Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi
Osynlig ruta

Blå pil Tillbaka till Opinionsarbete

Flygblad som detta och liknande delade FmP:s lokala grupper ut till butiksinnehavare på sina olika orter i Sverige.


Osynlig ruta

Till
BUTIKSFÖRESTÅNDAREN/ÄGAREN

Vi har sett att Ni i butikssortimentet har s.k. herrtidningar – d.v.s. porrtidningar – och/eller pornografisk videofilm.

Visste Ni
Osynlig ruta att många av dessa "herrtidningar" fungerar som postorderkataloger, och att genom herrtidningarna mycket grov pornografi sprids över hela landet.
Osynlig ruta att dessa tidningar/filmer ofta framställer våldtäkt, incest, kvinnomisshandel och prostitution som om detta var företeelser de utsatta kvinnorna ville bli utsatta för, och som om det var ett önskvärt och naturligt beteende för män att utnyttja kvinnor.
Osynlig ruta att följdenligt erfarenheter från kvinnojourerna och Stödcentrum mot incest, polisutredningar om barnpornografibrott samt senaste forskning visar på ett tydligt samband mellan konsumtion av pornografi och sexuella övergrepp.
Osynlig ruta att 70 - 90% av alla prostituerade kvinnor har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Motsvarande siffror antas gälla även porrmodeller, eftersom många porrmodeller också är prostituerade.

     Enligt Tidsam har varje detaljhandlare rätt att slippa sälja pornografi. Ni har alltså rätt att avbeställa dessa tidningar hos Tidsam utan problem.

     Vi förstår att det skulle innebära ett inkomstbortfall för Er att ta bort dessa tidningar/filmer ur Ert sortiment. Men vi tror ändå att Ni hellre tar inkomstbortfallet, än medverkar till att sprida tidningar och filmer vars framställning är övergrepp och som fungerar som reklam för ytterligare övergrepp mot kvinnor och barn.

Vi uppmanar Er
att göra Er butik porrfri!


Blå pil Tillbaka till "Opinionsarbete""

UPP Pil uppåt