Bakgrundspapper uppe

«  Anne Knight – radikal feminist och abolitionist

Porträttfoto av Anne Knight
Namn: Anne Knight

Anne Knight var en ovanligt radikal kvinna. Hon föddes den
2 november 1786 som det tredje av åtta syskon, och växte upp i Chelmsford i England. Familjen var kväkare, engagerade nykterister och slaverimotståndare.
Osynlig ruta
  Anne blev starkt engagerad i abolitioniströrelsen mot slaveriet, både i England och kolonierna. Hon krävde omedelbart stopp för slaveriet och hon var helt emot att slavägarna skulle kunna få ersättning för att fria "sina" slavar.
Osynlig ruta
  Länge bodde Anne Knight kvar hemma hos sina föräldrar och syskon, och senare levde hon sparsamt på sin del av arvet från föräldrarna. Flera gånger reste hon utomlands, till bland annat till Tyskland och Frankrike, och höll föreläsningar där mot slaveriet. Hon startade också organisationen Women's Anti-Slavery Society hemma i Chelmsford. Anne Knight var dessutom med i Chartiströrelsen, en radikal rörelse i England under första delen av 1800-talet.
Osynlig ruta
Detalj ur målning, föreställande Anne Knight   På den stora internationella konferensen World Anti-Slavery Convention i London 1840 träffade Anne Knight bland annat de amerikanska feministerna Lucretia Mott och Elizabeth Cady Stanton. Men under konferensen försökte de manliga delegaterna hindra kvinnor från att tala och betedde sig över huvud taget som att kvinnor var mindre värda. Anne blev rasande.

Bilden till höger: Anne Knight, detalj av
målning av Benjamin Robert Haydon 1841.
Klicka på bilden för att se hela målningen!
Osynlig ruta

Kvinnors lika rättigheter
Osynlig ruta
Männens agerande på konferensen fick Anne Knight att dra igång en kampanj för kvinnors lika rättigheter. Hon tryckte upp gummerade etiketter, som hon satte på utsidan av alla sina brev, och på andra passande ställen. 1847 publicerade hon det som anses vara det första flygbladet någonsin som krävde rösträtt för kvinnor, men det var eventuellt en av hennes etiketter snarare än vad vi idag menar med ett flygblad.
Osynlig ruta
  1848 var Anne Knight i Frankrike i samband med Februari- revolutionen och jobbade politiskt med sin väninna den franska feministen och socialisten Jeanne Deroin. Anne Knight skrev också i tidningen La Voix des Femmes (Kvinnors röst), som krävde att kvinnor skulle bli erkända som medborgare.
Osynlig ruta
  1849 deltog Anne Knight i en konferens för fred i världen, i Paris. Än en gång blev hon besviken på männens ointresse för kvinnors rättigheter.
Osynlig ruta
Foto av Anne Knight med ett plakat  I ett brev till tidningen Brighton Herald 1850 kritiserade hon en kolumnist (som också var Chartist) för att han skrivit att kampen för kvinnors rättigheter inte var lika viktig som klasskampen. Hon krävde att Chartisterna skulle driva rösträtt för kvinnor, eftersom det var dubbelmoral att påstå att de kämpade för "allmän" rösträtt, när de bara menade rösträtt för män.
Osynlig ruta
  1851 startade Anne Knight tillsammans med Anne Kent Englands första organisation för rösträtt för kvinnor, SFPA, Sheffield Female Political Association.

Osynlig ruta
Liten grå pil som pekar snett uppåt Klicka på bilden av Anne Knight med plakatet för att se den i större format.
Osynlig ruta

Motståndare till äktenskap
Osynlig ruta
Foto av en rund, blå plakett mot en stenvägg. På plaketten står det "Anne Knight 1786-1862, Quaker, Feminist, Slavery Abolitionist and supporter of Universal Suffrage. Born in Springfield. Resident of Chelmsford. Anne Knight levde ogift i hela sitt liv. Det sägs att det i hennes brev till olika vänner framgår att hon inte gillade idén om äktenskap. Att vara gift då innebar ju även att mannen hade rätt att bestämma över hustrun.
Osynlig ruta
  I slutet av 1850-talet flyttade Anne Knight för gott till Frankrike, där hon dog den 4 november 1862, 76 år gammal.
Osynlig ruta

Plaketten för Anne Knight sitter på en vägg mittemot järnvägstationen i Chelmsford. © CC/S.Axe.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
"De kloka, starka, milda mödrarna i en stat eller nation kan bidra lika mycket till ordningen,freden, samhällsekonomin, som de var och en gör för sina familjers välmåga, vilket för det mesta, som alla vet, är mer än fäderna gör."  ur Anne Knights flygblad om rösträtt för kvinnor, 1847
Avdelare i form att ett grått streck med en hög böcker till vänster

Rubrik: Läs mer
Blinkande gul stjärna Jad Adams: Women and the Vote: A World History
Blinkande gul stjärna Cady Stanton, Anthony, Joslyn Gage: History of Woman Suffrage
Blinkande gul stjärna Elizabeth Crawford:The Women's Suffrage Movement: A Reference Guide 1866-1928
Blinkande gul stjärna Clare Midgley: Women Against Slavery: The British Campaigns, 1780-1870
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Storbritannien
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu