Osynlig ruta
FmP:s logotype
Folkaktionen
mot Pornografi

Engelsk flagga


Hem


Historia


Plattform


Remissvar


Artiklar m.m.


Övrigt material


Myter om FmP


Kvinnomärke Till Kvinnofronten


Osynlig ruta

Manipulerad bild från demonstration
Rubrik: FmP:s plattform
Detta program antogs
då Folkaktionen mot Pornografi formellt bildades,
på det första årsmötet den 13 oktober 1985.

Det är snart 20 år sedan plattformen antogs,
så den bör förstås läsas som ett tidstypiskt dokument.
Självklart utvecklades analysen en hel del under åren efter det,
men grundsynen var densamma under hela den tid FmP verkade.

Längst ner på sidan kan du läsa det handlingsprogram
som också togs på det konstituerande mötet.

Pil nedåt

Osynlig ruta

Osynlig ruta

Rubrik: Folkaktionen mot Pornografi
är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som vill samla organisationer och enskilda, kvinnor och män, i kamp mot pornografin.

Folkaktionen mot Pornografi kräver:

BORT MED PORREN – för alla kvinnors och mäns rätt till en sexualitet utan förnedring. Detta oavsett kön, ras, religion, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Vi vill kämpa mot sex som handelsvara.
     Pornografi är ett gammalt grekiskt ord. Porne betyder gatuprostituerad. Det betyder kvinna som är till salu. Grafi betyder att skriva om. Pornografi betyder alltså att framställa kvinnor som handelsvaror, som bruksföremål, som sexuella slavar. I dagens Sverige vräker porrindustrin i massupplaga ut detta budskap.
     Porren skildrar en fragmentarisk sexualitet, som brutits ur sitt sammanhang, och framställs på ett sätt som är förnedrande för någon av parterna, eller där någon av parterna orsakas lidande. Bilderna ger uttryck för en ojämlik relation, bevarar destruktiva könsrollsmönster och uppmuntrar förtryck.

     Pornografin är en stor industri, som samvetslöst utnyttjar människor för att göra grova pengar. Porren ökar, blir råare och mer våldsbetonad och når ut till fler och fler genom tidningar, filmer och videokassetter.
     Grunden för pornografin är kvinnoförtrycket, och dess budskap är att kvinnor är bruksföremål för männens sexualitet, objekt som kan köpas, användas och kastas. Det är ett övergrepp mot alla kvinnor att de dagligen måste konfronteras med sitt eget kön förnedrat och förödmjukat.

     De flesta människor anser att sex och våld inte hör ihop, men porren vill få oss att tänka annorlunda. I porren framställs det som ett naturligt och önskvärt beteende för män att utnyttja prostituerade och att våldta och misshandla kvinnor, handlingar som dessutom är förbjudna enligt lag.
     Porren fungerar som reklam för övergrepp. Och porren finns överallt omkring oss. Pornografin fungerar som dagligvara – den finns t.ex. i matvaruaffärer, Pressbyråkiosker, på bensinstationer, i varuhuskedjor och tobaksaffärer. Också den mest extrema porren finns numera tillgänglig överallt, i och med att dagligvaruporren börjat fungera som postorderkataloger. Och all porr har samma ideologi, våldsporren är bara toppen på ett isberg. Porren bygger på de kvinnoföraktande värderingar som finns i samhället, men den är också med och påverkar samhällets kvinnosyn.

     Fotografering och filmning innebär ett övergrepp mot de kvinnor och barn som finns på pornografiska bilder, och porren uppmanar till ytterligare våld mot kvinnor och övergrepp mot barn. När porrbilder framställs kan kvinnor piskas, torteras och t.o.m. mördas (i s.k. snuffmovies) framför kameran. Barnporr är förbjuden i Sverige, men finns ändå till salu. Män framställs i porren som känslokalla robotar, redo att våldta och t.o.m. mörda om de inte får som de vill. Detta är en bild alla män borde reagera mot. Vi påverkas alla av att den människoföraktande syn som porren står för sprids i samhället.

     Folkaktionen mot Pornografi värnar om tryckfriheten. Tryckfriheten ska säkra medborgarens rätt till en fri samhällsdebatt och till konstnärlig och vetenskaplig frihet. En strängare lagstiftning mot pornografi hotar inte tryckfriheten. Men porrindustrin är en stor, kommersiell industri som propagerar för övermänniskosyn och våld mot kvinnor. Den är en kränkning av människovärdet. När porrindustrins näringsfrihet och kvinnors människovärde står i motsättning till varann, är kvinnors människovärde självklart viktigast att värna om. Folkaktionen kan inte godta att tryckfriheten används som ett argument för porrindustrins förnedring av kvinnor, utan kräver ett förbud mot att visa missaktning p.g.a. kön på samma sätt som det redan finns för ras, religion m.m.

     Kampen mot pornografi handlar inte om prydhet eller sedlighet. Det är porrindustrin som påstår att sex är något skamligt, syndigt och förbjudet. Pornografin förvränger vår syn på sexualitet och försvårar för oss att mötas i ömsesidiga och jämställda sexuella relationer, där sexualiteten är en positiv och livsbejakande kraft.
     Folkaktionen mot Pornografi vill arbeta för ett öppet och naturligt förhållningssätt till sexuallivet.


Rubrik: Handlingsprogram
Folkaktionen mot Pornografi bekämpar all pornografi. Mot bakgrund av detta arbetar Folkaktionen för att stärka opinionen mot pornografi genom att bedriva opinionsbildande arbete, genomföra aktioner och påverka lagstiftande myndigheter.

Folkaktionen mot Pornografi
Osynlig ruta reser runt till skolor, föreningar och offentliga möten med bildband och föredrag mot pornografi
Osynlig ruta arbetar för bättre sexualupplysning i skolorna
Osynlig ruta arbetar för att få matvaruaffärer, Pressbyråkiosker, bensinstationer och videobutiker att sluta sälja eller hyra ut porr
Osynlig ruta anordnar demonstrationer och flygbladsutdelningar utanför porrbutiker
Osynlig ruta verkar för ökade kunskaper inom området
Osynlig ruta uppmanar alla att anmäla pornografisk skyltning enligt skyltningsförbudet, att anmäla de porrhandlare som säljer barnporr, att anmäla porrtidningar som förmedlar koppleriannonser
Osynlig ruta arbetar för en skärpning av tillämpningen av barnpornografilagen samt arbetar för att lagstiftningen mot pornografi och dess tillämpning som helhet ses över.


UPP Pil uppåt