Bakgrundspapper uppe

«  Federationen, den första organisationen mot prostitution

Illustration av en samling kvinnor med fanor och banderoller
Demonstration mot reglementeringssystemet i England.
Rubrik: Federationen

Federationen startades i England den 19 mars 1875 på initiativ av Josephine Butler. Den fick då det långa och krångliga namnet British, Continental and General Federation for the Abolition of Prostitution (Den brittiska, kontinentala och allmänna federationen för upphävandet av prostitutionen).
Osynlig ruta
Målning av polis som står vid kvinna med sjalett som ser ner i marken, med texten: Detalj av målning av norske målaren Christian Krogh  Syftet med Federationen var att avskaffa all prostitution. I första hand ville de få bort det reglementeringssystem som fanns i många länder då. Systemet påstods vara till för att motverka könssjukdomar – därför måste kvinnor tvingas till ständiga kontroller för könssjukdomar. (Det gällde även kvinnor som polisen slumpmässigt valde ut på gator och torg. Om en kvinna vägrade bli undersökt kunde hon dömas till fängelse i sex månader.) Men eftersom männen ansvarsbefriades kunde de prostitutionsköpande männen lugnt fortsätta sprida könssjukdomarna både till sina fruar och nya kvinnor i prostitutionen.
Osynlig ruta
Federationen pekade på hur systemet avslöjade samhällets dubbelmoral kring sexualitet och kön, där dessutom offren för prostitution straffades, medan de som var den främsta orsaken till prostitutionen gick ostraffade. Genom reglementeringen gjorde samhället kvinnor till sexuella slavar för män att utnyttja. Federationen var också tydliga med att prostitutionen var en klassfråga, att rika män utnyttjade fattiga kvinnor.
Osynlig ruta
Foto av Josephine Butler i halvfigor, sittande framför ett bors med en bok, hon ser åt sidan  I samband med att Federationen bildades reste Josephine Butler runt i Europa och höll föreläsningar om reglementeringssystemet. Samtidigt startade hon nya lokala grupper överallt. Federationen fanns så småningom både i Europa, USA och de europeiska kolonierna.
Osynlig ruta
  I september 1877 höll Federationen ett sameuropeiskt möte i Genève med mer än femhundra deltagare.
Osynlig ruta
  Federationen var inte en kvinnoorganisation egentligen, för män kunde vara medlemmar. Men det var mest kvinnor som drev organisationen och syftet var kvinnors rättigheter. Många av medlemmarna var också verksamma i organisationer som ICW, International Council of Women och IWSA, International Woman Suffrage Alliance, den internationella paraplyorganisationen för kampen för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
  I Sverige fanns en svensk avdelning av Federationen från och med 1878.
Osynlig ruta
Det är svårt att idag ta in vilken stark drivkraft kvinnorna i Federationen måste ha haft. Kvinnor hade i de flesta av länderna inte rösträtt, de var ofta inte ens myndiga (och därmed inte fullvärdiga medborgare), folk var emot att kvinnor alls kunde tala offentligt, och framför allt fick de inte prata om sexuella frågor. Men Federationen krävde ett totalt stopp för mäns utnyttjande av kvinnor i prostitution.
Osynlig ruta
  1902 bytte Federationen namn till IAF, International Abolitionist Federation, på franska FAI, Fédération abolitionniste internationale. 1916 blev den AMSH, Association for Moral and Social Hygiene.
Osynlig ruta
  I England avskaffades smittskyddslagarna 1886. I Sverige var reglementeringssystemet kvar ända till 1918.

Avdelare i form av en gul rand med en trave böcker till vänster, varav en uppslagen

Rubrik: Läs mer
Blinkande gul stjärna Hjördis Levin: Kampen mot den vita slavhandeln, Gidlunds 2015.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-06-05

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu