Osynlig ruta

Engelsk flagga

HEM

Detta är kvinnofronten

Mer info om vad
vi gör och står för

AKTUELLT

LÄSVÄRT

Bli medlem!

Folkaktionen
mot Pornografi

LÄNKAR

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Teckning av diverse husgeråd på rad
Osynlig ruta
Rubrik: Feministiska länkar

Här samlar vi länkar som vi tycker verkar intressanta för kvinnor och tjejer. Självklart betyder det inte att Kvinnofronten tar ansvar för något alla dessa organisationer gör eller säger, eller ens att vi alltid har åsikter som stämmer med deras... så och tyck kolla själv!
Osynlig ruta
Blinkande pil Senast inlagda (eller uppdaterade) länkar har en sån här blinkande pil framför sig.
Osynlig ruta


Klicka på ämnena i listan här nedanför, eller kolla alltihop!Osynlig ruta

TJEJERS/KVINNORS VARDAG
Osynlig ruta
Arbete/skola
Kropp & sexualitet
Sexualiserat våld
Kvinnosjukdomar
Osynlig ruta
ORGANISATIONER
Osynlig ruta
Kvinnoorganisationer – Sverige
Feministiska nätverk (mindre grupper)
Kvinnoorganisationer – andra länder
Osynlig ruta
KULTUR, HISTORIA & diverse
Osynlig ruta
Diverse
Kvinnohistoria
Konst och musik
Osynlig ruta
MEDIA
Osynlig ruta
Kvinnotidningar
Övrig media & mediekritik

Osynlig ruta

PERSONLIGA SIDOR
Osynlig ruta
Personliga hemsidor – svenska
Personliga hemsidor – engelska
Osynlig ruta
KURSER m.m.
Osynlig ruta
Skolor & kursgårdar
Feministiskt självförsvar
Osynlig ruta
FORMELLT
Osynlig ruta
Jämställdhet
Forskning & statistik
Myndighetslänkar
FN, EU och liknande
Osynlig ruta
ÖVRIGT
Osynlig ruta
Konsument
Sport & idrott
Osynlig ruta
ANDRA ORGANISATIONER
Osynlig ruta
Övriga organisationer
Övriga organisationer – internationellt
Övrigt – internationellt

Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Arbete/skolaOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Kvinnors arbetsmiljö – slutrapport (pdf) från Arbetsmiljöverkets särskilda satsning på kvinnors försämrade arbetsmiljö.
Osynlig ruta
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia – rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan (pdf).
Osynlig ruta
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap – rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan (pdf).
Osynlig ruta
Könsskillnader i skolan och på arbetsmarknaden – på Istitutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings (IFAU) webbplats.
Osynlig ruta
Könsuppdelad arbetsmarknad leder till deltidskultur – Nordisk information för kunskap om kön (NIKK).
Osynlig ruta
Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" – en rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan (pdf).
Osynlig ruta
Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation, en kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Kropp & sexualitetOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Feministiskt nej till surrogatmödraskap – information om surrogatmödraskap ur feministisk synvinkel av en rad organisationer, bland annat Kvinnofronten.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Sexualiserat våldOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Kunskapsbanken – Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapbank om
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i
samkönade relationer.
Osynlig ruta
Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
– undersökning från Utredningsinstitutet HANDU AB (pdf).
Osynlig ruta
Prostitution Research & Education – amerikansk forskning och artiklar om prostitution.
Osynlig ruta
Sisyphe – en kanadensisk (fransktalande) sida som även har många bra, artiklar på engelska om bland annat prostitution. (Länken går till den engelska delen av sidan.)
Osynlig ruta
Slagen dam, Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning (pdf). Brottsoffermyndigheten.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 KvinnosjukdomarOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Endometriosföreningen – föreningssida om den så vanliga, men alltför osynliggjorda, kvinnosjukdomen.
Osynlig ruta
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.
Osynlig ruta
Ätstörningar – tjejjouren.se skriver om ätstörningar.
Osynlig ruta

Mönsterbild till mellanränder
Lila bakgrundsrand

 Kvinnoorganisationer i SverigeOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
DEA – föreningen för startande av ett kvinnohistoriskt museum.
Osynlig ruta
Feministiskt Initiativ – feministiskt riksdagsparti.
Osynlig ruta
Forum – Kvinnor och Funktionshinder.
Osynlig ruta
IKFF – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.
Osynlig ruta
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige.
Osynlig ruta
Kvinna till kvinna – stöder kvinnor i krigs- och krisområden.
Osynlig ruta
Kvinnofronten – här är du nu!
Osynlig ruta
Kvinnor för fred – en fredsförening med kvinnoperspektiv som grund.
Osynlig ruta
Kvinnors Nätverk – Rådgivning för invandrade kvinnor & tjejer. Även radio: Kvinnors Röst. På svenska, engelska, persiska och arabiska.
Osynlig ruta
RIFFI – Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor.
Osynlig ruta
Rise – Riksorganisationen stödcentrum mot Incest och andra sexuella övergrepp i barndomen.
Osynlig ruta
ROKS – Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige. Här finns också länkar vidare till de flesta kvinno- och tjejjourer i landet.
Osynlig ruta
Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
Osynlig ruta
Unizon – (tidigare Sveriges Kvinnojourers Riksförbund) samlar både kvinno- och tjejjourer samt brottsofferjourer och allmänna ungdomsorganisationer.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Feministiska nätverk – och mindre grupperOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Ain't I a Woman – en kampanj för papperslösa kvinnors rätt till skydd.
Osynlig ruta
Doris – nätverk för kvinnor inom filmbranschen.
Osynlig ruta
Forum för feministisk forskning i Stockholm – förening för stöd
mellan feministiska forskare.
Osynlig ruta
För ett varmare Stockholm – Urban Graffiti Knitting – Facebooksida för nätverk som stickar och virkar "för en bättre och mjukare värld".
Osynlig ruta
Kvinnopolitiskt Forum – feministnätverk som vill sprida och utveckla teorier kring kvinnors arbete och kamp.
Osynlig ruta
Kvinnors Byggforum – nätverk för kvinnor inom byggbranschen.
Osynlig ruta
Operation 1325 – flera kvinnoorganisationer som mest arbetar med fredsfrågor har samlats i denna organisation, som ska sprida info om FN:s deklaration 1325 (om kvinnor, fred och säkerhet).
Osynlig ruta
PRIS – Prostituerades Rätt/Revansch I Samhället verkar för att ge stöd åt kvinnor i prostitution, upplysa och förändra.
Osynlig ruta
Rebella – en förening för unga socialdemokratiska kvinnor, som har en gemensam blogg.
Osynlig ruta
Riksorganisationen GAPF (Glöm inte Pela och Fadime) – en riksorganisation mot hedersvåld.
Osynlig ruta
Rättviseförmedlingen – tipsar om kvinnor inom alla områden och uppmanar andra att inte slentrianmässigt alltid välja män.
Osynlig ruta
SIOS kvinnokommitté – kvinnokommittén är en del av samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.
Osynlig ruta
Varken hora eller kuvad – den svensla delen av Ni Putes, Ni Soumises.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Kvinnoorganisationer i andra länderOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Kvinnefronten – vår norska systerorganisation. På deras hemsida finns massor av läsning om allt möjligt.
Osynlig ruta
CATWCoalition against Trafficking in Women – global kvinnorganisation med inriktning mot mäns sexuella våld.
Osynlig ruta
GABRIELA Alliance of Filipino Women – filippinsk paraplyorganisation för över 200 kvinnoorganisationer.
Osynlig ruta
Indigenous Women Against the Sex Industry – en Facebooksida för IWASI, en feministisk grupp för kvinnor från ursprungsbefolkningar.
Osynlig ruta
Ni Putes, Ni SoumisesVarken horor eller underordnade startade som en marsch mot mäns sexualiserade våld.
Osynlig ruta
SPACESurvivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightment, internationell organisation för kvinnor med prostitutionserfarenhet.
Osynlig ruta
Stop Violence Against Women – organisationen The Advocates for Human Rights hemsida om våld mot kvinnor.
Osynlig ruta
Women on Waves – en holländsk kvinnoroganisation med läkare som i båt reser runt och på internationellt vatten hjälper kvinnor med abort och preventivmedelsrådgivning.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Kvinnotidningar m.m.Osynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
bang – akademisk feministtidskrift.
Osynlig ruta
Feministiskt Perspektiv – en feministisk veckonyhetstidning på nätet.
Osynlig ruta
Historiskan – tidskrift om kvinnor i historien.
Osynlig ruta
Tidskrift för genusvetenskap – tidigare Kvinnovetenskaplig Tidskrift.
Osynlig ruta
Ms Magazine – klassisk amerikansk feministtidning.
Osynlig ruta
Trouble & Strife – klassisk engelsk radikalfeministisk tidning som las ner 2002, men fortfarande publiceras nya artiklar på hemsidan. (De ursprungliga tidningarna finns att läsa som pdf-filer.)
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Övrig media & mediekritikOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Allt är möjligt – mediekritiskt nätverk.
Osynlig ruta
Wift – den svenska delen av en internationell organisation för kvinnor
som är yrkesverksamma inom film och tv.
Osynlig ruta
Feminist Frequency – amerikanska Anita Sarkeesians arbete med kvinnoskildring i film och dataspel.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 DiverseOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Feminist Webs – engelsk feministisk sida som bland annat har ett litet "nyhetsarkiv" för feministiska nyheter från hela världen.
Osynlig ruta
Feministiskt Forum i Dalarna – anordnas i samarbete med Folkuniversitetet Dalarna och Dalarnas museum.
Osynlig ruta
Feministiskt Forum i Göteborg – anordnas genom Göteborgs Feministiska Nätverk.
Osynlig ruta
Feministiskt Forum i Stockholm.
Osynlig ruta
Feministiskt Forum i Umeå.
Osynlig ruta
foff – forum för feministiska föräldrar.
Osynlig ruta
Fritt fram – här finns en "fördomsomvandlare", där du kan testa dina fördomar om homosexualitet.
Osynlig ruta
Killarna mot tjejerna – humorsida med räknande på kön i olika sammanhang.
Osynlig ruta
Informus – söktjänst för hotell- och konferensbokning på porrfria hotell i Sverige (ett samarbete med ROKS).
Osynlig ruta
Interfem – "tankesmedja och resurscenter" som jobbar med frågor utifrån "kön, etnicitet/hudfärg och arbetsliv".
Osynlig ruta
Kvinnors uppfinningar – Tekniska Museet hade 2006 - 2014 en utställning om kvinnor som genom historien gjort uppfinningar. Nu finns också en broschyr (pdf) med exempel på nutida kvinnors uppfinningar.
Osynlig ruta
Rummet – plattform för rasifierade feminister.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 KvinnohistoriaOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
A girls guide to taking over the world – finns tyvärr bara kvar på Facebook, men innehåller allt möjligt, inklusive massor av förmödrar och häftiga kvinnor.
Osynlig ruta
Kulturföreningen Fogelstad – arbetar för att sprida information om den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.
Osynlig ruta
Kvinnomuseet – ett digitalt kvinnomuseum skapat av Dea-föreningen.
Osynlig ruta
Kvinnor i arbete – Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet berättar om kvinnors arbete, avlönat och oavlönat.
Osynlig ruta
Kvinnors kamp för kunskap – om flickskolor och mycket annat finns på denna sida från Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet.
Osynlig ruta
Kvinnors kamp för rösträtt – mycket information om rösträttskampen finns på denna sida från Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet.
Osynlig ruta
Kvinnor och fred – om kvinnors historiska fredsarbete och kvinnors fredsorganisationer berättar Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet i ännu en historisk portal.
Osynlig ruta
National Women's History Museum – amerikanskt "Cyber Museum" om kvinnors historia och kamp i USA.
Osynlig ruta
RadfemArchive – här finns hela böcker att läsa av kända feministiska författare, bland annat finns samtliga böcker av den amerikanska feministen och författaren Andrea Dworkin.
Osynlig ruta
Suppressed Histories Archive – engelsk sida om forntida kvinnohistoria. Även på spanska och italienska.
Osynlig ruta
Äldre svenska kvinnotidskrifter – hos Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet finns gamla kvinnotidskrifter från 1800- och tidigt 1900-tal att läsa via nätet.
Osynlig ruta

Mönsterbild till mellanränder
Lila bakgrundsrand

 Kvinnliga konstnärer, musiker m.fl.Osynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Jacky Fleming – feministisk illustratör från England.
Osynlig ruta
Guerrilla Girls – amerikanska feministiska konstnärer kan du läsa om här – och se deras affischer!
Osynlig ruta
Sara Hansson – feministisk serietecknare.
Osynlig ruta
Kakan Hermansson – blogg i Nöjesguiden.
Osynlig ruta
Nanna Johansson – äldre illustrationer finns här.
Osynlig ruta
Konstmusiksystrar – nätverk för tjejer under 30 år som är tonsättare.
Osynlig ruta
Kvinnomuseum, amerikanskt – The National Museum of Women in the Arts, amerikanskt konstmuseum.
Osynlig ruta
Kvinnomuseum, norskt
Osynlig ruta
Kvinnomuseum, danskt
Osynlig ruta
Käthe Kollwitz Museum – i Köln finns detta.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Personliga hemsidor – svenskaOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Carin Holmberg – feminist/forskare/författare som skrivit "Det kallas kärlek" och andra feministiska böcker.
Osynlig ruta
Kvinna på vift – Christina Lindströms sida ger tips om att resa som ensam kvinna (med reseberättelser och bilder).
Osynlig ruta
Hjördis Levin – feministisk historiker och författare.
Osynlig ruta
Maria Sveland – feministisk författare.
Osynlig ruta
Berit Ås – politiker, feminist och fredsarbetare, som formulerade "de fem härskarteknikerna".
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Personliga hemsidor – engelskaOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Nikki Craft – amerikansk feminist, som arbetar mot pornografi och
för naturlig nakenhet.
Osynlig ruta
Gail Dines – amerikansk anti-porr-aktivist och författare.
Osynlig ruta
Andrea Dworkin var en amerikansk feminist och författare, som också skrivit mycket om pornografi. Testa gärna "Lie-detectorn" på denna hemsida som Nikki Craft gjort om Dworkin, om du undrar vad som är sant och inte om Andrea Dworkin.
Osynlig ruta
Rebecca Mott – feministisk bloggare och prostitutionsöverlevare.
Osynlig ruta
Diana E.H. Russell – amerikansk forskare och författare, som skrivit mycket om pornografi.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Skolor & kursgårdarOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Ella Pop & Rocklinje – musikutbildning för kvinnor på Gotlands folkhögskola.
Osynlig ruta
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Osynlig ruta
Kvinnohöjden – feministisk kurs- och gästgård.
Osynlig ruta

Mönsterbild till mellanränder
Lila bakgrundsrand

 Feministiskt självförsvarOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Feministiskt självförsvar Göteborg – håller kurser i feministiskt självförsvar i och kring Göteborg.
Osynlig ruta
Kinen & Liisa – håller kurser i feministiskt självförsvar i Malmö.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 JämställdhetOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Hur jämställda är kvinnor i Sverige? – Sveriges Kvinnolobby har skrivit om kvinnors rättigheter på lättläst svenska.
Osynlig ruta
Jämställ NU – faktasamling från diverse statliga och kommunala myndigheter.
Osynlig ruta
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014, från Statistiska centralbyrån (SCB).
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Forskning & statistikOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Centrum för genusforskning – vid Göteborgs universitet.
Osynlig ruta
Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning.
Osynlig ruta
Kvinnohistoriska samlingarna vid universitetsbiblioteket i Göteborg (se även portalerna, under "Kvinnohistoria").
Osynlig ruta
Nationellt centrum för kvinnofrid – ett kunskaps- och resurscentrum kring mäns våld mot kvinnor, vid Uppsala universitet.
Osynlig ruta
NIKK – Nordisk information för kunskap om kön.
Osynlig ruta
Norden – samarbetsorganisation för de nordiska länderna.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 MyndighetslänkarOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
DiskrimineringsOmbudsmannen – den myndighet som ska ansvara för jämställdhetstvister nu när högeralliansen lagt ner JämO (JämställdhetsOmbudsmannen).
Osynlig ruta
Lagstiftning – på riksdagens hemsida kan du hitta alla aktuella lagar i Sverige, i Svensk författningssamling (SFS).
Osynlig ruta
Statens medieråd – följer medieutvecklingen med inriktning på våldsskildringar i media och ungdomar.
Osynlig ruta
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – (MUCF) en myndighet där kvinnoorganisationer kan söka statliga bidrag till både vanlig verksamhet och speciella projekt.
Osynlig ruta
Nej till sexköp – Länsstyrelsens i Västerbotten regionala samordningsgrupper för frågor kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Osynlig ruta
Nordiska Rådet – har ett samarbete mot människohandel.
Osynlig ruta
Operation Kvinnofrid – myndighetssamverkan i Stockholm.
Osynlig ruta

Mönsterbild till mellanränder
Lila bakgrundsrand

 FN, EU & liknandeOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Sveriges kvinnolobby – samarbetsorganisation (där Kvinnofronten är medlem) för kvinnoorganisationer i Sverige.
Osynlig ruta
European Women's Lobby.
Osynlig ruta
UN Women – FN:s kvinnoorganisation.
Osynlig ruta
UN Women Sverige – Nationell kommitté i Sverige, för FN:s kvinnoorganisation.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 KonsumentOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Fair Trade – organisation för rättvisare handel mellan världens länder. Har hand om Rättvisemärkt.
Osynlig ruta
Konsumentverket – myndighet som ska tillvarata konsumenters rättigheter.
Osynlig ruta
Krav – Sveriges mest kända miljömärkning, uppbyggd på ekologisk grund "med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan".
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Sport & idrottOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Rosa Bandet-loppet – ingår i Tjejklassikern på Lidingö.
Osynlig ruta
Tjejmilen – landets största idrottsevenemang för kvinnor.
Osynlig ruta
Tjejsimmet – en årlig långdistanssimning i Vansbro (ingår i Tjejklassikern).
Osynlig ruta
TjejVasan – på Vasaloppets hemsida.
Osynlig ruta
Tjejvättern – simning (ingår i Tjejklassikern).
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Övriga organisationer – SverigeOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
ATSUB – anhöriga till sexuellt utsatta barn.
Osynlig ruta
ATTAC – avdelningen i Sverige.
Osynlig ruta
Folkkampanjen för gemensam välfärd – nätverk för organisationer som arbetar till försvar för och utveckling av den gemensamma välfärden (där Kvinnofronten är en av medlemsorganisationerna).
Osynlig ruta
Folkrörelsen Nej till EU.
Osynlig ruta
Hemtjänstupproret – ett nätverk för hemtjänstarbetare.
Osynlig ruta
Loesje – affischklistringsorganisation med tänkvärda ord.
Osynlig ruta
Ofog – antimilitaristiskt nätverk som "kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis, fredlig värld".
Osynlig ruta
Se sambandet – organisation som synliggör sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor.
Osynlig ruta
Stöd våra sjuksköterskor – Facebooksida för sjuksköterskor.
Osynlig ruta

Mönsterbild till mellanränder
Lila bakgrundsrand

 Övriga organisationer – internationelltOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
RAN – organisation som arbetar för att rädda världens regnskogar.
Osynlig ruta

Lila bakgrundsrand

 Övriga länkar – internationelltOsynlig rutaPil uppåt

Osynlig ruta
Zero Tolerance – skotsk organisation som gör affischkampanjer mot kvinnomisshandel och mäns sexualiserade våld.
Osynlig ruta


Osynlig ruta
HJÄLP OSS ATT HÅLLA LÄNKSIDAN UPPDATERAD!
Osynlig ruta
Om du hittar fel bland våra länkar, så skriv till oss och tala om det!
Och har du tips på fler länkar du tycker att vi borde lägga in,
skriv gärna då också, till: kvinnofronten@sverige.nu
Osynlig ruta

Rosarött kvinnomärke

Länka till oss!
Osynlig rutaAnvänd gärna någon av knapparna här nedanför
och länka till oss genom den.
Osynlig ruta

Bild för länkning till Kvinnofrontens hemsidor
Bild för länkning till Kvinnofrontens hemsidor
Bild för länkning till Kvinnofrontens hemsidor

Osynlig ruta
Du kan också länka till sidorna om
Folkaktionen mot Pornografi.

Bild för länkning till FmP:s sidor

Osynlig ruta
OM du länkar till Kvinnofrontens sidor,
så får du GÄRNA skriva ett mejl och berätta det!
Osynlig ruta


UPP Pil uppåt