Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

«  Vad gjorde alla rösträttskämpar efter att kvinnlig rösträtt införts? Jo, de startade skolor och tidningar för kvinnor. Det gjorde i alla fall Elisabeth Tamm och hennes väninnor.

Namn: Elisabeth Tamms

Elisabeth Tamm var en stark föregångskvinna, som levde 1880 - 1958. Men så verkade hon också tillsammans med en mängd andra feminister på den tiden. Hon var med och drev rösträttskamp tills kvinnlig rösträtt infördes. Då blev hon en av de kvinnor som valdes in i riksdagen.
Osynlig ruta Tillsammans med flera andra rösträttskämpar tog Elisabeth Tamm intiativ till att starta den radikala veckotidningen Tidevarvet 1923. De startade också den Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad – det vill säga på godset Fogelstad i Julita socken. Godset ägdes av Elisabeth Tamm och skolan drevs där 1925 - 1954 (fast den första "urkursen" hölls redan 1922). Tanken med skolan var att nu när kvinnor både fått rätt att rösta och bli myndiga, så behövde de jobba med hur de skulle använda dessa nya rättigheter. Kursavgifterna hölls låga, tack vare att Elisabeth Tamm stod för de flesta kostnaderna.

Osynlig ruta
Gården Fogelstad
Fogestad

Osynlig rutaElisabeth Tamm föddes på Fogelstad den 30 juni 1880. När hon var 25 år dog hennes pappa, och Elisabeth fick ta över driften av jordbruket och godset.
Osynlig ruta Fogelstadgruppen var politiskt engagerad, men stod utanför partitillhörighet. Många menar att de otroligt nog lyckades överskrida både klassgränser och andra gränser på Fogelstad. Där fick kvinnor både studera, diskutera politik och jobba i jordbruket. Elisabeth Tamm var föregångare även på det området. Alla som bryr sig om miljö och ekologisk odling ska veta att hon var en föregångare också vad gäller ekologisk odling, för sådan tillämpades på godset redan då – långt innan många förstått hur viktigt det är med miljöpolitik. Tillsammans med Elin Wägner skrev Elisabeth Tamm om det i boken Fred med jorden (1940).
Osynlig ruta Elisabeth Tamm dog den 23 september 1958.

Osynlig ruta
Fogelstadgruppen

Bilden här längst ner föreställer Fogelstad-gruppen:
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner
och Kerstin Hesselgren (som sitter i korgstolen).

Osynlig ruta

Läs mer på Kulturföreningen Fogelstads sidor på nätet.


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu