Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Valfrid Palmgren – en radikal högerkvinna, som ville starta bibliotek åt alla barn.

Foto av Valfrid Palmgren i plymhatt
Valfrid Palmgren Munch-Petersen
Osynlig ruta

Alfhild Valfrid Matilda Palmgren föddes den 3 juni 1877 i Stockholm. Hon växte upp med föräldrar som var både genuint borgerliga och samtidigt radikala. Hennes pappa Karl Edvard hade året innan Valfrid föddes startat den första så kallade samskolan i Europa – alltså för flickor och pojkar tillsammans, där de gick i blandade grupper ända till studentexamen.
Osynlig rutaValfrid Palmgren gick själv i Palmgrenska samskolan. Sen började hon 1896 studera vid Uppsala universitet samtidigt som hon jobbade som lärare på Palmgrenska. 1905 blev Valfrid filosofie doktor i romansk filologi*. Efter det började hon som första kvinna jobba som biblioteksassistent på Kungliga biblioteket. Men Valfrid ville göra mer, och hon reste till Tyskland, England, Frankrike och USA för att studera bibliotek.
Osynlig rutaValfrid som ungHem från USA kom hon fullpeppad av idéer om att staten skulle starta bibliotek överallt, och att biblioteken bara skulle styras av sakkunniga – varken politiker eller näringsliv skulle få bestämma något om biblioteken. Eftersom Valfrid Palmgren var en driftig kvinna och dessutom hade många kontakter bland fint folk, lyckades hon faktiskt driva igenom att biblioteken skulle vara öppna för alla människor och att folk skulle få låna böcker gratis. Valfrid kallade bibliotek för "det vackraste uttrycket för sann demokrati som tänkas kan". Läs mer HÄR.
Osynlig ruta1911 tog Valfrid Palmgren initiativ till startandet av Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Det var det första i Norden som var öppet just för barn och unga. Valfrid ville att alla barn skulle få möjlighet att läsa, eftersom hon menade att det skulle göra att klasskillnaderna skulle minska.
Osynlig ruta

Året innan, 1910, hade Valfrid blivit invald i Stockholms stadsfullmäktige, för konservativa Allmänna Valmansförbundet. Gertrud Månsson valdes samtidigt in för Socialdemokraterna. Trots att de stod för olika politisk inriktning drev de kvinnors intressen tillsammans. Kolla mer!
Osynlig ruta1910 valdes Valfrid Palmgren dessutom in i styrelsen för S.K.P.R. – Stockholms lokalavdelning av Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt.

Osynlig rutaMen 1911 gifte sig Valfrid Palmgren med danske Jon Julius Munch-Petersen och flyttade med honom till Danmark. Hon fortsatte delvis sitt biblioteksarbete därifrån, och hon fortsatte att vara aktiv som feminist – både i Sverige och Danmark. Och hon fortsatte att skriva i olika svenska kvinnotidningar.
Osynlig ruta

Valfrid med man och tre barn
Valfrid med sin man och tre barn hemma i Danmark. Klicka på bilden för att se hela!

   I Danmark föreläste hon om svenska språket och svensk litteratur, och där fick hon också som första kvinna fast arbete som docent vid Köpenhamns universitet. Tillsammans med Ellen Hartmann skapade Valfrid senare en svensk-dansk ordbok, som blev mycket spridd och använd genom åren.
Osynlig rutaMed tiden blev Valfrid allt mer radikal. 1938 drabbades hon av stor sorg när hennes son Gustaf Munch-Pedersen dog i spanska inbördeskriget. Tio år senare, 1948, var Valfrid med och grundade fredsorganisation Danmarks Demokratiske Kvindeforbund. DDK var (liksom SKV – Svenska Kvinnors Vänsterförbund) en del av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund.
Osynlig rutaValfrid Palmgren Munch-Petersen blev 90 år. Hon dog i Danmark den 6 december 1967.
Osynlig ruta

* Filologi = ett slags historisk språkvetenskap.
Osynlig ruta


”…biblioteket undervisar icke, det bjuder, bjuder på allt godt och nyttigt, stort och skönt i såväl ord som bild, som kan elda ett barns håg, tilltala dess sinne, utveckla dess anlag, tillfredsställa dess anlag, tillfredsställa 
             dess vaknande vetgirighet och odla dess smak; det är ett kunskapens träd med härliga frukter, som alla äro tillåtna, som locka och fängsla barnets fantasi, hjärta och förstånd.”
Osynlig ruta

Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu