Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 3/2018

Osynlig ruta

Foto av ett antal kvinnor och någon man samlade kring en affisch om All of Us-nätverket
Deltagarna i All of Us-nätverkets konferens samlade efter en givande dag.

Osynlig ruta
Kvinnofronten i Bryssel
Osynlig ruta
I början av sommaren var Kvinnofrontens Annina Claesson på möte i Bryssel. Syftet var att få alla Europas feminister att samlas mot den kristna högerns försök att sabotera kvinnors rättigheter, framför allt när det gäller abort.
Osynlig ruta

Den 6 juni i år var Kvinnofronten på plats i Europaparlamentets högkvarter i Bryssel. Det var parlamentarikern Malin Björk (Vänsterpartiet) som bjudit in oss för att möta andra feministiska organisationer från hela EU. Syftet var att delta i All of Us-nätverkets möte för att mobilisera Europas ideella organisationer för alla kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter och att diskutera hur vi kan möta hotet mot kvinnors reproduktiva rättigheter.
Osynlig ruta
   Medan den kristna högern slänger miljontals euros på att mobilisera sig och skaffa stöd från mäktiga män (från Viktor Orbán till Vatikanen) så står Europas kvinnorörelse emot. All of Us-nätverket bildades som svar till One of Us-federationen – ett nätverk för över 40 internationella organisationer som vill begränsa aborträtten. All of us ville skapa en plattform där feminister kan gå ihop för att möta utmaningar som går över Europas landsgränser.
Osynlig ruta
   Det var en peppande dag med många möten med Kvinnofrontens likasinnande över hela kontinenten.
Osynlig ruta
Rapport om läget
Osynlig ruta
Kvinnofronten blev först särskilt inbjuden till ett morgonmöte för representanter från civilsamhället. Där fick vi ta del av en ny rapport från EPF (European Parliamentary Forum for Population & Development) som grundligt går igenom hur mäktig anti-abort-
lobbyn har blivit i Europa.
Osynlig ruta
   Att driva avskaffandet av aborträtten har blivit en viktig strategi för högervågens mäktigaste makthavare. Vi tog del av en skrämmande presentation om hur den amerikanska kristna högern, ryska oligarker och Vatikanen systematiskt attackerar kvinnors rättigheter och hbtq-
frågor som ett nyckelsteg för att få sina nickedockor vid makten. Det är en välkoordinerad och välfinansierad rörelse som redan nått stora delar av sina mål i länder som Ungern och Polen. Den globala kvinnorörelsen har inte råd att sitta stilla!
Osynlig ruta
   Runt bordet talade vi om strategier både i aktion och retorik.
Osynlig ruta
   IPPF (den internationella organisationen för familjeplanering, partner med amerikanska Planned Parenthood) diskuterade hur den reaktionära högern har en fördel i och med begreppet pro-life ("för livet") – vem har något emot liv? Den feministiska motsvarigheten pro-choice ("för val") låter en aning vag och diffus i jämförelse. Istället är det viktigt att betona att abortmotståndarna är just abortmotståndare och inte livsförespråkare – anti-choice, anti-abortion. Att vara för abort är att vara för liv – till exempel kvinnans liv då aborten utgör en hälsofara eller annars inskränker hennes livskvalitet.
Osynlig ruta
   I sina kampanjer synliggör IPPF den mänskliga kostnaden för att aborträtten inskränks och vilken livsfara kvinnor försätts i varje dag i länder där det inte går att göra säkra, lagliga aborter. Det är ett budskap som de flesta kan stå bakom.
Osynlig ruta
   Med från Sverige var också representanter från Vänsterpartiet och RFSU. Runt bordet fanns även representanter från IPPF i Bryssel och
feministiska aktivister från länder som Polen, Ungern och Italien, där aborträtten just nu är extra hotad. Men trots att aborträtten ses som relativt säker i Sverige så ville EU-representanter veta mer om det svenska fallet med barnmorskan som vägrade utföra aborter och tog sitt fall vidare till Europadomstolen.
Osynlig ruta
Paneldiskussion med spännande feminister
Osynlig ruta
Efter lunch följde huvudmomentet: paneldiskussionen med Europaparlamentariker och utvalda talare från feministiska organisationer. Panelen var öppet för allmänheten och hölls i en av Europaparlamentets plenariesalar. Representanter från flera
politiska grupper i Europaparlamentet var närvarande, inklusive Malin Björk (V, Europeiska enade vänstern/Nordiska gröna vänstern), Terry Reintke (De gröna/Europeiska fria alliansen), Angelika Milnar (Alliansen liberaler och demokrater för Europa) och Iratxe Garcia Perez (Progressiva förbundet av socialdemokrater).
Osynlig ruta
   Mest berömd av de inbjudna talarna var Krystyna Kacpura från den polska organisationen Federationen för Kvinnor och Familjeplanering. Kacpura var en ledande figur i kampen mot Polens Stoppa Aborter-initiativ som år 2016 nästan gjorde alla former av abort olagliga. Rörelsen mot lagförslaget mobiliserade över 30 000 polska kvinnor på gatorna. Polska regeringen drog sig slutligen tillbaka när sju miljoner kvinnor strejkade för att protestera mot abortförbudet.
Osynlig ruta
   – När jag började kämpa för aborträtten 25 år sedan brukade vi bli glada om 200 människor dök upp, sa Kacpura under panelen. Hon uppmanade oss att komma ihåg hur många kvinnor i Europa som just nu är villiga att kämpa för kvinnors rättigheter, trots backlashen från fundamentalister och extremhögern.
Osynlig ruta
   Från Katalonien talade Almudena Rodríguez från Associacó de Planificació Familiar de Catalunya i Balears om hur även Medelhavsregionens feminister kämpar med en institutionellt stark katolsk kyrka som är verksamma på alla maktnivåer och i alla institutioner. Feministiska kollektiv kriminaliseras eller dras in i juridiska processer tack vare de starka kristna advokatlobbyerna som existerar i det spanska rättssystemet.
Osynlig ruta
   Marina Škrabalo från Kroatiens Solidarna betonade vikten av att inte bara vara på defensiven när det gäller att kämpa för kvinnors rättigheter i stort och aborträtten i synnerhet. Förutom att försvara de rättigheter vi redan har så är det viktigt att vi också kämpar progressivt –för att förbättra och utöka de rättigheter vi kan få. På europeisk nivå kan aborträtten bli mycket mer inklusiv, särskilt i de länder som inte har socialiserad sjukvård. Škrabalo berättade också om hur kvinnorörelsen i Kroatien, där kristna fundamentalister växer sig allt starkare, hade sett goda resultat genom att starta partnerskap med religiösa organisationer som stödde aborträtten.
Osynlig ruta
   Sári Halász från NANE i Ungern, en organisation som ger stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld, berättade om svårigheterna med att driva folkrörelser och civila organisationer under Viktor Orbáns regering, där civila samhället just nu är under hård attack. I synnerhet feministiska organisationer möter nu mot hårt motstånd från Orbáns hyperkonservativa politik. Rent konkret är det i form av ett ekonomiskt motstånd – det börjar bli så gott som omöjligt att driva en organisation som NANE eftersom alla former av ekonomiskt stöd har avskaffats.
Osynlig ruta
   – Vad kan vi göra om vi inte kan betala hyran för våra lokaler? frågade Halász, och vände sig till Europaparlamentarikerna i publiken för att yrka på EU-finansiering till organisationer som är under hot från sina egna regeringar.
Osynlig ruta
   Slutligen fick Catríona Graham ge oss alla lite peppning genom sina berättelser från den irländska Repeal the 8th-kampanjen, som i juni 2018 lyckades upphäva det åttonde tillägget i den irländska grundlagen som förbjöd abort.
Osynlig ruta
   Även den irländska kampanjen hade lyckats genom breda koalitioner och mobiliseringsarbete både mellan och bortom feministiska nätverk, betonade Graham, och en av de viktigaste strategierna var att synliggöra kvinnors erfarenheter under abortförbudet. De drog fram vittnesmål och berättelser om hur kvinnor var tvungna att resa utanför landet eller beställa olagliga och potentiellt livsfarliga piller för att utföra aborter som trots grundlagen sker varje dag i Irland. Genom att rekrytera olika yrkesgrupper – kanske viktigast av allt läkare och jurister – som förespråkare för aborträtten lyckades den irländska kampanjen föra fram att aborträtten är en grundläggande mänsklig rättighet som är bra för hela samhället. Många frågor i den öppna paneldebatten riktades till Graham från aktivister i hela Europa som ville lära sig av den lyckade kampanjen.
Osynlig ruta
Gemensamt manifest
Osynlig ruta
Vi alla skrev under och presenterade All of Us-nätverkets manifest till EU-kommisionärerna Vera Jourová och Frans Timmermans. Framför allt ställde nätverket krav på att utöka det finansiella stödet till feministiska organisationer som verkar för kvinnors mänskliga rättigheter i Europa, särskilt i de länder där dessa just nu är under starkt hot.
Osynlig ruta
   Det var en inspirerande och lärorik dag där vi i Kvinnofronten fick utbyta värdefulla ord med våra medsystrar runtom i Europa. Trots att utmaningarna som Europas feminister just nu står inför är skrämmande så existerar det ett brett och starkt nätverk av förkämpar för kvinnors rättigheter runtom i Europa. Vi välkomnar All of Us-initiativet som ett viktigt steg i motståndsrörelsen mot den reaktionära högervågen och tackar Malin Björk för inbjudan till detta viktiga evenemang. Europas feminister ger inte upp utan strid!

Annina Claesson


Läs om rapporten HÄR!

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024