Bakgrundspapper uppe

«  Fogelstadgrundare och föregångare i ekologiskt jordbruk.

Porträtt av Elisabeth tamm i guldram
Namn: Elisabeth Tamms

Elisabeth Tamm föddes på Fogelstad den 30 juni 1880 som andra dotter till välbärgade föräldrar. Elisabeth och systern Märta uppfostrades av guvernanter och var strängt hållna. Foto av Märta och Elisabeth Tamm 1883. Märta står lutad mot ett bort, tre-åriga Elisabeth sitter på en stol bredvid.De fick till exempel promenera i parken endast om de hade tjänstefolk gående stegen bakom dem.
Osynlig ruta
       Bilden till höger: Märta och Elisabeth Tamm 1883.
Osynlig ruta
   Föräldrarna var konservativa, men eftersom de inte fått någon son fick ändå Elisabeth, som kallades Lisse, följa med sin pappa och lära sig hur ett gods skulle skötas.
Osynlig ruta
Familjen Tamms vapen   När Elisabeth Tamm var 25 år dog hennes pappa, och hon fick ta över driften av jordbruket och godset. Eftersom Elisabeth Tamm var godsägare fick hon kommunal rösträtt, som var graderad efter hur stor förmögenhet någon hade. 35 år gammal, 1916, blev Elisabeth Tamm den första kvinnan som blev kommunalordförande i Sverige.


Osynlig rutaFogelstad.

Osynlig ruta
   Tillsammans med flera andra rösträttskämpar tog Elisabeth Tamm intiativ till att starta den radikala veckotidningen Tidevarvet 1923. De startade också den Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad – det vill säga på godset Fogelstad i Julita socken. Godset ägdes av Elisabeth Tamm och skolan drevs där 1925 - 1954 (fast den första "urkursen" hölls redan 1922). Tanken med skolan var att nu när kvinnor både fått rätt att rösta och bli myndiga, så behövde de jobba med hur de skulle använda dessa nya rättigheter. Kursavgifterna hölls låga, tack vare att Elisabeth Tamm stod för de flesta kostnaderna.
Osynlig ruta
   Elisabeth Tamm föddes på Fogelstad den 30 juni 1880. När hon var 25 år dog hennes pappa, och Elisabeth fick ta över driften av jordbruket och godset.
Osynlig ruta
   Fogelstadgruppen var politiskt engagerad, men stod utanför partitillhörighet. Många menar att de otroligt nog lyckades överskrida både klassgränser och andra gränser på Fogelstad. Där fick kvinnor både studera, diskutera politik och jobba i jordbruket. Elisabeth Tamm var föregångare även på det området. Alla som bryr sig om miljö och ekologisk odling ska veta att hon var en föregångare också vad gäller ekologisk odling, för sådan tillämpades på godset redan då – långt innan många förstått hur viktigt det är med miljöpolitik. Tillsammans med Elin Wägner skrev Elisabeth Tamm om det i boken Fred med jorden (1940).
Osynlig ruta
   Elisabeth Tamm dog den 23 september 1958.

Fogelstadgruppen
Fogelstadgruppen, även kallad Konstellationen:
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner
och Kerstin Hesselgren (som sitter i korgstolen).

Regnbågsfärgad avdelare

Läs mer:
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Hjördis Levin: En radikal herrgårdsfröken Elisabeth Tamm på Fogelstad liv och verk.
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Kulturföreningen Fogelstads sidor på nätet.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Tillbaka till temasidan om rösträtt i Sverige
  Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu