Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Gertrud Månsson och Valfrid Palmgren
Rubrik: Kvinnors kamp över partigränserna

1911 skrev tidningen Dagny (nr 13) om en diskussion i Stockholms stad. Där framgår att det hade sagts att det skulle vara "lika lön för lika arbete med samma kompetens" bland "tjänstemän" i Stockholms stad. Men artikelförfattaren konstaterar att principen inte alls hade följts. Tvärtom hade kvinnor genomgående fått lägre löner. Dessutom hade kvinnorna fått betydligt kortare semester.
Dåtida illustration av kvinna som säljer rösträttstidningOsynlig ruta
  De enda kvinnorna i som fanns i Stockholms stadsfullmäktige då, socialdemokraternas Gertrud Månsson och högerns Valfrid Palmgren, var helt överens om att denna orättvisa inte kunde accepteras. Dagny skriver:
Osynlig ruta
"Vid debatten i stadsfullmäktige framhöll dr Valfrid Palmgren hurusom det blefve en orättvisa att låta sernestertiden vara beroende af lönens storlek i samma ögonblick som man frångått principen om lika lön för lika arbete."
Osynlig ruta
  Men männen gick emot – oavsett politisk inriktning. Dagny frågar:
Osynlig ruta
"Hvad kunna kvinnorna lära sig af voteringen i Stockholms stadsfullmäktige om semesterfrågan? Jo, att intet parti är att lita på. Utom ofvanstående högertalare talade hr Tengdahl (socialdemokrat) och hr Sam. Fries (höger) emot, och vid voteringen gingo män af alla färger emot oss."
Osynlig ruta
  Slutsatsen är självklar:
Osynlig ruta
"Kvinnorna ha särintressen af mångahanda slag att bevaka inom kommunalrepresentationerna, det lärde oss denna debatt i Stockholms stadsfullmäktige."
Osynlig ruta

Osynlig ruta

 Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-22

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu