre och Rosalie Roos Olivecrona. Men efter två år gjorde förbundet om den till sin egna tidning Dagny. 1914 döptes Dagny om till Hertha efter en av Fredrika Bremers mest kända böcker.
Osynlig ruta
Inledningsvis utgick organisationen från Stockholm, med ett växande antal lokala "ombud". 1895 fanns det 42 sådana ombud. Men det var först 1905 som de gjordes till lokalföreningar.
Osynlig ruta
  Fredrika Bremer-förbundet är aktivt än idag.

Avdelare i form av ett gult streck med en hög av böcker till vänster

Rubrik: Läs mer
Glimrande gul stjärna Ulla Manns: Den sanna frigörelsenFredrika Bremer-förbundet 1884-1921. Brutus Östlunds bokförlag 1997.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Gunnel Weidel Randver: Tidskriften FramåtKvinnors kamp för det fria ordet. Rundqvists bokförlag 1985.
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Hos Stockholmskällan kan du se en film om Fredrika Bremer-förbundets historia, en propagandafilm från 1934.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-06-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu