Bakgrundspapper uppe

«  Nordens första kvinnotidning

Dubbelram med med en stor ängel överst och små keruber underst plus massor av utsmyckning. Fotografierna i den är porträttbilder av Sophie Leijonshufvud Adlersparre och Rosalie Roos Olivecrona
Rubrik: Tidskrift för hemmet

Fem omslag för tidningen, i gult, rosa, grönt, brunt och blåttTidskrift för hemmet startades av Sophie Leijonhufvud och Rosalie Roos Olivecrona 1859. Det var den första kvinnotidning som startades i Norden – av, om och för kvinnor. Först hade den undertiteln "tillegnad den svenska qvinnan", senare ändrade de till "tillegnad Nordens Qvinnor". Det berodde på att de från 1868 hade många prenumeranter i de övriga nordiska länderna.
Osynlig ruta
  Sophie och Rosalie skrev helt enkelt långa texter om vad de tyckte om allt möjligt, de publicerade andras texter som de tyckte var bra, och de recenserade böcker. Bland kända kvinnor som medverkade fanns senare Ellen Key och Anna Sandström.
Osynlig ruta
  Tidskrift för hemmet diskuterade flickors uppfostran, kvinnors ekonomi och utbildning, kvinnors äganderätt, om samhälleliga krav på kvinnors uppförande, och om "fruntimmersföreningar" i andra länder. De skrev om Catherine Macaulays texter om historien och om framstående kvinnor och män i olika länder. De skrev om konst, litteratur och musik, publicerade noveller och dikter, och diskuterade kvinnans frigörelse.
Osynlig ruta
  De hävdade att kvinnan inte alls var skapad för att vara underordnad mannen, utan hade samma rättigheter som män, och att alla människor borde få utvecklas som individer, i enlighet med Guds vilja. För sin tid var det något mycket radikalt, även om kvinnorna som gjorde tidningen och som de riktade sig till, alla tillhörde de högre skikten i samhället. Samtidigt betonade tidningen ofta att gifta kvinnor förstås aldrig skulle svika sina självklara plikter som hustrur och mödrar.
Osynlig ruta
De första åren kom tidskriften ut fyra gånger per år, sedan ökade det till sex gånger. 1868 lämnade Rosalie Olivecrona redaktionen och Sophie fortsatte som ensam redaktör.
Osynlig ruta
Fem olika exempel på mönster som skickades med tidningen, både i svartvitt och färg  På den tiden fanns inga bilder i tidningarna, men de gjorde omslagen i olika färger: grönt, blått, rött eller gult. 1873 började tidningen skicka separata mönsterplanscher för handarbeten, stickning, spetsar, hängsmycken eller kakstämplar med tidningen.
Osynlig ruta
1884 bildades Fredrika Bremer-förbundet och Tidskrift för hemmet blev då förbundets tidning, med Sophie Leijonhufvud Adlersparre som redaktör. Men efter 27 års utgivning gjordes tidningen om 1886 och blev till förbundets egen tidning Dagny.

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Alla nummer av Tidskrift för hemmet (1859 - 1885) finns att läsa direkt på nätet hos KvinnSam på Göteborgs universitetsbibliotek.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnotidningar
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu