Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 3/2018

Osynlig ruta

På All of Us-nätverkets träff i Bryssel i juni 2018 diskuterades rapporten Restoring the Natural Order (Att återställa den naturliga ordningen) som handlar om extremhögerns strategier när det gäller bland annat abort.

Osynlig ruta
Agenda Europe
– extremhögerns strategier och hur vi kan kämpa emot

Ingen kan ha missat att kvinnors rättigheter just nu står under ett allt starkare hot från reaktionära och ultrakonservativa högerrörelser som tar världen med storm. Så här i valtider har det länge påpekats hur Sverigedemokraterna utgör en direkt fara för mänskliga rättigheter i Sverige, inte minst när det gäller kvinnor och hbtq-personer.
Osynlig ruta
   Liksom sina gelikar runtom i världen eldar Sverigedemokraterna på kvinnohat och homofobi som ett verktyg i sin strategi för att nå makten, och vill därmed rulla tillbaka de juridiska och sociala rättig-
heter som folkrörelser länge kämpat för. En gång i tiden sågs de som en relativt isolerad rörelse. Så är inte längre fallet.
Osynlig ruta
   Rörelser såsom Sverigedemokraterna har numera en stor skara vänner i Norden, Europa och övriga världen. Dessa vänner är också ofta väldigt rika. De är vänner som är mer än villiga att använda sina resurser och sin makt för att driva en organiserad kamp mot kvinnors rättigheter.
Osynlig ruta
   När Kvinnofronten deltog i mötet för All of Us-nätverket i Bryssel, som arbetar för att mobilisera feministiska organisationer mot anti-abortlobbyn i Europa, fick vi ta del av rapporten Restoring the Natural Order (Att återställa den naturliga ordningen). Den är framtagen av organisationen EPF (European Parliamentary Forum on Population and DevelopmentEuropeiska parlamentforumet för Befolknings- och Utvecklingsfrågor).
Osynlig ruta
   Rapporten går igenom nyligen läckta dokument som avslöjar en detaljerad högerextrem strategi, kallad Agenda Europe. Det handlar om ett professionellt kampanjnätverk som aktivt och metodiskt attackerar kvinnors och hbtq-personers rättigheter (såsom aborträtten, rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, och samkönade äktenskap) och som redan fått stort inflytande.
Osynlig ruta
   Så hur fungerar detta nätverk och vad betyder det för Sverige? Nedan går jag igenom och analyserar vad rapporten avslöjar:
Osynlig ruta
Ursprung och mål
Osynlig ruta
År 2013 samlades ett tjugotal abortmotståndare och strategi-
konsulter från Nordamerika och Europa på ett hemlighets-
belagt möte för att diskutera två huvudfrågor: att utveckla en kristen europeisk tankesmedja och en bredare anti-abortagenda i Europa.
Osynlig ruta
   Ledare för gruppen var två välkända abortmotståndare – Gudrun Kugler från Österrike och Terrence McKeegan från USA. Mötet framtog en stor del av Agenda Europes struktur, som består av tre huvuddelar: en blogg med samma namn där anonyma medlemmar i nätverket delar information, ett årsmöte, och ett manifestdokument.
Osynlig ruta
På årsmötet 2015 tog sig nätverket an fem huvudmål:
Osynlig ruta
1. en strategi mot dödshjälp
2. en strategi för religionsfrihet
3. en strategi för äktenskap och familjen
4. en strategi mot anti-diskrimineringslagstiftning
5. en strategi mot surrogatmödraskap

Osynlig ruta
   Dessa mål ses som delsteg i en större "agenda". För dessa ultrakonservativa grupper så tjänar dessa mål till att nå ett idealsamhälle där kristen lära styr hela samhället, där kvinnors plats är som (hus-)mödrar i en heterosexuell kärnfamilj, och där hbtq-personer helst inte finns och åtminstone inte syns.
Osynlig ruta
   Senare blev gruppen mer specifik i de länder och mot de lagar de vill attackera. Polens försök till att helt förbjuda abort år 2016 (som lyckligtvis stoppades av feministiska aktivister) hade stöd från Agenda Europe, som anlitade flertalet konsulter och lobbyister för att påverka lagförslaget. Vi talar alltså om en högst välorganiserad grupp som vuxit sig betydligt starkare under de senaste åren. Så vilken agenda är det nätverket egentligen driver?

Blå citat-ruta: Vi talar alltså om en högst välorganiserad grupp som vuxit sig betydligt starkare under de senaste åren.

Extremhögerns samhällsanalys
Osynlig ruta
Extremhögergrupper brukar ofta se världen i konspiratoriska drag. Eftersom det ofta är vita, rika, heterosexuella män som är drivande i dessa grupper, som vill framställa sig själva som förtryckta eller marginaliserade av samhället (trots att de i stort har all makt och privilegium i samhället), så måste de hitta på en historia om gömda, hemliga krafter som styr världen "egentligen". Nazister talar om globala nätverk av judar eller "kulturmarxister" som i hemlighet har infiltrerat världens alla maktkorridorer. Jämför Sverigedemokraternas (med fleras) retorik om att "radikalfeminister" tagit över Sveriges politiska institutioner.
Osynlig ruta
   Så är också fallet är det gäller Agenda Europe. I sitt manifest påstår gruppen att dess ideologi inte är baserad på religion, utan på "naturlagen" som människor kan analysera men inte ändra på. "Naturlagen" pådyvlar oss bland annat att sex bara är till för fortplantning, att kvinnors naturliga roll är som mödrar, och att homosexualitet är förkastligt. Denna "naturlag", menar gruppen, är under hot från den så kallade "kulturrevolutionen" som har fört med sig sexuell frigörelse, preventivmedel, en uppluckring av äktenskapet, och en agenda av "anti-diskriminering" som skydd för "onaturliga" grupper och beteenden.
Osynlig ruta
   Agenda Europe är baserad på en glidande logik, där till exempel acceptansen av preventivmedel sägs leda till acceptans av homosexualitet och slutligen pedofili. Alla samhällsfenomen i "kultur-
revolutionen" – ens vagt relaterade till sex och familjeliv – är sammankopplade, vilket innebär att konservativa som vill bekämpa detta fenomen måste ta sig an dessa fenomen som en helhet. Om "kulturrevolutionen" inte stoppas inom tio eller tjugo år, menar Agenda Europe, så kommer västvärlden självförstöras.
Osynlig ruta
Extremhögerns strategi
Osynlig ruta
Manifestet slår också fast att Agenda Europe "inte ska vara rädda för att verka extrema" och föreslår fyra huvudmetoder för att nå sina mål:
Osynlig ruta
1) ”Använd våra motståndares vapen emot dem”
Osynlig ruta
För att vita, heterosexuella män ska kunna övertyga någon om att det egentligen är deras behov och rättigheter som är hotade så måste de "ta tillbaka offerrollen". De kristna är offer för en konflikt där "religionsförsvarare" har tryckts ner av "intoleranta kulturrevolutionärer". Lagstiftning som är till för att verka mot diskriminering av homosexuella är egentligen "kristofobisk" och förtycker religiösa. Agenda Europe vill använda samma språk om förtryck, orättvisa, och diskriminering (som feministiska, anti-rasistiska, och hbtq-rörelser historiskt har använt) för att framställa sig själva som de riktiga maktlösa offren i samhället och som därmed behöver särskilt skydd – det vill säga mer makt.
Osynlig ruta
2) "Framställ våra frågor som rättighetsfrågor"
Osynlig ruta
Viktigast av allt i denna strategi är att tala om rättigheter. Agenda Europe försöker medvetet använda samma språk som FN-organ använder i sina rapporter om mänskliga rättigheter, och undviker med flit att använda "för religiöst" språk. De vill att deras krav ska verka som juridiskt och akademiskt motiverade och i linje med internationella standarder. Religionsfrihet och yttrandefrihet är de vanligaste verktygen. Skillnaden är att de vill omdefiniera vad dessa mänskliga rättigheter ska betyda i samhällsdebatten till sin egen fördel.
Osynlig ruta
3) "Få våra motståndare att verka oresonliga och farliga"
Osynlig ruta
Det är extremhögern själva som oftast begår våldsbrott, eftersom deras ideologi bygger på hat och dehumanisering av vissa människogrupper. Det vet Agenda Europe, och därför är det viktigt att istället framställa "abortlobbyn, gaylobbyn, radikalfeministerna och de militanta ateisterna" som de verkliga våldsverkarna. Agenda Europe driver budskapet att dessa grupper vill hindra öppen och rationell debatt, driva skrämselpropaganda, och även ta till fysiskt våld mot de som inte håller med.
Osynlig ruta
4) "Bli en respekterad medlare på internationell nivå"
Osynlig ruta
Agenda Europe vill passa in bland sina mäktigaste vänner. De involverar medlemmar som innehar höga poster i EU, FN, OSCE, och andra internationella organisationer. Dessutom har de starka kopplingar till ledare av konservativa politiska partier och regeringar, såsom Viktor Orbán i Ungern. För att kunna röra sig i elitkretsar så måste de också bete sig "respektabelt": Agenda Europes manifest inkluderar instruktioner om hur representanter bör klä sig, tala, och beter sig när de nätverkar för större inflytande. Genom detta nätverkande får gruppen både större makt att påverka och mer tillgång till stora mängder pengar.
Osynlig ruta
Vilka står bakom?
Osynlig ruta
Och pengar får de. EPF:s rapport avslöjar att Agenda Europe närmast kan betraktas som en nickedockeorganisation för Vatikanen. Både Gudrun Kugler och Terrence Mc-Keegan har länge arbetat för mäktiga katolska organisationer med direktkoppling till Vatikanstaten och påvens hierarki. Även andra mäktiga religiösa grupper, såsom den ryska ortodoxa kyrkan, har visats ha kopplingar till nätverket. Dessutom har gruppen inbjudit en stor skara välkända konservativa finansiärer: aristokrater, miljardärer från företagsvärlden, ryska oligarker, korrupta italienska politiker, och förmögna medlemmar av den amerikanska kristna högern. Konservativa lobbygrupper som förnekar klimatförändringar har också varit framstående på deras gästlistor. Det är högst troligt att dessa grupper har erbjudit stora mängder resurser till Agenda Europe.
Osynlig ruta
   Nätverket anlitar sedan konservativa nationella organisationer i europeiska länder för att tillämpa deras strategier. Dessa inkluderar La Manif pour Tous i Frankrike (som protesterar mot samkönade äktenskap), I Familjens Namn i Kroatien, Hazte Oir i Spanien, och den mäktiga organisationen Ordo Iuris (vars namn betyder just naturlig ordning) i Polen. Dessutom ser de till att plantera fler och fler av sina medlemmar i EU-organ och internationella organisationer för att ha tillgång till insiderinformation av hur politiken utvecklas på global nivå.
Osynlig ruta
   Agenda Europe tänker långsiktigt. Genom att få rätt personer på parlamentssäten, presidentposter och domstolar i Europa säkrar de sin makt. Genom att sprida sitt budskap på nätet och i medierna kan de sakta men säkert skifta offentlig diskussion till sin egen fördel.
Osynlig ruta
En orealistisk rörelse
Osynlig ruta
Mycket av det ovanstående låter säkert bekant. Extremhögergrupper skiljer sig inte åt dramatiskt när de gäller mål och taktik. Agenda Europe är bara en del av en internationell våg av hatiska och reaktionära rörelser.
Osynlig ruta
   Men trots att de blir allt mäktigare och rikare, så har de fortfarande mycket att kämpa emot. Feminister, hbtq-aktivister, anti-rasister, och andra progressiva förkämpar för mänskliga rättigheter kommer alltid att göra motstånd mot extremhögerns agenda. Ett exempel är folkomröstningen om abort i Irland. Agenda Europe gjorde ett ordentligt försök att köpa till sig inflytande för att påverka resultatet för att se till att abort förblev olagligt i Irland, men blev besegrade av en effektiv feministisk kampanj som lyckades mobilisera det irländska folket för att ändra grundlagen.
Osynlig ruta
   I Sverige försökte Agenda Europe också profitera på fallet med barnmorskan om vägrade utföra aborter av samvetsskäl. Organisationen Människorättsjuristerna tog sig an fallet genom det svenska rättssystemet, och använde Agenda Europes retorik genom att påstå att barnmorskan utsatts för diskriminering som kristen. Agenda Europe hjälpte sedan barnmorskan ta fallet vidare till Europanivå. Redan år 2015 drog Agenda Europes marionettorganisationen FAFCE (Federationen för katolska familjeorganisationer i Europa) fram ett gemensamt klagomål mot Sverige mot Europeiska Socialstadgan eftersom "samvetsfrågor inte respekterades" i området reproduktiv hälsa, vilket avslogs av Europarådet.
Osynlig ruta
   Vi lever i läskiga tider, men det är viktigt att inse att till och med Agenda Europe själva beskriver sig som "extrema" och "orealistiska". Feminister har nästan ett århundrade av lagstiftning för mänskliga rättigheter på vår sida. Extremhögern är per definition en reaktionär rörelse som vill dra samhället tillbaka. Det finns många som inte är särskilt pigga på den idén, även om de inte själva är aktiva i folkrörelser.
Osynlig ruta
Feministiskt motstånd
Osynlig ruta
Det är därför som rörelser som Agenda Europe använder smygtaktiker och hemlighetsfullhet för att dölja vad de egentligen driver. Det gör det viktigt att genomskåda dessa taktiker. Feminister måste vara extra varsamma, eftersom Agenda Europe och dess gelikar ibland kapar frågor som många feminister driver av helt andra orsaker, såsom surrogatmödraskap. När det passar dem så försöker ibland extremhögern låta som feminister trots att de är fullständigt emot allt vad feminismen står för. Tänk på Sverigedemokrater som helt plötsligt börjar bry sig om att bekämpa mäns våld mot kvinnor – för att svartmåla invandrare som gärningsmän.

Blå citat-ruta: Tänk på Sverigedemokrater som helt plötsligt börjar bry sig om att bekämpa mäns våld mot kvinnor – för att svartmåla invandrare som gärningsmän.

  Det är ett strategiskt val för att lura folk att stödja reaktionära och hatiska rörelser. Vi som feminister måste vara mycket försiktiga med vad vi delar på nätet – många tidsskrifter och webbsidor är utformade specifikt för att få feminister att omedvetet dela extremhögerns propaganda! Kolla alltid källan och undersök kontexten för vad som skrivs på en blogg eller på sociala medier innan du delar.
Osynlig ruta
   För att kunna bekämpa en rörelse som Agenda Europe kan inte heller feminister kämpa ensamma. Agenda Europe skriver helt tydligt att de ser feminism, hbtq-frågor, anti-rasism, socialism, och grön politik som sammanlänkade fenomen, och försöker aktivt bekämpa dessa som en helhet. Därför måste vi också kämpa tillsammans. Intersektionalitet och solidaritet är inte bara en analytisk fråga – det är också ett strategiskt verktyg. Extremhögern tjänar på att feminismen och hbtq-rörelsen splittras (till exempel i frågor som trans eller surrogatmödraskap). Vi måste undvika att falla i den fällan, även när vi inte håller med varandra, och hålla oss solidariska och systerliga som grupper vars rättigheter är under hot.
Osynlig ruta
   Agenda Europes analys faller nämligen på detta: det finns ingen "naturlig ordning". Det finns bara den samhällsordning som vi skapar, och det är upp till oss att se till att den skyddar alla människors rättigheter.

Annina Claesson


Läs mer om mötet i Bryssel genom att klicka på ordet.

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024