Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Söndagen den 26 september 2021

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta Rubrik: Notiser
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig rutaNummer 3/2015

Osynlig ruta

Plötsligt var det kvinnonamn på franska gator

I Paris är det herrar som dominerar på gatorna – endast 2,6 procent av gatorna är döpta efter kvinnor, och det är då ofta efter en fru eller dotter till en känd fransk man.
Osynlig ruta
   Det tröttnade den franska feministgruppen Osez le féminisme! (Våga feminismen!) på.
Osynlig ruta
   I slutet av augusti gjorde de en aktion då de helt enkelt döpte om 60 gator i centrala Paris. Osez le féminisme! sa också att endast en tunnelbanestation är döpt efter en kvinna. Kanske nästa aktion?

Osynlig ruta

Jämställdhet i ett ojämställt samhälle

Mittuniversitetet (i Härnösand, Sundsvall och Östersund) dömdes i juni för diskriminering av en anställd man. Han hade sökt, men inte fått, ett ”meriteringsstöd” som universitetet hade skapat för kvinnor – för att kvinnor är det underrepresenterade könet i universitetsvärlden.
Osynlig ruta
   Det fanns en tid när jämlikhet var målet och kvinnokamp var metoden att komma dit. Men det var det feminister som drev. Samhället sa att det ska vara jämställt = lika. Men lika i ett ojämställt samhälle går inte, så kvinnor förlorar – igen.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO 17/6 2015

Osynlig rutaNummer 2/2015

Osynlig ruta

Tack, Metro

En ny undersökning visar att bara varannan kvinna ser ljust på framtiden, mot 62 % av männen. Vidare uppger många av kvinnorna att de inte har råd att pensionsspara.
Osynlig ruta
   Som tur är har tidningen Metro, som rapporterade om undersökningen den 27 april, en individuell lösning på detta strukturella problem som de kallar "pensionsångest". Nämligen bör en ta tag i sin situation och skaffa en överblick över pensionen. Då är det bara att göra en budget.
Osynlig ruta
   En får förmoda att budget är något slags trollformel för att få pengar att rulla in på kontot och patriarkatet att upplösas. Tack säger vi till Metro för dessa värdefulla tips!

Osynlig ruta

Karensdag slár mot fattiga kvinnor

Om en anställd blir sjuk i Sverige, och måste stanna hemma från jobbet, räknas den första sjukdagen som karensdag, vilket betyder att du varken får lön eller sjukpenning för den dagen.
Osynlig ruta
   Det slår mot dem med lägst lön, som följaktligen har hög sjuknärvaro = av ekonomiska skäl tvingas jobba fast vi är sjuka. Och läs: kvinnor, för de fattigaste är oftast kvinnor.
Osynlig ruta
   Då kan det vara intressant att få veta att folk varken i Norge, Danmark eller Finland tvingas till karensdag när de är sjuka. (Tyskland har inte heller nån karensdag, medan Frankrike och Storbritannien har hela tre!?)
Osynlig ruta
   Varför är det inte mer fackliga protester mot karensdagar?

Källa: Forsäkringskassan 7/4 2015

Osynlig ruta

Indiska kvinnor kritiserar UN Women

När UN Womens representant för Indien, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna, Rebecca Tavares, nyligen besökte Indien, samlades olika kvinnoorganisationer från hela landet i en gemensam protest mot UN Womens uttalande om prostitution (det som även vi i Kvinnofronten protesterat mot). De kräver att UN Women ändrar sin inställning och motsätter sig all form av legalisering av prostitution.

Källa: Firstpost 26/5 2015

Osynlig rutaNummer 1/2015

Osynlig ruta

4 av 10 tjejer utsatta av sin partner

Nyligen släpptes en studie om våld i nära relationer bland unga i fem europeiska länder: England, Bulgarien, Cypern, Italien och Norge. Studien gjordes inom EU-kommissionens projekt Daphne III.
Osynlig ruta
   I studien framkom att 4 av 10 unga tjejer i Norge har utsatts för sexuella övergrepp av sin partner. Bland killarna var motsvarande siffra 1 av 10. Förutom att resultatet visade att tjejer var utsatta i högre grad än killar, visade det också att våldet mot tjejer var grövre och allvarligare.

Källa: www.stiritup.eu & www.unizon.se

Osynlig ruta

Mera ojämlikt idag

En amerikansk forskare vid University of California, Elisabeth Sweet, konstaterar att barns leksaker är betydligt mer könsuppdelade idag än de var för 50 år sedan.
Osynlig ruta
   Då var åtminstone hälften av leksakerna könsneutrala. Du får gå tillbaka 100 år för att hitta lika könsuppdelade leksaker som idag.
Osynlig ruta
   Hon tar också exemplet att 1975 var bara två procent (2%) av leksakerna i Sears katalog könsuppdelade. Jämför med vilken leksakskatalog som helst idag...

Källa: The Atlantic 9/12 2014

Osynlig rutaNummer 4/2014

Osynlig ruta

Allt beror på hur du räknar...

Försäkringskassan brukar säga att nyblivna pappor numera tar ut cirka 25 procent av föräldraförsäkringsdagarna. Men det visar sig bero på hur en räknar. Den summan stämmer om en ser till hela perioden tills barnet fyller 8 år.
Osynlig ruta
   Ser en till de första två åren tar papporna endast ut
17 procent
av dagarna. Då tar alltså mammorna ut hela
83 procent
av dagarna.
Osynlig ruta
   – När omsorgsbehovet för barnen är som störst tar mammorna ut en ännu större andel av föräldrapenningen. Detta bekräftar bilden av att det är kvinnorna som tar större delen av omsorgsansvaret för barnen, konstaterar Niklas Löfgren som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Källa: Pressmeddelande från F örsäkringskassan 25/9 2014

Osynlig ruta

Klittra

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har ordnat en tävling om ett nytt ord för kvinnors onani. 12 274 personer föreslog egna ord och röstade på förslagen.
Osynlig ruta
   Flest röster fick ordet klittra, som fick 30 procent av rösterna. Långt därefter kom pulla, runka, scrolla, selfa och många andra förslag.

Källa: rfsu.se 24/11 2014

Osynlig rutaNummer 3/2014

Osynlig ruta

Riksdagslöneorättvisa

När nyhetsbyrån Siren undersökte riksdagspolitikernas löner för 2012 visade det sig att kvinnorna bara tjänade 84% av vad männen tjänade. Det är alltså sämre än för hela arbetsmarknaden, där rikssnittet för kvinnolöner är 86% jämfört med manslöner.
Osynlig ruta
   Men resultatet blev förstås nåt annat när de såg till varje parti. I Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ låg löneskillnaden bättre än riksgenomsnittet (i fallande skala med C bäst och F! sämst).
Osynlig ruta
   Värst av alla var Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, där kvinnor endast tjänade 75% av vad männen tjänade.

Källa: DN 11/6 2014

Osynlig ruta

Kommunal vill avskaffa LOV - Lagen om valfrihet

Care together heter ett privat vårdföretag, som fackförbundet Kommunal nu har begärt i konkurs. Trots namnet visade sig företaget varken stå för omsorg eller gemenskap, utan tvärtom för systematisk misskötsel och uteblivna löner.
Osynlig ruta
   I dag lönar det sig inte med kvalitet i äldreomsorgen, skriver Kommunal i ett pressmeddelande. Nuvarande system inbjuder istället till att företag bjuder under varann, med kvalitetsdumpning som följd.
Osynlig ruta
   Seriösa företag drar sig ur upphandlingar när anbuden är så låga att det inte går att leverera kvalitet längre. Kvar blir bara de oseriösa. Därför tycker Kommunal att det är dags att avskaffa LOV (lagen om valfrihet).
Osynlig ruta
   – Vad är det för vits med att välja om det bara finns bristfälliga alternativ? Och att välja bör inte vara något man kan tvingas till om man inte kan eller vill välja, säger Johan Ingelskog, enhetschef för arbetsrätt och kollektivavtal på Kommunal.

Källa: Kommunal 15/8 2014

Osynlig rutaNummer 2/2014

Osynlig ruta

Kvinnotidningarna blir allt mer skönhetsfixerade

Medieforskaren Brita Ytre-Arne har under flera år undersökt kvinnotidningar i de nordiska länderna. Hon konstaterar att de blir allt mer fixerade vid skönhet, mode och livsstil, och hon kallar trenden för beautification.
Osynlig ruta
   Trenden syns både i innehåll och form. Bilder, design, färg och papperskvalitet har gått åt det mer glättade hållet, samtidigt som innehållet rensats på reportage med samhällsanknytning.
Osynlig ruta
   Tidningarna vill att de ska associeras till mys och avslappning.
Samtidigt fortsätter antalet prenumeranter stadigt att sjunka.

Källa: Kilden 21/5 2014

Osynlig rutaNummer 1/2014

Osynlig ruta

13 miljarder till redan rika gubbar?

Det är skillnad på bidrag och avdrag. Bidrag är sånt som de rika retar sig på att de fattiga kan få. Avdrag är sånt som de rika kan göra.
Osynlig ruta
   Tidningen Hem & Hyra kollade i februari vilka som hade använt sig av ROT-avdrag 2012. Det visade sig – knappast förvånande – att ju rikare folk är desto mer avdrag kan de göra.
Osynlig ruta
   Bland dem som tjänade mer än en miljon om året hade nästan hälften reparerat sina bostäder med hjälp av skattepengar. Det stod inte i Hem & Hyra, men det är ju män som tjänar mest, och det är män som äger mest, så vi kan ju gissa det vanligaste könet på dem som fick ROT-avdrag.
Osynlig ruta
   13,7 miljarder fick rika människor i ROT-avdrag 2012. Inte miljoner, utan miljarder. Tänk vad så mycket pengar kunde ha använts till...
Osynlig ruta
   – Samtidigt får hyreshus klara sig utan avdrag trots att upprustningsbehovet på många håll är stort. Skillnaden i hur regeringen förhåller sig till ägt och hyrt boende blir alltmer tydlig, konstaterade Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen.

Källa: Hem & Hyra 5/2 2014

Osynlig ruta

Kommunal Rapport: "Visstid pá livstid?"

Många av fackförbundet Kommunals medlemmar har tidsbegränsade anställningar, de är "visstidsanställda".
Osynlig ruta
   Den sortens osäkra anställningar har ökat stadigt sen 2007, berättade Kommunal i ett pressmeddelande i december förra året, då de gav ut sin rapport "Visstid på livstid?".
Osynlig ruta
   I rapporten framgår att de flesta visstidsanställda är kvinnor, det gäller både inom Kommunal och på arbetsmarknaden i stort. De har dessutom lägre lön än tillsvidareanställda (så kallas de fast anställda). Inom Kommunals område har de visstidsanställda i genomsnitt 15 procent lägre lön.
Osynlig ruta
   Inom vård och omsorg är visstidsanställningar allt vanligare inom den privata delen, där är cirka en tredjedel visstidsanställda. Men kommuner och landsting är bara något, inte mycket, bättre på att erbjuda fasta anställningar.
Osynlig ruta
   Visstidsanställda arbetar dessutom oftare deltid.
Osynlig ruta
   Kommunal konstaterar att myndigheterna måste bli bättre på att ställa krav på arbetsgivarna att inte ha folk i visstidsanställningar i mer än två år.
Osynlig ruta
   Läs rapporten här.

Osynlig rutaNummer 4/2013

Osynlig ruta
2,4 % av Sveriges VD:ar i börsnoterade företag är kvinnor  Det berättade SCB (Statistiska centralbyrån) i sitt veckomeddelande, som de skickade ut 15 november 2013.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Afrika går före

Västerländska kvinnor halkar efter i politiskt inflytande.
Osynlig ruta
   I Rwandas parlament är kvinnor i majoritet – två av tre ledamöter är kvinnor. Malawi, Liberia och Senegal styrs av kvinnor. Dessutom är det för första gången i historien en kvinna som är ordförande i Afrikanska unionen.
Osynlig ruta
   Feminister över hela världen kämpar för att kvinnor ska få mer politisk makt. Ändå har kampens förverkligande i till exempel Rwanda mötts med en öronbedövande tystnad.
Varför?
Osynlig ruta

Osynlig rutaNummer 3/2013

Osynlig ruta

Ännu sämre arbetsmiljö för kvinnor

Ifrån LO kom i strax före sommaren en rapport de kallar Arbetsmiljö 2012. Den visar att arbetsmiljön bara blir sämre – och särskilt för kvinnor.
Osynlig ruta
   Från 1990-talet började arbetsmiljön i Sverige bli sämre. Och att kunna jobba ända fram till pension blir därmed allt svårare.
Endast 1 av 3 arbetarkvinnor jobbar "normal" arbetsdag på dagtid. 1 av 5 arbetare har riskfyllt ensamarbete. 70 procent inom arbetaryrkena är helt uttröttade varje vecka.
Osynlig ruta
   Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, säger att Sverige är inne i en "ond arbetsmiljöspiral".
Osynlig ruta
   – Det finns få som klarar ett helt arbetsliv utan att sluta i förtid. Det i sin tur ger sämre pension, vilket ger mindre skatteintäkter.
Osynlig ruta
   Något behöver göras och helst fort.
Osynlig ruta
   – Särskilt oroad är jag för att företagshälsovården minskar för den som behöver den mest. Endast 11 procent av kvinnliga arbetare inom privat sektor har varit i kontakt med företagshälsovården de senaste åren. Och det är dessa kvinnor som har den sämsta arbetsmiljön. Det är upp- och nervända världen.
Osynlig ruta
   Läs rapporten här.

Osynlig ruta

Aborträtten hotas allt mer i USA

Fram till augusti i år har olika delstater i USA redan stiftat 43 nya lagar som begränsar rätten till abort. Några exempel på delstater som begränsat aborträtten är Missouri, Wisconsin, Arizona, Pennsylvania och Ohio.
Osynlig ruta
   Precis som här i Sverige kör abortmotståndarna taktiken att inte längre kräva totalförbud mot abort.
Osynlig ruta
   Istället kräver de till exempel att tiden kvinnor får göra abort ska minskas. På så sätt ska det bli allt svårare att få göra abort.

Osynlig rutaNummer 2/2013

Osynlig ruta
Foto av notis ur tidning med texten: Privatskolor finns i olika form. Men bara två regeringar i västvärlden har beslutat att tillåta vinstdrivande bolag att göra vinst på skattefinansierad skola: Pinochetregimen i Chile och den svenska regeringen. Varför behöver Sveriges skolföretag göra vinst när de inte gör det någon annanstans?
Osynlig ruta

Kvinnor kör miljösmart

Än en gång visar det sig att kvinnor tänker mer miljö-medvetet än män – och agerar miljösmartare. Den här gången är det Trafikverket och Konsumentverket som redovisar en undersökning om nya bilars klimatpåverkan.
Osynlig ruta
   I ett pressmeddelande konstaterar Trafikverket: "Kvinnorna väljer miljövänligare och bränslesnålare bilar än männen".
Osynlig ruta
   Det är tråkigt att män inte börjat närma sig kvinnors miljötänkande. Men en positiv nyhet är att landets kommuner blivit betydligt mer miljötänkande än tidigare.
Osynlig ruta
   "Kommunerna köper både energieffektivare fordon och en betydligt högre andel etanol- och gasbilar än privatkunder", skriver Trafikverket.

Källa: Trafikverkets pressmeddelanden 16/4 2013

Osynlig rutaNummer 1/2013

Osynlig ruta

Färgbyte på BB

På Twitter har det ryktats att BB i Hudiksvall har slutat med rosa respektive blå brickor för nyfödda flickor respektive pojkar. Istället får alla bebisar nu en röd bricka – "kärlekens färg".

Osynlig ruta

Hårdnande tider för kvinnor

Antalet osäkra anställningar fortsätter att öka. Nu visar det sig att det inte bara är LO-kvinnorna som drabbas, även bland TCO-kvinnor är osäkra anställningar ett problem som bara växer.
Osynlig ruta
   Nästan var fjärde kvinna mellan 20 och 34 år inom TCO-området har idag en tidsbegränsad anställning – att jämföra med var tionde bland männen i motsvarande ålder.
Osynlig ruta
   Det här går att läsa i rapporten "Otrygg på jobbet, otrygg i systemet" av Victor Bernhardtz. Rapporten visar också att bland dem som är 25 år eller yngre jobbar många på ställen som helt saknar kollektivavtal.

Osynlig ruta

Ny våldtäktslag på gång i Marocko

För ett år sen tog 16-åriga Amina Filali i Marocko livet av sig genom att äta råttgift. Bakgrunden var att hon som 15-åring på väg hem från skolan blev våldtagen under knivhot.
Osynlig ruta
   Enligt marrockansk lag artikel 475 kan våldtäktsmannen slippa straff om han gifter sig med offret. Amina stod inte ut.
Osynlig ruta
   Hennes självmord ledde till stora protester i Marocko, där de krävde att artikel 475 ska avskaffas.
Osynlig ruta
   – I Marocko skyddar lagen samhällsmoralen, inte individen, sa Fouzia Assouli, ordförande i Democratic League for Women's Rights, till Huffington Post då.
Osynlig ruta
   Nu, nästan ett år senare, har regeringen i Marocko lagt ett lagförslag om att förövaren inte längre ska kunna slippa straff genom att gifta sig med ett minderårigt offer. Justitieministern har också uttalat att regeringen vill skärpa straffet för våldtäkt av barn. Han sa också att år 2010 var 41.098 äktenskap i Marocko barnäktenskap, vilket var en ökning med 24% jämfört med året innan.
Osynlig ruta
   Kvinno- och barnrättsorganisationer i Marocko välkomnar lagförslaget, men de betonar att det är långtifrån tillräckligt.
Osynlig ruta
   – Strafflagen måste reformeras helt, eftersom den innehåller många bestämmelser som diskriminerar kvinnor, och som inte skyddar kvinnor mot våld, sa Fouzia Assouli nu till International Business Times.

Osynlig ruta

Indiens första kvinnodomstol öppnad

Indien har öppnat sin första kvinnodomstol. Att sexualmål ska behandlas snabbare är nåt som kvinnorörelsen krävt sen länge. Nu är tanken att det ska bli så genom särskilda kvinnodomstolar. Ett annat syfte med kvinnodomstolarna är att kvinnor ska våga anmäla sexualiserat våld.
Osynlig ruta
   Det är alltså en hel serie kvinnodomstolar som ska öppnas, denna är endast den första. All personal är kvinnor, inklusive domarna.
Osynlig ruta
   – När det är män närvarande vågar offret inte berätta detaljer om de övergrepp som begåtts mot henne. De känner sig blyga, sa All India Legal Aid Forums generalsekreterare Joydeep Mukherjee till BBC i januari.
Osynlig ruta
   Överadvokaten Bharati Mutsuddi sa samtidigt att manliga domare inte tar brott mot kvinnor på allvar. De är partiska för det manliga könet när de lyssnar till en kvinnas talan.
Osynlig ruta
   Det ska kvinnor slippa utsättas för från och med nu.

Osynlig rutaNummer 4/2012

Osynlig ruta

Europeisk återkommunalisering

I flera europeiska länder sker just nu en utveckling åt helt motsatt håll än i Sverige. Istället för att privatisera mer och mer, "återkommunaliserar" de.
Osynlig ruta
   Kommunerna tar alltså tillbaka driften av offentlig service, från de privata bolagen till kommunen. Orsaken är att det blir både bättre kvalitet och lägre kostnader för det som görs när pengarna inte försvinner till ägarvinster.
Osynlig ruta
   I Storbritannien har 80 av 140 kommuner tagit tillbaka sophanteringen. I Tyskland sker samma utveckling inom energiområdet. Samma trend sker i Polen. I Paris i Frankrike räknar kommunen med att ha vunnit 350 miljoner på att överta vattenförsörjningen från de privata ägarna.
Osynlig ruta
   Mer om den utvecklingen går att läsa i en rapport från den europeiska fackliga samarbetsorganisationen EPSU.

Osynlig ruta

Kollektiva krav bland sjuksköterskestudenter

Det är väl så där runt 25 år sen som det var slut på solidariteten med löner, för då infördes individuell lönesättning istället för kollektiva löneavtal.
Osynlig ruta
   På den tiden påstods det bland annat att det skulle gynna kvinnor, och Vårdförbundet var ett av de fackförbund som gick på de argumenten. Nu skulle sjuksköterskornas löner äntligen höjas!
Osynlig ruta
   Idag vet alla att det inte blev så. Tvärtom har den individuella lönesättningen slagit särskilt hårt mot just oss kvinnor. Och nu i höst har sjuksköterskestudenterna gått ut och krävt löneförhöjningar, precis som då.
Osynlig ruta
   Men den här gången krävde de samma ingångslön för alla, alltså ett kollektivt lönekrav.
Osynlig ruta
   Det gjorde de rätt i. Men kanske skulle det sägas mer uttalat, att det är dags att skrota den individuella lönesättningen en gång för alla?

Osynlig ruta

Mansdiskriminering?

I webbtidningen Feministiskt Perspektiv har Helena Brors recenserat anti-feministerna Pär Ströms och Pelle Billings feministhatarböcker, som bägge publicerats på privata förlag under hösten.
Osynlig ruta
   Hon konstaterar att Ström bara rabblar kvinnosatsningar som exempel på sin påstådda mansdiskriminering: "Men all den statistik som har motiverat de kvinnosatsningar som 'avslöjas' i Mansförbjudet existerar tydligen inte i Pär Ströms lilla, lilla värld av blommor."...
Osynlig ruta
   ..."'Kvinna till Kvinna hjälper bara kvinnor.' Jo, tjena. Hörselskadades Riksförbund hjälper bara hörselskadade. Lepramissionen hjälper bara spetälska. Världsnaturfonden hjälper bara utrotningshotade växt- och djurarter. Rädda Barnen räddar bara barn. Listan kan göras meterlång över diskriminerande ideella stiftelser, vilka Ström väljer att inte låtsas om."

Osynlig ruta
   Nästa gång tv får lust av bjuda in nån av herrarna kanske Helena Brors kunde få vara med?

Osynlig ruta

Var går gränsen för någons politiska trovärdighet?

Folkpartisten Birgitta Ohlsson är känd av många som en driftig och stark feminist, som står för vad hon tycker och driver vad hon tror på. Men det tycks bara gälla innan hon blev EU-minister i alliansregeringen.
Osynlig ruta
   När Malta skulle få en ny kommissionär gick Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström (också folkpartist) ut och varnade för att Maltas Tonio Borg är en farlig, reaktionär mörkerman, som är motståndare till det mesta som feminister och andra kämpar/kämpat för: rätt till skilsmässa, rätt till abort, rätt till samkönade äktenskap etc. Han är dessutom inte bara emot kvinnor och homosexuella, han är även rasist.
Osynlig ruta
   Birgitta Ohlsson höll med Cecilia Malmström. Men när det kom till kritan ville alliansregeringen inte alls rösta emot Tonio Borg. Så Birgitta Ohlsson böjde sig. Hon röstade för honom.
Osynlig ruta
   Sen skrev hon på Folkpartiets hemsida och försökte slingra sig genom att gnälla på socialdemokraterna, för att de inte skulle rösta emot Tonio Borg i EU-parlamentet. Det var bara det att hon hade fel, de – till skillnad från henne – röstade mot honom.
Osynlig ruta
Birgitta Ohlsson (FP) räcker upp hande, medan hon i andra handen håller en skylt med texten "Räck upp handen för flickors rättigheter!"    Det här sveket har fått många att ställa sig frågan var gränsen egentligen går för när någons politiska trovärdighet har försvunnit.
Osynlig ruta
   I och med att Birgitta Ohlsson var beredd att böja sig när det gällde just allt som feminismen kämpat för, finns det då någonting alls som hon inte skulle gå med på?
Osynlig ruta
   Att räcka upp handen för flickors rättigheter på bild (se bilden här ovanför) är en sak, men att rösta bort den rätten med en knapptryckning, för att Reinfeldt och grabbarna säger åt en, det är något annat.
Osynlig ruta
   Uselt, Birgitta Ohlsson!

Osynlig rutaNummer 3/2012

Osynlig ruta

Lönen slut i förtid

Var 4:e arbetande i Sverige idag har så trångt med ekonomin att lönen tar slut varje månad innan det är dags för nästa lön.
Osynlig ruta
   För åldersgruppen 26 - 39 år är det ännu värre, där tar lönen slut i förtid för var 3:e som jobbar.
Osynlig ruta
   Det konstaterar en Gallup-undersökning som Nordea har beställt.
Osynlig ruta
   Tyvärr fattar de ändå ingenting om hur folk har det, för det som Nordea förfasar sig över är att de flesta av alla som inte får lönen att räcka till, inte gör nåt åt det.
Osynlig ruta
   – Även om man inte har så stora marginaler kan alla göra någonting. Det bästa är att först betala sina fasta utgifter och sen försöka sätta av en liten del av lönen till sitt sparande, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, till tidningen Svenskt Näringsliv.
Osynlig ruta
   Ingela Gabrielsson säger att hon förstår att en årslön på banken (som folkpartisten Anne Wibble drev när hon var finansminister på 1990-talet) inte är realistiskt idag.
Osynlig ruta
   – Ett bra mål kan vara att man sparar 10 procent av sin nettolön i månaden, konstaterar Ingela Gabrielsson.
Osynlig ruta
   Hon tycks inte alls fatta att det faktum att lönen tar slut i förtid kanske handlar om att lönen, för en stor del av befolkningen, helt enkelt är alldeles för låg i förhållande till ens nödvändiga och grundläggande utgifter.

Källa: Svenskt näringsliv 25/8 2012

Osynlig ruta

Kommuner smygsaboterar

Flera kommuner i landet är irriterade på att alliansregeringens politik utförsäkrar folk, så att de tvingas att leva på socialbidrag. Det blir dyrt för kommunerna och hårt för människorna som drabbas.Så nu börjar flera kommuner sabotera den politiken – smygvägen.
Osynlig ruta
   Det började i en borgerlig kommun – Uppsala, men de flesta kommuner som tagit efter styrs av rödgröna. Vad gör de då?
Osynlig ruta
   Jo, de söker statligt nyanställningsstöd, sen anställer kommunen folk som just ska utförsäkras. Anställningarna är bara på ett år, men då får folk tillbaka rätten till a-kassa. Kommunen slipper betala ut socialbidrag medan folk jobbar alternativt är arbetslösa. Sen är det bara att starta nya ettåriga kommunala projekt varefter.
Osynlig ruta
   Detta smygsätt att komma runt utförsäkringar gillas förstår av alla dem som annars skulle blivit utförsäkrade. Dessutom är det lönsamt för kommunerna, eftersom staten på det sättet får betala en del av kostnaden!
Osynlig ruta
   Och så blir det ju snyggt i pappren, när kommunerna har färre socialbidrag att betala ut.
Osynlig ruta
   Vad alliansregeringen tycker om detta framgår inte...

Källa: DN 4/6 2012

Osynlig ruta

Samhälleligt jobb läggs på anhöriga

Nästan var femte vuxen, eller i siffror: 1,3 miljoner svenskar – så många är det idag som sköter om någon anhörig så mycket och/eller ofta att de antingen har behövt gå ner i arbetstid, eller har tvingats sluta jobba helt. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.
Osynlig ruta
   – Utan insatser från familj, grannar och vänner skulle inte samhället klara av att tillgodose befolkningens behov av vård och omsorg, sa Susanna Dellans, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Osynlig ruta
   Hälften av alla som ger omsorg är mellan 45 och 64 år och de flesta är kvinnor.
Osynlig ruta
   En majoritet av dem, 60 procent, tycker att samhället borde ta huvudansvaret för att de närstående får den omsorg de behöver.

Osynlig ruta

Heja Best Western Hotels

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, erbjuder hotell att certifiera sig som "porrfritt". Den som får certifikatet kan sätta upp märkningen "porrfritt" på sitt hotell.
Osynlig ruta
   Hotell Radisson Blue i Stockholm är ett exempel på porrfritt hotell. Det finns säkert fler enskilda hotell som bestämt sig för att vara porrfria.
Osynlig ruta
   Men riktigt uppmuntrade är att hotellkedjan Best Western har bestämt att alla deras hotell måste vara porrfria. De har alltså inga "erotiska filmer" till uthyrning, de sänder inga såna tv-kanaler, och när många filmkanaler framåt natten går över till "erotiskt" stängs även dessa kanaler ner – automatiskt.
Osynlig ruta
   Hittills har beslutet inte gjort att Best Western vunnit något ekonomiskt, snarare har de förlorat på det, men de hoppas på att konferensbeställare i stat och kommun ska börja kräva porrfritt certifikat för de hotell som myndigheter använder.
Osynlig ruta
   Till dess hänger det på oss att berömma hotellen för att de är porrfria och uppmana alla som nån gång bor på hotell att boka porrfritt.

Läs mer på: www.porrfritt.se

Osynlig rutaNummer 2/2012

Osynlig ruta

Den som spar hon har

Konsumentföreningen i Stockholm har startat hemsidan Släng inte maten! Där finns tips på hur du förvarar maten för att den ska räcka längre, hur du ska förvara vad etc.
Osynlig ruta
   Bra tips för både miljön och den egna ekonomin, alltså.
Osynlig ruta
   www.slangintematen.se

Osynlig ruta

Salwas äventyr & sexuella trakasserier

Det libanesiska feministkollektivet Nasawiya (som betyder feministisk på arabiska) har skapat figuren Salwa och berättar ordlöst om hennes äventyr i en serie YouTube-klipp där Salwa slår tillbaka mot sexuella trakasserier.
Osynlig ruta
   Det senaste exemplet finns på YouTube, men det finns också flera på Nasawiyas hemsida om Salwa. Kolla!

Salwas egen hemsida: www.adventuresofsalwa.com

Osynlig rutaNummer 1/2012

Osynlig ruta

1,8 miljarder

Förra året betalade staten ut 1,8 miljarder kronor i RUT-bidrag.
Osynlig ruta
   Det är främst i rika förortsområden som Vellinge, Lomma, Bromma, Danderyd och Täby som RUT-avdragen görs. De som däremot gör jobbet är allt oftare utrikes födda kvinnor.
Osynlig ruta
   Bidragen till de rika kallas inte bidrag, utan ges i form av "skatteavdrag", så de får aldrig höra att de "lever på bidrag"...

Osynlig ruta

Fransk sexköpslag?

Frankrike har genomfört en utredning om prostitution, och den föreslår att Frankrike ska införa en sexköpslag liknande den svenska.
Osynlig ruta
   Ansvariga för utredningen har de två franska parlamentarikerna Danielle Bousquet och Guy Geoffroy varit.
Osynlig ruta
   I december presenterade de sina resultat för EU-parlamentets jämställdhetsutskott. De berättade då att samtliga partier i franska parlamentet deltagit i utredningen och att slutsatserna är enhälliga.
Osynlig ruta
   I den franska utredningen framhåller de att det i utredningsarbetet ingått att intervjua motståndare till sexköpslagen i Sverige. De intervjuade därför Pye Jakobsson från Rose Alliance och Petra Östergren, som båda är kända motståndare till den svenska lagen.
Osynlig ruta
   Utredningen redovisar Östergrens och Jakobssons argument, men konstaterar sen att de inte funnit några belägg för det motståndarna till lagen säger. Både den svenska utvärderingen av sexköpslagen, polis, socialtjänst och de kvinnor som tagit sig ur prostitution har beskrivit en helt annan syn på lagen.

Osynlig rutaNummer 4/2011

Osynlig ruta

Argumentet höll inte

Institutet för framtidsstudier har undersökt hur det fungerat med RUT-avdraget – avdraget för "hushållsnära tjänster". Svarta jobb skulle bli vita, sas det.
Osynlig ruta
   Så blev det inte. Bloggen Alliansfritt Sverige skriver:
Osynlig ruta
   "Nu antar jag att man river upp reformen då den inte löser det problem den infördes för att lösa. Inte det? Då kanske det var helt andra orsaker till att man införde avdrag på städning..."

Osynlig ruta

9 av 10 får lägre a-kassa

Tanken med a-kassan är att du ska få 80 procent av lönen om du blir arbetslös. Men det stämmer inte längre.
Osynlig ruta
   Ersättningsnivån i a-kassan har nämligen inte höjts på snart tio år. En ny undersökning från Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) visar att 9 av 10 inte kommer upp i det.
Osynlig ruta
   Högsta a-kasseersättning ger dig drygt 10.000:- i månaden efter skatt. Det är max.

Källa: Riksdag & Departement 16/11 2011

Osynlig ruta

Straffa folket!

Inom den offentliga sektorn finns det en meddelarfrihet. Det betyder att arbetsgivaren inte har rätt att försöka få reda på vem som har rapporterat om nåt missförhållande på arbetsplatsen.
Osynlig ruta
   Men det gäller inte privat vård. Där kan du tvärtom få sparken om du berattar om missförhållanden eller vanvård.
Osynlig ruta
   Det är fel, tycker äldrevårdsminister Maria Larsson (KD).
Osynlig ruta
   Nu tror du kanske att hon vill införa meddelarfrihet även inom privata vården? Men nej.
Osynlig ruta
   Problemet är inte de riskkapitalbolag som tagit över vården och skiter i omsorgen om de äldre för att skapa ännu mer vinst. Nej, problemet är kvinnorna som jobbar där! De brister i civilkurage, tycker KD.
Osynlig ruta
   Därför föreslår KD:s representant i justitieutskottet, Caroline Szyber, att alla människor som inte rapporterar om allvarliga fel eller ingriper ska kunna dömas till upp till två års fängelse!?!

Osynlig ruta

Viktig kvinnofråga idag – så vad gör vi?

En ny rapport från Kommunal visar att kvinnors villkor har förändrats mycket under de senaste tjugo åren – av nedskärningarna inom vård och omsorg.
Osynlig ruta
   Det finns mindre och mindre offentligt betald omsorg, och färre anställda som jobbar med omsorg.
Osynlig ruta
   Andelen äldre som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats – det har minskat från 62% 1980 till 37% år 2006.
Osynlig ruta
   Istället har döttrarna tagit över. Inte bara på fritiden.
Osynlig ruta
   "Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta."
Osynlig ruta
   Så skriver Kommunal i rapporten Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar. Gissa det vanligaste könet på dem som Kommunal där kallar "anhöriga"?!?
Osynlig ruta
   "Utöver att dessa personer själva får lägre arbetsinkomster när de jobbar deltid eller helt står utanför arbetskraften, så förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter."
Osynlig ruta
   För att inte tala om vad som händer med deras pensioner när det blir deras tur sen...
Osynlig ruta
   I takt med fortsatta nedskärningar lär det här bli en allt viktigare kvinnofråga.
Osynlig ruta
   – Risken är nog stor att fler kvinnor tar illa vid sig av de senaste veckornas larmrapporter och överväger att lägga ännu mer tid på äldre anhöriga, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.
Osynlig ruta
   För henne finns inte frågan om samhället har råd med god äldreomsorg eller inte. På ett eller annat sätt ska omsorgen betalas – antingen av de kvinnor (och några män) som går ner i arbetstid och på så sätt betalar själva, eller via privata försäkringar, eller via gemensam offentlig omsorg. Av de alternativet är det sista det enda som inte bygger på kvinnoförtryck.

Osynlig rutaNummer 3/2011

Osynlig ruta

"Sexarbetare" i Pride-paraden

På årets Prideparad i Stockholm deltog organisationen Rose Alliance med en lastbil och krav på att "sexköpslagen" ska tas bort.
Osynlig ruta
   Pye Jakobsson från Rose Alliance intervjuades och ekipaget uppmärksammades.
Osynlig ruta
   "För första gången någonsin agerade en organisation för sexarbetare offentligt i Sverige. Det var även första gången organiserade sexarbetare deltog med ett eget ekipage i en europeisk prideparad", skrev makthavare.se och Pye Jakobsson lovade att de skulle komma igen ännu större 2012.
Osynlig ruta
   Kvinnoförtryck är en icke-fråga i den offentliga debatten, och i den allmänna opolitiskhet som utmärker Pride allt mer, tänkte visst ingen ens på att det inte finns nåt mer heterosexuellt än just mäns prostitutionsköp av kvinnor?

Osynlig rutaNummer 2/2011

Osynlig ruta

Att ta från de fattiga

Finansministern Anders Borg var på ett seminarium om arbetsmarknaden i februari. Då uttalade han sig om vilken politik högeralliansen vill att facken ska gå med på:
Osynlig ruta
   – Lägstalönerna är ett större problem än vad vi har trott.
Osynlig ruta
   Borg förtydligade att det måste bli lägre ingångslöner inom "främst servicesektorn inom områden som hotell- och restaurang, den kommunala sektorn och inom handeln".
Osynlig ruta
   Högeralliansen blir bara tydligare. Än en gång förväntas fattiga kvinnor betala för att redan rika män ska kunna öka sin rikedom.

Källa: Dagens Industri 2/2 2011

Osynlig ruta

Abortmotståndarna går framåt

När förskolorna (dagis) är privata blir föräldrarna utlämnade åt företagen. Det har föräldrar på en privat förskola i Stockholm fått lära sig.
Osynlig ruta
   Flera av föräldrarna hade fått besked att det inte fanns plats på kommunala dagis i närheten, så kommunen rekommenderade dem privata dagis, och därför "valde" flera föräldrar privat förskola.
Osynlig ruta
   Men missförhållandena på dagiset ledde till att ett antal föräldrar anmälde förskolan. Vid ett besök i en park hade några av barnen glömts kvar. En praktikant slog ett barn i huvudet. Barnen fick för små portioner mat. Samtidigt som företaget tog ut en rejäl vinst bad de föräldrarna om extra pengar till mat och leksaker. Bland personalen var det många som slutade snart efter att de börjat, så personalomsättningen var extremt hög.
Osynlig ruta
   En inspektion visade att föräldrarnas kritik (som tidigare personal också höll med om) stämde: verksamheten klarade inte lagens krav på kvalitet och barnens säkerhet.
Osynlig ruta
   Men se att byta till ett kommunalt dagis var lättare sagt än gjort.
Osynlig ruta
   Förskolan fortsätter ju. De ansvariga för det privata företaget uppgav att de ska rätta till "misstagen". Först om verksamheten stoppas helt står ju barnen utan barnomsorg, och först då måste kommunen göra nåt.
Osynlig ruta
   Det är inte svårt att förstå att föräldrarna frågade sig varför ingen informerat om det när de "valde" det privata dagiset.
Så var det med högeralliansens fina ord om privatisering och "valfrihet"!?

Källa: Svenska Dagbladet 15/1 2011

Osynlig ruta

Fusk med sjukskrivningar?

Manpowerundersökningen frågade också hur många som gått till jobbet trots att de egentligen var sjuka.
Osynlig ruta
   Endast 5 procent svarade att de aldrig gick till jobbet om de var sjuka. Nästan 6 av 10 går ofta till jobbet fast de är sjuka.
Osynlig ruta
   Sett till folkhälsa är det alltså "sjuknärvaron" ett betydligt större problem. För det innebär att de sjukjobbande smittar ner arbetskamraterna. För att inte tala om vad det betyder på lång sikt, att så många jobbar fast de är sjuka. Hur påverkar det exempelvis långtidssjukskrivningar på grund av följdsjukdomar och utbrändhet?

Osynlig rutaNummer 1/2011

Osynlig ruta

Polis på porrklubb

Novagruppen är en specialenhet inom polisen i Stockholm. Den skapades för att kartlägga och motarbeta den organiserade brottsligheten.
Osynlig ruta
   Men en av poliserna i Novagruppen brukade hålla till på en av brottslingarnas porrklubb = Michael Badelt, en man som tidigare dömts för exempelvis utpressning, vapenbrott och människorov. När polismannens skuld blivit riktigt stor lämnade han sin jobbmobiltelefon till klubbägaren som pant. I mobilen fanns diverse förnedrande filmer han spelat in med några polis-polare + en mängd sekretessbelagt material om kriminella. Klubbägaren lär ha blivit glad!
Osynlig ruta
   Men nu är utredningen mot polisen nedlagd. Dels på grund av att brott inte kunde styrkas (ord står mot ord, men hur fick klubbägaren annars tag i mobilen som hittades hos honom vid en razzia?) och dels på grund av att utredningen tagit sån tid att brottet hann bli preskriberat! Men blir det ingen påföljd alls mot polismannen? Tydligen inte.
Osynlig ruta
   – Även poliser har rätt att besöka porrklubbar. Förutsatt att besöket sker utanför tjänsten och att polismannen betalar för en verksamhet som håller sig innanför lagens ramar, sa Leena Kangas, chef för Stockholmspolisens internutredningar till tidningen Metro.
Osynlig ruta
   Otroligt! Porrklubbar drivs nästan uteslutande av kriminella. Där förväntas polisen spana mot prostitution, människohandel och annan grov brottslighet. Men på fritiden är det helt okej för samma polismän att gå dit och "roa" sig!?!
Osynlig ruta
   Så extremt naivt. Och sen undrar de varför även Sverige börjat få problem med korrumperade poliser...

Källa: Tidningen Metro 21/1 2011

Osynlig ruta

Fusk med sjukskrivningar

Högern brukar ofta påstå att folk sjukskriver sig titt som tätt fast de är friska, och att det är därför som myndigheterna måste vara så hårda på sjukreglerna. För att komma till rätta med "det utbredda fusket".
Osynlig ruta
   För att kolla om det verkligen är sant, undersökte bemannings-företaget Manpower sjukskrivandet – i en av sina regelbundna Work Life-studier.
Osynlig ruta
   De konstaterar att 1 av 5 uppgav att de varit "friskfrånvarande", alltså sjukskrivit sig utan att vara sjuka. Men på frågan om varför de sjukskrivit sig ändå, svarade de flesta att det var för att de kände sig så trötta eller slitna.
Osynlig ruta
   Det var alltså inte för att göra nåt roligare de sjukskrev sig. (Endast 1% uppgav att de sjukskrivit sig för att göra nåt kul.) Så det kanske rentav är så, att just de korta sjukskrivningarna för att hämta sig, innebär att de som gjorde det inte behövde sjukskrivas för stress och utbrändhet senare?
Osynlig ruta
   Så hur ska en se på den sortens falsksjukskrivningar?

Källa: www.manpower.se

Osynlig ruta

Störst av allt är sjuknärvaron

Manpowerundersökningen frågade också hur många som gått till jobbet trots att de egentligen var sjuka.
Osynlig ruta
   Endast 5 procent svarade att de aldrig gick till jobbet om de var sjuka. Nästan 6 av 10 går ofta till jobbet fast de är sjuka.
Osynlig ruta
   Sett till folkhälsa är alltså "sjuknärvaron" ett betydligt större problem. För det innebär att de sjukjobbande smittar ner arbetskamraterna. För att inte tala om vad det betyder på lång sikt, att så många jobbar fast de är sjuka. Hur påverkar det exempelvis långtidssjukskrivningar på grund av följdsjukdomar och utbrändhet?

Källa: www.manpower.se

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Utveckling?

Lagom till 8 mars, Internationella Kvinnodagen, publicerade moderaterna en kvinnohyllning till sig själva på sin hemsida under rubriken: "Fler kvinnliga företagare med Alliansen".
Osynlig ruta
   De konstaterade att kvinnors företagande "fått en skjuts framåt" av deras politik. "Genom att satsa på kvinnors företagande lägger vi en stabil grund för fortsatt ökad sysselsättning och stark tillväxt i hela landet." 10% fler kvinnor än fem år tidigare har startat egna företag, skrev de – inom "vård, omsorg och service som kommunen tidigare utfört i egen regi".
Osynlig ruta
   Eh, men vänta lite nu... De sparkade kvinnor, som startade eget, för att nu hyras in av kommunen. Det betyder att kvinnorna förlorade i anställningsskydd, möjlighet till sjukskrivning med mera, plus att var och en nu måste sköta en massa förhandlande och pappersarbete, som förr samordnades.
Osynlig ruta
   Det var alltså inte nån ökad sysselsättning, bara omorganiserad, och ingen tillväxt alls, utan bara mer ekonomisk osäkerhet för kvinnorna och mer pappersarbete.
Osynlig ruta
   Så vem vann på det? Knappast kvinnorna i alla fall!?!

Osynlig rutaNummer 4/2010

Osynlig ruta

Kvinnor samarbetar bäst

Bemanningsföretaget Manpower gör regelbundet diverse tester under namnet Work Life. I september - oktober förra året handlade det om chefer.
Osynlig ruta
   Cirka 6.400 personer angav då vilka som var de viktigaste egenskaperna hos en chef.
Osynlig ruta
   Först kom att vara lyhörd/lyssnande, sen rak i kommunikationen. På tredje plats kom se de stora dragen, på fjärde eftertänksam, på femte relationsorienterad.
Osynlig ruta
   På frågan om hur nöjda folk var med sina chefer, visade sig de yngsta och de äldsta av de anställda vara mest nöjda. Totalt var ungefär var 6:e person nöjd med sin chef.
Osynlig ruta
   Manpower konstaterade också: ”Myten om att kvinnor inte kan samarbeta kan man en gång för alla slå hål på.”
Osynlig ruta
   Allra mest nöjda var nämligen kvinnor som hade en kvinnlig chef.

Källa: Manpower Work Life september - oktober 2009

Osynlig ruta

Abortmotståndarna går framåt

Abortmotståndarna har drivit igenom en ändring i en resolution i Europarådet – vilket i viss mån påverkar även oss här i Sverige. Carina Hägg (s) hade lagt en motion för att stärka kvinnors rätt till vård i samband med abort. Abortmotståndarna lyckades vrida till det, så att förslaget i slutändan blev till sin direkta motsats! Den resolution som skrevs utifrån motionen skrevs om ett antal gånger, och till slut hade abortmotståndarna lyckats få in att texten tvärtom betonar ”vårdpersonalens rätt att vägra befatta sig med aborter”.
Osynlig ruta
   – I många länder där abortmotståndet är stort har kvinnor svårt att få tillgång till vård i vissa regioner för att vårdpersonal kan motsätta sig medverka, sa Carina Hägg till Dagens Nyheter, och fortsatte: och det strider ofta mot landets lagstiftning och därför skrev jag motionen.
Osynlig ruta
   Resolutionen röstades igenom med 56 röster mot 51.
Osynlig ruta
   – De slaktade det ursprungliga förslaget, sa Tina Acketoft (fp), medlem i Sveriges delegation i Europarådets parlamentariska församling, till Sydsvenskan.
Osynlig ruta
   Carina Hägg tolkar det som att vårdpersonal hos privata vårdgivare i Sverige nu skulle kunna vägra utföra aborter.
Osynlig ruta
   – Så i förlängningen skulle det kunna bli ett problem i Sverige, men främst är det en realitet för kvinnor i södra Europa, sa hon.
Osynlig ruta
   Och självklart drabbar resolutionen i första hand fattiga tjejer och kvinnor.

Osynlig ruta

Fler kvinnor bland ledarna ökar vinsten

Det amerikanska konsultföretaget McKinsey har intervjuat 1.500 före-tagsledare i olika branscher och olika länder.
Osynlig ruta
   De konstaterar att jämställda bolag ökar vinsten. De företag som hade mest jämställd ledning hade enligt McKinsey i genomsnitt 41 procent högre avkastning än företag som leds av enbart män.
Osynlig ruta
   Rapporten konstaterade att kvinnligt ledarskap brukar leda till både mer inspiration, bättre personalutveckling och större deltagande i beslutsfattandet.
Osynlig ruta
   Mest anmärkningsvärt var kanske att de flesta av de tillfrågade företagsledarna sa att de visste att det finns ett samband mellan antal kvinnliga ledare och högre vinst.
Osynlig ruta
   Ändå var det bara 8 procent som prioriterade att försöka få både män och kvinnor i ledningen.
Osynlig ruta
   Att få upprätthålla kvinnoförtrycket var alltså i praktiken viktigare än ökad vinst!

Källa: Dagens Industri 18/11 2010
samt www.mckinseyquarterly.com

Osynlig ruta

Fika är bäst!

I dagens pressade arbetsliv är det alldeles för många arbets- platser som försöker ”slimma organisationen” så extremt att de till och med tar bort fikapauserna.
Osynlig ruta
   Men då biter de sig i svansen. Småpauser behövs, berättar Viveka Adelswärd, pensionerad professor i kommunikation.
Osynlig ruta
   En ny undersökning bland 8.000 personer bekräftar det som de flesta av oss redan visste: det finns ett tydligt samband mellan fikapauser och ökad effektivitet.
Osynlig ruta
   Dessutom är fikapauser bra på flera sätt. De ger bättre stämning och gladare anställda. Att över huvud taget småprata då och då på jobbet är bra – även för arbetsgivaren. Småprat ökar både effektiviteten och kreativiteten.
Osynlig ruta
   Men det ser väldigt olika ut över landet, hur arbetsgivarna ser på fikapauserna. Varannan norrlänning (51%) fikar minst två gånger om dan. I Stockholm, där arbetstempot är som mest slimmat, är det bara var femte (17%) som gör det.
Osynlig ruta
   Så stockholmare (och alla andra som sällan fikar) – stå upp för er rätt!

Osynlig ruta

- Har du ätit upp alla croissanterna?!? - Det kanske kan UPPFATTAS så...
Journalisten Jenny Maria Nilsson
har twittrat om när hennes dotter gjorde
en Sofia Arkensten (m), berättar ETC.
Osynlig ruta

Osynlig rutaNummer 3/2010

Osynlig ruta

Skolkande folkpartister

Folkpartiet är ju mycket för det här att skolk ska in i betyget och hårda tag i skolan och sånt. Och så är de EU-anhängare av stora mått. Men de lever inte som de lär!
Osynlig ruta
   När Europaportalen kollade ministrarnas närvaro på ministerrådsmöten var Jan Björklund näst sämst på närvaro – han var bara med på hälften av mötena!
Osynlig ruta
   Men det fanns faktiskt en som var värre ändå. En till folkpartist som gillar hårda tag: jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Värst av alla, alltså.

Källa: europaportalen.se

Montage: Björklund sitter ensam i en skolsal och tänker: ...lååååångtråååkigt.... medan Nyamko Sabuni säger: Äh, han är en mes. Det lär ju inte precis hamna i MIN cv!

Osynlig ruta

Privata apotek vill inte ha fattiga kunder

Det är inte precis första gången vi skriver i Nyhetsbrevet om alla problem som privatiseringen av apoteken har inneburit. Men det blir bara fler...
Osynlig ruta
   Det senaste gäller att handla mot delbetalning. Mediciner kan kosta flera tusen kronor, och alla har inte råd att få en extra utgift på 1.800:- (över den summan får du frikort). Därför har den som är fattig kunnat betala sin medicin lite i taget på apoteken – när de var statliga.
Osynlig ruta
   De privata apoteken gör egna bedömningar och i somras visade det sig att de nekar folk att delbetala, vilket fått till följd att många inte kunnat få sin medicin.
Osynlig ruta
   Högeralliansregeringen har inte velat ”lägga sig i”, sa Göran Hägglunds pressekreterare Martin Kitz till Aftonbladet.
Osynlig ruta
   – Vi har bett branschen att själva lösa de här problemen.
Osynlig ruta
   Efter att tidningarna skrivit om ett antal utsatta människor, ändrade sig kedjorna Medstop och Hjärtat, och sa att de skulle bevilja kredit. Men de övriga – Kronans droghandel, Apoteksgruppen, Vårdapoteket och Doc Morris – vill inte uppge hur det fungerar hos dem.
Osynlig ruta
   Det går väl an för den som bor i storstad och har många apotek att välja på. Men bor du på en liten ort kan du få resa långt för att hitta ett apotek som fortfarande är statligt, så att du kan få medicin även om du inte kan hosta upp 1.800 kronor på ett bräde...

Källa: Aftonbladet 31/8 & 1/9 2010

Osynlig ruta

Så extremt korkat!

Fler och fler jobbar mer. Det konstaterar TCO (Tjänste-männens centralorganisation) i en undersökning.
Osynlig ruta
   På 8 år har antalet personer som jobbar övertid nästan dubblerats! Och övertiden har ökat över hela arbetsmarknaden, alltså både på privata och offentliga jobb.
Osynlig ruta
   Det är många som jobbar övertid utan att få betalt för det – särskilt kvinnor: Andelen kvinnor som arbetar övertid utan ersättning har mer än fördubblats på fyra år.
Osynlig ruta
   Förra året jobbades 1,2 miljoner övertidstimmar per vecka utan att de som jobbade fick nåt betalt. Men siffrorna för den betalda övertiden är ännu högre. I genomsnitt under 2009 betalades det ut övertid för tre miljoner arbetstimmar i veckan!?
Osynlig ruta
   Det motsvarar 74.000 heltidsjobb. Under tiden närmar sig den öppna arbetslösheten 10% (enligt Statistiska centralbyrån).
Osynlig ruta
   Massor av folk måste alltså jobba ihjäl sig medan allt fler andra ska gå utan jobb.
Osynlig ruta
   Dags för lite mer fackliga protester på arbetsplatserna?

Källa: TCO granskar, nr 6 2010
– Övertid trots lågkonjunktur

Bild av två 1950-talsdamer. Den ena säger halvviskande till den andra: - Dom verkar inte riktigt fatta att dom måste göra UPPROR...

Osynlig rutaNummer 2/2010

Osynlig ruta

Kortare arbetstid – ja, ja, ja igen!

Ledningarna för de rödgröna partierna har en efter en släppt kraven på 6 timmars arbetsdag. Det som borde vara så självklart har de inte vett att slåss för. Men deras väljare är klokare!
Osynlig ruta
   Det framkom när undersökningsföretaget Novus i mars kollade vad de rödgrönas väljare tycker om olika frågor, bland annat 6 timmars arbetsdag med 8 timmars lön.
Osynlig ruta
   Det visade sig att nästan 80% av ALLA de rödgröna väljarna är för 6 timmarsdagen!
Osynlig ruta
   8 av 10 rödgröna väljare vill alltså ha 6 timmars arbetsdag. Allra mest stöd har kravet hos vänsterpartiets väljare: 92% (s: 79%, mp:73% ).
Osynlig ruta
   Och på vänsterpartiets kongress i början av maj röstade delegaterna igenom att 6 timmarsdagen skulle in i valplattformen – tvärtemot partiledningens förslag.
Osynlig ruta
   Så nu är det alltså klart att 6 timmarsdagen blir en valfråga för både vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.
Osynlig ruta
   När ledningar svajar är det tur att folket vet vad vi vill...

Osynlig ruta

Sverige ut ur Afghanistan

Den andra fråga som de rödgrönas väljarna var mest överens om i Novus undersökning (se notisen här ovanför) var att Sverige bör ta hem sina trupper från Afghanistan.
Osynlig ruta
   Exakt 80% av vänsterpartiets väljare höll med om det kravet och närmare 65-66% av de övrigas.

Osynlig ruta

Hudå, gubbigt värre!

Tidningen Veckans Affärer uppdaterar varje år sitt så kallade ”Anders-index”. Då kollar de namn på börsbolagens vd:ar och jämför med antal kvinnor. I år fanns det 15 Anders, 13 Johan, 11 Hans, 11 Lars, 10 Per, 9 Jan, 9 Fredrik, 9 Peter, 8 Magnus, 7 Mikael, 6 Mats, 5 Jörgen, 5 Erik och 4 kvinnor. Det finns alltså fler med alla de förnamnen än det finns kvinnliga vd:ar.
Osynlig ruta
   Samtidigt har Veckans Affärer gjort en enkät till de 125 mäktigaste kvinnorna i landets företagsvärld. Den visar att var tredje uppgav att hon har utsatts för regelrätta fysiska trakasserier, två tredjedelar angav att det inte är ovanligt med kränkande kommentarer och mer än hälften tänker att de skulle ha haft klart högre lön om de hade varit män.
Osynlig ruta
   På VA:s fråga om kvotering svarade majoriteten av de kvinnliga cheferna att de numera blivit för kvotering. Det är en ökning med 20% sen sist.
Osynlig ruta
   Huka er, gubbar!

Osynlig ruta

Vanligaste dödsorsak

Unaids, FN:s program mot hiv och aids, hade konferens i New York i tio dagar i mars. De lanserade en femårsplan för att försöka komma till rätta med problemet med ökningen av hiv bland kvinnor i världen.
Osynlig ruta
   Det gjorde de, för att WHO (Världshälsoorganisationen) kommit ut med rapporten Women and Health – Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda, där de konstaterar att hiv/aids nu har blivit den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor mellan 15 och 49 år.
Osynlig ruta
   En av orsakerna till att allt fler tjejer och kvinnor i världen dör i hiv/aids är att upp till 70 procent av kvinnor i världen nån gång har blivit tvingade till oskyddat sex, konstaterar Unaids. Kvinnor har gått om männen i smittostatistiken i flera länder i världen.
Osynlig ruta
   Våld mot kvinnor, skriver Unaids på sin hemsida, är en av de främsta orsakerna till denna utveckling. Därför har Unaids satt ”stoppa våldet mot kvinnor och flickor” som ett av sina nio prioriterade områden.
Osynlig ruta
   Det är ju bra att de tar offren på allvar. En dag kanske de också kommer att våga peka på gärningsmännen och börja kalla det vad det är – MÄNs våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
   Hela rapporten finns att läsa på Unaids hemsida:
Women and Health – Today’s Evidence, Tomorrow’s Agenda

Osynlig ruta

Mera apoteksprivatiseringsproblem

Nyhetsbrevet har skrivit förut om alla problem som uppstått när apoteken privatiserats. Men det var bara början, det ska bli värre!
Osynlig ruta
   Nu klagar både PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) på svårigheten att få veta var du kan få tag i din medicin.
Osynlig ruta
   Förr kunde ett apotek som inte hade din medicin inne kolla på datorn vilka närmaste apotek den fanns på. Men nu är det fem olika apotekskedjor och det finns ingen central samordning. Ju fler olika mediciner du har, desto värre blir det att hitta alla, vilket både PRO:s och RSMH:s medlemmar vittnar om.
Osynlig ruta
   Men Joakim Pettersson, sakkunnig på Socialdepartementet och en av dem som jobbat fram avregleringen, han ser inte nåt problem.
Osynlig ruta
   – Vi har inte bedömt det som ett problem, svarade han kort till Svenska Dagbladet i mars, och tillade: Att inte ha efter-frågade produkter hemma är en dålig affärsidé.
Osynlig ruta
   Så talar en sann byråkrat! Vad kan en säga, när makten ligger i händerna på såna verklighetsfrånvända puckon!?

Källa: Svenska Dagbladet 3/3 2010

Osynlig rutaNummer 1/2010

Osynlig ruta

Norgehistoria
Osynlig ruta

Ikon föreställande Maria och hennes son
Osynlig ruta
Ingen jungfru här inte,
utan en ung kvinna som
lever ut sin sexualitet.

I Norge bråkar de kristna om den nya norska bibeltolkningen. Där föreslås nämligen att Jesus mamma Maria inte längre ska framställas som "jungfru" i profeten Jesajas bok i Gamla testamentet.
Osynlig ruta
   Det norske bibelselskap, som har hand om nyöversättningsprojektet, anser att översättningen från hebreiska redan från början var felaktig. Det judiska ordet "almá", som översatts till "jungfru", betyder i själva verket "flicka" eller "ung kvinna", säger de.
Osynlig ruta
   Bort med jungfrufödseln ur Gamla testamentet, alltså! Och det måste vi väl som feminister glädjas åt, oavsett om vi är kristna, muslimer, ateister eller vad som helst eller ingenting. Kvinnan fick plötsligt ha en sexualitet!

Osynlig ruta

Fri konkurrens = dyrare för folket

Favoritargument i högeralliansen är att ”fri konkurrens” gör verksamheter bättre. Därför skulle apoteken säljas ut – mot folkets vilja: för det skulle ju bli bättre för kunden!
Osynlig ruta
   Visst. Det första vi såg var att drygt 5% av landets apotek las ner direkt, eftersom varje apotek ska vara lönsamt för sig själv, och de 50 apoteken bedömdes inte kunna bli lönsamma. Taskigt för dig som råkade bo där!?
Osynlig ruta
   Eftersom apoteken nu har olika ägare las den gemensamma
telefonupplysningen ner. Nu måste vi ringa direkt till varje enskilt apotek, och hoppas att de ska ha tid – och kunskap! – att svara på alla folks frågor.
Osynlig ruta
   Hur det ska bli med recept över internet återstår att se – de olika inblandade har inte bestämt färdigt om hur ett eventuellt samarbete ska se ut framöver!? (Men genomföras snabbt skulle det...)
Osynlig ruta
   Och strax efter nyår kom uppgifterna om hur priserna förändrats – sedan apoteken såldes ut ett halvår tidigare hade priserna på receptfria läkemedel (som alltså får säljas även utanför apoteken) redan gått upp med 11% (elva procent!).
Osynlig ruta
   Som om det inte vore hårt nog att vara sjuk i högeralliansens
Sverige...

Källa: Dagens Nyheter 18/1 2010

Osynlig ruta

Jämlikt = friskt

Jämlikhetsanden – Därför är jämlika samhällen nästan alltid bättre samhällen, så heter en bok av Kate Pickett & Richard Wilkinson. Författarna är engelska epidemiologer 1. och jobbar alltså utifrån sjukdomskunskap.
Osynlig ruta
   Med massor av fakta och statistik – från källor som WHO, FN och OECD 2. – har de mätt folks hälsa och välmående i olika länder.
Osynlig ruta
   Resultatet visar tydligt och genomgående att ju större inkomstklyftor ett samhälle har, desto mer oro, våld, sjuklighet och tidigare dödlighet har det. I en del av länderna är det till och med så att de rikaste också mår sämre; att de oftare utsätts för brott och dör i hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Osynlig ruta
   Ur hälsoperspektiv är tillväxt bra, menar författarna, men bara om hela befolkningen får det bättre. Ju mer jämlikhet och ju mindre inkomstskillnader, desto bättre hälsa har folk.
Osynlig ruta
   – Jämlikhet är bra för hjärtat, säger Richard Wilkingson i en intervju i Dagens Nyheter. Han menar att det är dags att socialdemokratin i olika länder slutar gå åt höger och inser att det är läge för förändring:
Osynlig ruta
   – Folk vill verkligen ha ett annat samhälle än det vi har idag.
Osynlig ruta
   Ja, det är ju svårt att inte hålla med om!

Källa: Dagens Nyheter 9/2 2010

Noter:
Osynlig ruta
1. Epidemiologi är läran om olika sjukdomsförlopps förhållande till sammansättningar på befolkningar och förändringar i dem.
Osynlig ruta
2. WHO = Världshälsoorganisationen, FN = Förenta Nationerna, OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development, en internationell ekonomiskt samarbetsorganisation mellan industriländer i väst.

Osynlig rutaNummer 4/2009

Osynlig ruta

Luring!

Det är klokt att ta sin motståndare på allvar. Högeralliansen brukar påstå att det är dags att ändra i LAS (Lagen om anställningsskydd). Turordningsregeln "sist in, först ut" slår mot
ungdomar och är ett skäl till den höga ungdomsarbetslösheten, säger de.
Osynlig ruta
   Men är det verkligen så? Det frågade sig TCO och bad SCB (Statistiska Centralbyrån) att kolla hur många i olika åldrar som förlorat jobbat på grund av "personal- och driftinskränkningar".
Osynlig ruta
   Svaret var att det var flest äldre: 55 - 64 år. Sen går det i stort sett i fallande skala, där risken är mindre ju yngre du är.
Osynlig ruta
   Av de arbetslösa i åldern 15 - 24 år var det bara 2,5 procent som blivit arbetslösa på grund av nedskärningar. Och sen går det inte att veta hur många i den lilla gruppen som fått gå på grund av just turordningsregeln. Men som TCO formulerar det: 97,5 procent av de arbetslösa ungdomarna har aldrig befunnit sig i en situation där turordningsreglerna ens teoretiskt kan ha påverkat deras arbetslöshet.
Osynlig ruta
   Högeralliansens politiker använder helt enkelt totalt falska påståenden för att ta chansen att försämra arbetsrätten.

Källa: www.tco.se/482c839c-afc3-4ebd-99d9-3a82a5954465.fodoc

Osynlig ruta

Barnombudsmannen kräver lagändring

Män som mördat sina fruar/sambor får ofta vårdnaden om gemensamma barn. Från fängelset kan mannen sen bestämma över vilken skola barnet ska gå i, vilka fritidssysselsättningar de ska få kosta på sig och så vidare.
Osynlig ruta
   Regeln är att mannen kan förlora vårdnaden om socialtjänsten drivit ärendet till domstol för att de anser att mannen är "uppenbart olämplig". Men i många fall görs över huvud taget ingen prövning – för att socialtjänsten inte driver ärendet. Mannen får då automatiskt vårdnaden. Det vill BO (Barnombudsmannen) Fredrik Malmberg ändra på.
Osynlig ruta
   Eftersom det inte alltid sker en prövning, måste lagen skärpas, så att vårdnadsfrågan "per automatik" prövas. Och grundregeln ska vara att den som mördat inte ska få vårdnaden, anser BO.
Osynlig ruta
   Klokt av BO. Men det anmärkningsvärda är väl att den frågan alls ska behöva drivas, alltså att det inte är fler än BO som redan inser att det är självklart!!

Källa: Aftonbladet 6/5 2009

Osynlig ruta

Kvinnomisshandel bland poliser

Bland svenskar i allmänhet är trafikbrott, snatteri/stöld och narkotikabrott vanligast, enligt Dagens Nyheter. Men det brott som är vanligast att poliser åtalas för utanför tjänsten är
kvinnomisshandel. Nästan en tredjedel av åtalen gäller kvinnomisshandel.
Osynlig ruta
   Och Aftonbladet följde upp med att undersöka vidare: när det är en polis som anmälts för kvinnomisshandel är det bara en (1) enda ynka liten procent av alla anmälningar som leder till åtal.
Osynlig ruta
   Barnpornografibrott kommer på femte plats på listan över vad poliser oftast åtalas för, efter misshandel, rattfylla och snatteri/stöld.
Osynlig ruta
   Om kvinnomisshandeln anses allvarlig får polisen oftast sparken, men i övriga fall får de jobba kvar. Ibland även med att utreda kvinnomisshandel...
Osynlig ruta
   Gun HeimerNationellt centrum för kvinnofrid hänvisar till polisens pågående kampanj om att misshandlade kvinnor ska anmäla sina män. Hon tycker att polisen måste se över sin egen organisation för att den kampanjen ska kunna bli trovärdig:
Osynlig ruta
   – Man kan inte vara polis och kvinnomisshandlare.
Osynlig ruta
   Punkt.

Källa: Dagens Nyheter 6/10 2009
Aftonbladet 7/10 2009

Osynlig rutaNummer 3/2009

Osynlig ruta

Dåligt äktenskap?

Amerikansk forskning visar att "dåliga" heteroäktenskap är farligare för kvinnor än för män, på flera sätt.
Osynlig ruta
   Undersökningen gällde par som levt tillsammans i mer än 20 år och slutsatsen är att kvinnor i "dåliga" äktenskap löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än män i samma situation.
Osynlig ruta
   Ännu ett skäl att inte stanna i ett taskigt förhållande!

Källa: FL-Net 11/3 2009

Osynlig ruta

De viktiga frågorna I.

Att barn dör på grund av att vuxenvärlden brister är alltid upprörande. Det slås ofta upp stort i media. Men varför ställs inte de frågor som kunde minska risken att det händer igen?
En 3-årig pojke dog efter att sjukvårdsupplysningen gång på gång sagt åt föräldrarna att avvakta. Sjuksköterskorna på sjukvårdsupplysningen hade inte tittat i det beslutsstöd med ett antal frågor de ska ställa. Alla blir arga på sjuksköterskorna och på sjukvårdsupplysningen.
Osynlig ruta
   Efter ett tag kom det fram att en av sjuksköterskorna förklarat att hon kände stress och press på att hantera samtalen på tillräckligt kort tid. Just de här sjuksköterskorna jobbade på Medhelp. I jämförelse med landstingens sjukvårdsupplysning är längden på Medhelps samtal i genomsnitt ungefär hälften – de ska ju i första hand vara lönsamma.
Osynlig ruta
   Misstag kommer alltid att göras, även hos landstinget. Men risken ökar förstås ju mer stress och mindre tid sjuksköterskorna har ~ ju mer lönsamhet går före vårdbehov. Medhelp har gjort liknande fel flera gånger.
Osynlig ruta
   Det här har framkommit av medierapporteringen. Ändå ställer ingen journalist den så viktiga frågan: hur många fler barn ska tvingas dö utan att vi ifrågasätter privatiserings-hysterin?

Osynlig ruta

De viktiga frågorna II.

En 13-årig flicka tog sitt liv efter att hon rymt från ett behandlingshem. Hon hade blivit misshandlad av pojkar på hemmet, vars personal inte tog det på allvar. Hemmet fick kritik. Dåligt behandlingshem. Men sen då? Finns det inget mer att fråga?
Osynlig ruta
   Personalen på behandlingshemmet sa att det bara var lite "gnabb" mellan henne och pojkarna. Men enligt obduktionsprotokollet hade hon utsatts för våld. Flickan hade också berättat för flera vänner i skolan att hon dessutom blivit sexuellt utnyttjad av en av killarna på behandlingshemmet.
Osynlig ruta
   Personalen på det behandlingshemmet är knappast de enda som bagatelliserar unga killars våld och trakasserier mot tjejer som "gnabb". Som kvinnofrontaren Gerda Christenson skrev i handboken Tjejjourskunskap:
"Vuxna bagatelliserar ofta det som små pojkar utsätter små flickor för. För den vuxne är ju den lille pojken inte något hot."...
..."Men för den lilla flickan är pojken som slår henne förstås lika stor och hotfull som en vuxen man är för en vuxen kvinna."

Osynlig ruta
   Tyvärr gäller samma bagatelliserande syn ofta också tonårspojkar.
Osynlig ruta
   Media har skrivit om att flera tjejer under det senaste året har begått självmord i samband med samhälls"vård" på behandlingshem.
Osynlig ruta
   Ändå ställer ingen journalist den så viktiga frågan: hur många fler tonårstjejer ska tvingas dö utan att vi ifrågasätter att man blandar utsatta tjejer och killar på behandlings-hemmen? Vem får betala priset för könsblandningen?

Osynlig ruta

Det går bakåt

I Litauen har parlamentet i sommar beslutat att det ska bli förbjudet att prata positivt om homosexualitet – "främjandet av homosexualitet" är förbjudet sen 16 juni.
Osynlig ruta
   Lagen strider mot texten i flera av EU:s överenskommelser om demokrati och yttrandefrihet, så självklart borde just Fredrik Reinfeldt – nu när Sverige är ordförandeland i EU – ta ett uttalande om att detta beslut är både ovärdigt och odemokratiskt.
Osynlig ruta
   Så Reinfeldt, vad väntar du på?

Osynlig ruta

Det går framåt

Indien var tidigare en av Englands kolonier. Då beslöt den brittiska kolonialmakten att homosexualitet skulle vara förbjudet i Indien. Den lagen (från 1861) har sen stått kvar.
Men nu har en domstol i Indien, i en historisk dom, slagit fast att lagen är diskriminerande och bryter mot mänskliga rättigheter.
Osynlig ruta
   Homorörelsen i Indien har drivit en aktiv kamp mot lagen under de senaste nio åren. 2004 förlorade de när lagen var uppe i parlamentet. Men då anmälde en organisation den gamla lagen som diskriminering och brott mot mänskliga rättigheter. Och nu vann de!

Osynlig ruta

Statligt mer kvinnotillvänt än privat

Enligt SIS Ägarservice leddes endast 3,1 procent av börsbolagens styrelser 2008 av en kvinna.
Osynlig ruta
   Det ska jämföras med statliga bolag där 33 procent hade en kvinnlig ordförande. (Nu under 2009 har det ökat till 35 procent.) Nästan hälften av ledamöterna i de helägda statliga bolagens styrelser är kvinnor – 48 procent.
Osynlig ruta
   Men alliansregeringen vill inte ha nån kvotering av kvinnor enligt norsk modell. Trots att de norska företagen i efterskott tycker att kvoteringen gett lyckat resultat.

Osynlig ruta

För höger för EU

Nog för att EU gillar högerpolitik, men den svenska högeralliansens extrema härjningar inom svensk skola, vård och omsorg tycks nu ha blivit för mycket till och med för EU.
Osynlig ruta
   I flera svenska kommuner har högeralliansen haft så bråttom att sälja ut det mesta av all kommunal verksamhet, att de inte ens brytt sig om att genomföra en korrekt utförsäljning – istället har de i all hast och tysthet gjort upp egna avtal med såna företag som passat borgarfolket. Nyhetsbrevet har tidigare skrivit om när moderaterna i Täby kommun sålde ut Tibble gymnasium för några ynka miljoner – en struntsumma i sammanhanget, eftersom gymnasiet bedöms haft ett marknadsvärde på 20 - 40 miljoner (vilket kommunen aldrig brydde sig om att undersöka). Och när fler och fler svenska högerkommuner på liknande sätt sålt ut mer och mer av folkets gemensamma ägande till underpriser, gjorde Statskontoret en utredning om saken. De konstaterade att högerallianskommunernas agerande bröt mot svensk lag.
Osynlig ruta
   Men inte nog med det, förmodligen bryter de alltså även mot EU:s regler, vilket EU nu utreder.
Osynlig ruta
   Pinsamt blir det för Sverige om landet döms för "fördragsbrott" i EU-domstolen. Och dyrt blir det i så fall för de företag som skott sig på högerallianskommunernas privatiseringsiver.

Osynlig rutaNummer 2/2009

Osynlig ruta

Ingen gröt i gravida skallar

Att gravida kvinnor skulle få "gröt i huvudet" brukar framställas som fakta. Nu är det bevisat att det bara är en myt.
Osynlig ruta
   I Australien har forskare följt 2500 kvinnor under tio år och inte funnit någon skillnad alls i hjärnkapacitet under eller efter graviditet.
Osynlig ruta
   Trots att kvinnorna i studien kunde uppleva att de fick problem med minnet och sin förmåga att resonera, visar studien – som är den grundligaste som gjorts i ämnet – att de inte hade några som helst förändringar i sin kapacitet vad gäller minne eller logik.
Osynlig ruta
   Troligen är det sömnbristen som ligger bakom upplevelsen, tror forskarna.

Källa: Aftonbladet 9/2 2009

Osynlig ruta

Manlig partner stoppar kvinnliga forskare

I Sverige har några undersökt hur forskarens kön påverkar karriären. Bakgrunden är att kvinnliga och manliga forskare utan barn har "likartade publikationsmönster", medan manliga forskare med barn publicerar avsevärt mer än kvinnliga.
Osynlig ruta
   En tidigare studie hade visat att den skillnaden i publikationer inte hade något att göra med karriärval, motivation eller arbetstid.
Osynlig ruta
   Men nu kom det fram att det var privatlivet som såg annorlunda ut. Fler kvinnliga heterosexuella forskare än män levde med en partner som också hade en doktorsexamen. Kvinnliga forskarna hade också flyttat oftare – för att partnerns arbete "krävde" det. De heterosexuella kvinnliga forskarna med barn hade helt enkelt i högre grad anpassat sin egen karriär efter sin manliga partners.
Osynlig ruta
   Ett enkelt litet förslag som las på väg mot en förändring är att aldrig ha deadline (inlämning) på måndagar – det vill säga direkt efter en helg. För kvinnor med för mycket ansvar hemma är det bättre att ha deadline under arbetsveckan...

Källa: Genusperspektiv 2/2009

Osynlig ruta

Skillnad på norska & svenska pappor

När Norge införde att pappan skulle ha en egen "pappamånad" av föräldraledigheten – alltså 4 veckor under barnets första år, tid som inte kunde överlåtas till mamman – ledde det till att 80% av papporna i Norge tog ut sin pappamånad.
Osynlig ruta
   Här i Sverige var det färre pappor som nappade på pappamånaden, även fast den med tiden har blivit flera månader.
Osynlig ruta
   För att trots allt få hem de motsträviga svenska papporna föreslås nu ofta att man helt ska kvotera föräldraledigheten. I den offentliga debatten struntar man bara i att alla de barn vars pappor inte tänker vara hemma därmed tvingas till dagis alldeles för tidigt. (För att inte tala om att man struntar i diskussionen om vad det betyder i de fall då det förekommer kvinnomisshandel.)
Osynlig ruta
   Varför detta tvång – på barnens bekostnad? När det gäller andra krav på jämställdhet brukar vi alltid få höra att tvång inte är bra.
Osynlig ruta
   Och borde det inte vara klokare att jämföra med andra länder, och fråga sig varför just de svenska papporna är så motsträviga, och hur de andra gjorde för att få hem sina pappor?

Källa: www.nikk.no

Osynlig ruta

Fattiga dör, men allt är bra ändå?

Vård på (o)lika villkor heter en kunskapsöversikt som Sveriges kommuner och landsting tagit fram om sociala skillnader i sjukvården.
Osynlig ruta
   Det är en skrämmande läsning med mängder av exempel på hur allas rätt till "god hälsa och vård på lika villkor" bara är fina ord på papper.
Osynlig ruta
   Till exempel söker utlandsfödda inte vård ens hälften så ofta som infödda svenskar. Och åldringar med hög utbildning får oftare nya mediciner – och drabbas mer sällan av problem på grund av medicinerna.
Osynlig ruta
   Sen början av 1990-talet, och ännu mer nu på 2000-talet, har lågutbildade minskat sin "konsumtion av öppenvård", medan högutbildade ökat sin. (Lägg märke till hur Sveriges kommuner och landsting genom det ordvalet "köper" högerns syn på vård som konsumtionsvara istället för som en mänsklig rättighet.)
Osynlig ruta
   Risken att dö i hjärtinfarkt är 60% högre för kvinnor i arbetaryrken än för kvinnor som är "högre tjänstemän". Lågutbildade har dessutom en allmän "överdödlighet"– fattiga dör helt enkelt oftare av de sjukdomar som rikare folk överlever, till exempel bröstcancer. Överdödligheten gäller i samtliga åldersgrupper. Risken att dö till följd av missbildningar är till exempel 40% högre för barn till lågutbildade mammor. Och antalet dödfödda barn bland fattiga mammor har ökat sen 1993 – medan den minskat bland rika.
Osynlig ruta
   Sämst mödravård får "unga, utrikesfödda, arbetslösa och ensamstående".
Osynlig ruta
   Att läsa den här rapporten är upprörande. Men det mest upprörande är inte siffrorna. Det allra mest upprörande är att Sveriges kommuner och landsting inte ifrågasätter varför det blivit så ökade skillnader mellan fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade, under de senaste 20 åren.
Osynlig ruta
   Istället skriver de att vården på det stora hela ändå är ganska bra.

Källa: Vård på (o)lika villkor
en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård, rapport från Sveriges Kommuner och Landsting 2009

Osynlig rutaNummer 1/2009

Osynlig ruta

Internationella Brottmålsdomstolen får feministisk expert

Den amerikanska feministen och juridikprofessorn Catherine A. MacKinnon har utsetts till speciell rådgivare åt Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC). Hon ska ge dem strategiska råd kring "sexual and gender violence" och arbeta för avdelningen "Gender and Child Unit".
Osynlig ruta
   ICC har hand om mål som t.ex. gäller allvarliga krigsbrott och brott mot mänskligheten.
Osynlig ruta
   Sååå bra att de äntligen ska försöka ta kvinnoperspektiv på allvar!

Källa: pressmeddelande 26/11 2008
från Internationella Brottmålsdomstolen i Haag
www.icc-cpi.int

Osynlig ruta

Privat är bättre, eller?

Arbetsmiljöverket har undersökt miljön på närmare 400 privata skolor och daghem i hela landet. Det gällde lokaler, kemiska risker, ansvarsfördelning m.m.
Osynlig ruta
   Hela 9 av 10 visade sig ha så stora brister i arbetsmiljön att de fick krav på att direkt åtgärda dem. I genomsnitt ställde inspektionen drygt sex åtgärdskrav per ställe. Dessutom skriver Arbetsmiljöverket att skolorna behöver skaffa sig skyddsombud.
Osynlig ruta
   Men varför är det så tyst i media om hur illa arbetsmiljön på privatskolorna fungerar?

Källa: Arbetsmiljöverket
www.av.se

Osynlig ruta

Bilar & kön

Alla frågor har ett könsperspektiv, så även bilismen. En undersökning från InfoTorg visar att det finns drygt 4,6 miljoner privatägda bilar i Sverige idag. 7 av 10 ägs av män.
Osynlig ruta
   Den vanligaste bilägaren är alltså man, och han kör en silverfärgad eller grå bil.
Osynlig ruta
   Bilismens miljöförstörelse är med andra ord huvudsakligen manlig, medan det är feministiskt att kräva utökad kollektivtrafik!

Källa: FL-Net 28/10 2008

Osynlig ruta

Olönsamt är bäst?

En internationell undersökning gjord av brittiska University's Jugde Business School visar att det är direkt olönsamt för företagen att använda supersmala modeller i sin reklam.
Osynlig ruta
   Vi kvinnor köper nämligen hellre våra kläder från företag som har reklam med normalstora kvinnor.
Osynlig ruta
   Företaget Dove gjorde för några år sedan en internationell undersökning som dessutom visade det vi redan visste, nämligen att all reklam med extremsmala modeller bara får tjejer och kvinnor världen över att må dåligt.
Osynlig ruta
   Ändå fortsätter så många företag att göra reklam med anorektiska modeller. Fast det dessutom är olönsamt! Än en gång måste man alltså konstatera att det är viktigare för patriarkatet att trycka ner kvinnor än att tjäna pengar.

Källa: FL-Net 29/1 2009

Osynlig ruta

Papporna drar sig tillbaka

Mammor "vabbar" (= är hemma för vård av sjukt barn) cirka dubbelt så ofta som pappor. Mamman stannar alltså hemma nästan två gånger av tre. Ändå har andelen dagar som papporna tagit ut ökat från 1999. Som bäst tog papporna ut 36,8% av vab-dagarna, enligt Försäkringskassan.
Osynlig ruta
   Men det var då. De senaste åren har den positiva utvecklingen vänt – sedan 2006 minskar andelen pappadagar.
Osynlig ruta
   Även när det gäller föräldraledigheten har jämställdhetstrenden stannat av, uppger Försäkringskassan. Mer än vart femte barn som fyllde tre år 2007 har en pappa som inte tagit ut en enda dag med föräldrapenning – inte ens av de tio dagar han hade rätt till i samband med förlossningen.
Osynlig ruta
   Kanske dags att sluta det förskräckliga daltandet med männen, och faktiskt börja ställa lite högre krav på pappor att ta ansvar för sina barn?

Källa: Dagens Nyheter 4/11 2008


Läs fler notiser!  Knapp med orange pil på

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Kvinnofrontens nyhetsbrev - notis-puff

Fler notiser
kan du läsa i Nyhetsbrevet på papper – om du blir medlem. Då får du nyhetsbrevet hem i brevlådan.
Osynlig ruta
Läs mer genom att klicka HÄR.

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2021