Bakgrundspapper uppe
Osynlig ruta

Osynlig ruta
«  Ibland lyckas inte patriarkatet sudda ut en kvinna ur historien. Då kan de försöka skriva om historien istället – till exempel ta en stark och driftig feminist med "järnvilja" och göra om henne till en bild av en självutplånande mes. Som de försökt med Florence Nightingale.
Osynlig ruta

Foto av Florence Nightingale
Namn: Florence Nightingale

Florence Nightingale föddes i Florens i Italien i maj 1820, och det var därifrån hon fick sitt namn. Hennes far var en rik engelsk markägare, som såg till att Florence och hennes syster fick en bra utbildning, bland annat lärde Florence sig grekiska, latin, franska, tyska och italienska. Dessutom studerade hon historia, matematik och filosofi.Foto av Embley Park idag Men det att flickorna fick läsa var bara för att det var fint med utbildning – båda föräldrarna var helt inställda på att döttrarna skulle gifta sig och föda barn, och ingenting annat.
Osynlig rutaMen det ville inte Florence. Till föräldrarnas växande besvikelse sa hon nej till flera friare.
Osynlig rutaRedan när hon var 17 år kände Florence Nightingale att hon ville göra nåt stort av sitt liv, och när hon var 25 år meddelade hon sina föräldrar att hon ville bli sjuksköterska. Föräldrarna vägrade. Sjuksköterskor var arbetarklass!
Osynlig rutaMen Florence gav sig inte. Redan då visade hon sig ha den "järnvilja" som medierna senare skulle skriva om. Och efter många års envishet, inte förrän Florence fyllt 31 år, gav pappan upp till slut. Hon fick börja utbilda sig till sjuksköterska. När hon avslutat studierna i Tyskland fick hon jobb på ett sjukhus för invalida kvinnor i London.
Osynlig ruta
Florence Nightingale vårdar en sjuk man på en relief i S:t Pauls sjukhus  Samma år startade Krimkriget och Florence Nightingale bestämde sig för att resa dit. Där upptäckte Florence att hygienen på fältsjukhusen var under all kritik.
Här kan du läsa mer!
Osynlig rutaNär kriget tog slut 1856 återvände Florence Nightingale till England. Då skrev hon boken Notes on Nursing (1858). Dessutom samlade hon in pengar, så att hon året därpå kunde starta Nightingale School & Home for Nurses. Hon ville ha en skola som endast var öppen för kvinnor, där endast kvinnor arbetade, och där undervisningen skedde utan religiös grund. Dessutom drev hon hårt att lönerna för sjukvårdspersonalen måste höjas – så patriarkatets sätt att beskriva henne som en underdånig och självuppoffrande kvinna är verkligen fel!

Osynlig rutaFörutom sjukvårdsengagemanget,
var det kvinnors rättigheter som Florence Nightingale brann för, inte minst att kvinnor skulle ha rätt till arbete. Hon skrev om det i en annan av sina böcker, Suggestions for Thought to Searchers after Religious Truths (1859). John Stuart Mill som tio år senare skrev boken The Subjection of Women (1869) hade inspirerats av Florence Nightingales bok (och av sin fru...).
Osynlig rutaFlorence Nightingale var också starkt engagerad mot prostitution, och stödde det arbete Josephine Butler gjorde mot "reglementeringen" av prostituerade. Men Florence ville inte tala offentligt, utan deltog bland annat genom att skriva.
Osynlig rutaOvanpå allt annat arbete hon gjorde, skrev Florence Nightingale alltså ett antal böcker, avhandlingar och essäer – och väldigt många brev. Många av breven finns dessutom kvar. Hon arbetade också

Teckning av en ung Florence Nightingale, gjord av hennes syster.
Det finns många teckningar av Florence Nightingale på nätet, men denna bild har hennes syster gjort, när Florence just hade blivit färdig sjuksköterska.

med statistik i sina rapporter, och var en pionjär i att göra statistiken begriplig genom bilder. Se exempel. Det ledde till att hon 1858 valdes in som första kvinna i Royal Statistical Society.
Osynlig rutaFlorence Nightingale grundade även särskilda sjukhus för fattiga, för "svagsinta" och för barnaföderskor. Hon såg till att det byggdes baracker för gifta soldater. Och tillsammans med den amerikanska läkaren Elizabeth Blackwell startade hon Women's Medical College 1869.
Osynlig ruta
Florence Nightingale på gamla dar Det går inte att säga annat än att Florence Nightingale faktiskt lyckades med att göra det där "stora" som hon bestämde sig för redan som 17-åring.
Osynlig rutaMen de sista 15 åren av sitt liv var Florence Nightingale sjuklig. Hon kunde inte längre gå, hon blev blind och hon behövde ständig sjukvård.
Osynlig rutaSamtidigt fick hon ändå uppleva hur hennes arbete uppskattades. 1883 fick hon the Royal Red Cross av Drottning Victoria. 1907 blev hon den första kvinna som belönats med the Order of Merit. Och 1908 fick hon the Honorary Freedom av Londons kommun.
Osynlig rutaFlorence Nightingale dog slutligen i London 1910, 90 år gammal.
Osynlig ruta


Osynlig ruta
LÄS MER!
Osynlig ruta
Florence Nightingales bok Notes on Nursing, upplagan från 1860 går att läsa på nätet (första upplagan kom 1858).
Osynlig rutaOch missade väl inte vår sida om militärsjukhusen under Krimkriget och hennes arbete med att utveckla hygienen och minska dödligheten i sjukdomar där?
Osynlig ruta


Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Osynlig ruta
Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu