Bakgrundspapper uppe

«  Den första svenska kvinnan som utbildade sig till läkare

Foto av Charlotte Yhlen
Namn: Charlotte Yhlen

Amalia Charlotta Yhlen föddes den 19 november 1839 som den äldsta av tre syskon i en skomakarfamilj i Helsingborg. Charlotta gick i folkskolan, något annat fanns inte för barn i hennes samhällsklass. Men Charlotta läste mycket och var inspirerad av dåtidens feminister.
Foto av ung Charlotte Yhlen i helfigurOsynlig ruta
  – Jag har tyckt det skulle wara så herrligt kunna bli en fri sjelfständig qwinna, den liksom mannen kunde winna oberoende genom kunskaper och arbete, skrev hon i ett brev till den danske författaren Rudolf Schmidt, som hon träffat på en resa till Danmark och som hon hade inlett ett hemligt förhållande med.
Osynlig ruta
  1868 dog Charlotta Yhlens pappa. I samma veva hade hennes kärleksaffär med den danska författaren blivit känd, och då lämnade han henne, så hennes rykte som "ärbart fruntimmer" var förstört. Ensam som hon var behövde hon kunna försörja sig. Kanske visste hon också genom andra som rest till Amerika att kvinnor hade större chans att få utbilda sig där. Ingen vet om det var ett av de skälen, eller alla, som gjorde att Charlotta bestämde sig för att resa till USA. Men hon gjorde det, och där började hon studera på Woman's Medical CollegeIllustration av byggnaden där skolan var of Pennsylvania.Litet porträttfoto av Susan La Flesche Picotte
Osynlig ruta
  Skolan fick stöd av kvinnorörelsen och av radikala kväkare. Dit kom kvinnor från hela världen. Senare gick där den första kvinnan i USA:s ursprungsbefolkning som blev läkare, Susan La Fleshe Picotte, liksom Anandabai Litet foto av de tre kvinnorna från Indien, japan och Syrien. De är i helfigur, två sitter på stolar och den tredje står mellan demJoshee från Indien, Kei Okami från Japan och Tabat M. Islambooly från Syrien.
Osynlig ruta
  Charlotta Yhlens examensuppsats 1873 handlade om ögonsjukdomen grön starr, glaukom. På den tiden blev den som fick glaukom blind, men sex år tidigare hade en läkare visat att det gick att få behålla synen om en bit av iris togs bort. Denna metod skrev Charlotta om som framtidens lösning.
Osynlig ruta
Efter att Charlotta Yhlen fått sin examen reste hon tillbaka till Sverige. Hon deltog då också, som första kvinna, i det nordiska naturforskarmötet i Köpenhamn 1873. Charlotta hoppades att hon skulle kunna få arbete som läkare i Sverige. Men här accepterades inte hennes amerikanska examen, så hon fick blankt nej.
Charlotte Yhlenss visitkort som läkare i Philadelphia. På kortet står det "Dr. Charlotte Yhlen Olsen, No. 1914 North Eleven Street" samt öppettider med mera Osynlig ruta
  Besviken återvände Charlotta Yhlen då till USA och började jobba på Woman's Hospital of Philadelphia. Men ganska snart startade hon istället en egen praktik. Där framgår att hon senare kallade sig Charlotte med e på slutet.
Osynlig ruta
  1874 gifte hon sig, 35 år gammal, med den norska uppfinnaren Tinius Olsen och fick tre barn med honom.
Osynlig ruta
  Charlotte Yhlen Olsen har skrivit om hur hon älskade läkaryrket. Hon uppmuntrade också andra kvinnor att utbilda sig till läkare och fungerade som mentor ibland. Hon glömde inte heller sin klassbakgrund, Porträttfoto av Charlotte Yhlen på äldre dar iförd monokel och vacker klänning med spetskragetrots att familjen nu fick det gott ställt. Bland annat erbjöd hon under en timme varje kväll fattiga kvinnor och barn att komma på konsultation och behandling gratis.
Osynlig ruta
Charlotte Yhlen sitter i en minimal vagn med stora hjul. Vagnen dras av en stor strut. Tinius står bredvid  Men när Charlotte var i 50-årsåldern gick hon i pension från läkaryrket. Troligen berodde det mest på att familjen blivit rik på mannens framgångsrika företag, men också att hon ville ha tid till barnen, och senare barnbarnen. Familjen Yhlen Olsen bodde i ett stort hus och hade flera tjänare. Nästan varje år reste de på semester till Europa.
Osynlig ruta
  Charlotte Yhlen Olsen dog den 14 januari 1920, 80 år gammal.

Osynlig ruta
I hennes födelsestad Helsingborg finns idag Charlotte Yhlens gata uppkallad efter henne.

Foto av Tinius i hög hatt, Charlotte i stilig hatt med tillbehör och dottern. Charlotte håller barnbarnet i famnen.
Tinius och Charlotte med sonhustru och barnbarn.
Osynlig ruta

Charlotte Yhlen var alltså den första svenska kvinnan som tog modern läkarexamen, även om den inte godkändes här i Sverige. Den första kvinnan som utbildade sig till läkare med examen i Sverige var Karolina Widerström, bara femton år senare än Charlotte Yhlen.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnans som...
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-03-10

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu