Bakgrundspapper uppe

«  Föreningen Frisinnade kvinnor

Foto av Siri Derkerts konstverk i Östermalmstorgs tunnelbana i Stockholm
Siri Derkerts konstverk vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm.
Rubrik: Frisinnade kvinnor - Svenska kvinnors vänsterförbund

Porträttfotografier av Ada Nilsson och Julia KinbergFöreningen Frisinnade Kvinnor (FFK) bildades den 19 mars 1914 i matsalen hemma hos läkaren Julia Kinberg. På hennes och kollegan Ada Nilssons initiativ hade de samlat 19 kvinnor för att starta en förening "mot krigspsykos, för demokrati och kvinnans likställighet".
Osynlig ruta
  När föreningen några dagar senare hade sitt första officiella möte på Musikaliska akademien i Stockholm antecknade sig genast 275 kvinnor som medlemmar. Ada Nilsson blev ordförande och Julia Kinberg sekreterare. I styrelsen fanns bland andra också Gulli Petrini och Elin Wägner.
Osynlig ruta
  Bilderna till höger: Ada Nilsson överst, Julia Kinberg nederst.
Osynlig ruta
Det var en fristående kvinnoorganisation, men den stod nära det liberala partiet Frisinnade Landsföreningen. På den tiden var liberaler inte alls som liberaler idag, utan betydligt mer radikala och med inriktning på sociala samhällsreformer. FFK krävde lika rättigheter mellan könen, att kvinnor som gifte sig skulle fortsätta få vara myndiga och inte hamna under sin makes förmyndarskap, samt att en moderskapsförsäkring skulle införas för nyblivna mammor. Men de hade också mer allmänna krav, som åsikts- och tryckfrihet, forsknings- och utbildningsfrihet, samhälleligt stöd till kulturellt arbete och att alla skulle ha tillgång till kulturen.
Osynlig ruta
  Men under sommaren samma år som Frisinnade kvinnor hade bildats bröt första världskriget ut. Det ledde till att föreningen inriktades ännu mer på fredsarbete.WILPF:s symbol i form av en fredsduva och ett kvinnomärke
Osynlig ruta
  1915 hölls kvinnornas internationella fredskongress i Haag, där WILPF, Women's International League for Peace and Freedom, bildades. Elin Wägner var en av dem som deltog där. Nästan samtidigt hölls en kongress för att bilda Nationernas förbund (idag: FN) och där deltog Anna Bugge Wicksell. Väl hemkomna till Sverige igen berättade bägge på möten för Frisinnade kvinnor om vad som var på gång i världen.Rockmärke med kvinnorna i Konstellationen och texten "Support your local girl gang"
Osynlig ruta
  När rösträtt för kvinnor sedan infördes i Sverige efter första världskrigets slut var det medlemmar i Frisinnade kvinnor som startade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, för att kvinnor skulle lära sig att använda sitt nyvunna medborgarskap.

Foto av en stor samling kvinnor som sitter och står om vartannat
Årsmöte i Frisinnade Kvinnors Riksförbund 1923. Bland andra syns Ada Nilsson
som nummer tre från vänster i första bänkraden och den nya ordföranden
Kerstin Hesselgren som nummer tre från höger längst fram.
Osynlig ruta

1921 ombildades Föreningen Frisinnade Kvinnor till FKR, Frisinnade kvinnors riksförbund, som några år senare hade omkring 90 lokalavdelningar. De jobbade med inriktning på klassisk folkupplysning: med Omslag till tidningen Tidevarvetföredrag, kurser samt studie- och utbildningsmaterial.
Osynlig ruta
  1923 startade FKR veckotidningen Tidevarvet, som gavs ut ända fram till 1936.
Osynlig ruta
Sovjetiskt frimärke  för Kvinnornas Demokratiska Världsförbund  1931 bytte organisationen namn till SKV, Svenska kvinnors vänsterförbund. 1946 anslöt de sig till KDV, Kvinnornas Demokratiska Världsförbund. KDV var en fristående kvinnoorganisation, men eftersom den av många sågs som socialistisk valde många liberala och socialdemokratiska kvinnor att då lämna SKV.
Osynlig ruta
  Efter andra världskriget startade de en ny tidning, Vi Kvinnor i demokratiskt världsförbund. 1959 förkortades namnet till Vi kvinnor och 1969 ändrades det till Vi Mänskor. Tidningen las ner 2009.
Osynlig ruta
  Svenska kvinnors vänsterförbund finns kvar än idag.

Avdelare i form av en gul linje med en hög böcker till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Eftersom Frisinnade kvinnors första offentliga mötet bevakades av polisen, kan du läsa poliskvinnornas rapport om vad talarna sa hos Stockholmskällan.
Osynlig ruta
Gul blinkande stjärna Hos Stockholmskällan finns också 1924 års stadgar för Frisinnade Kvinnors Riksförbund.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-02-09

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu