Osynlig ruta
Foto av en stig vid vatten, i kvällssol. Copyright: Gerda Christenson
Foto av staty av Artemis
Osynlig ruta

HEMOsynlig ruta

Osynlig ruta

Om boken

Osynlig ruta

Varför feministiskt?

Osynlig ruta

Fler utdrag

Osynlig ruta

Osynlig rutaMera

Osynlig ruta
Rubrik: Handboken

är uppdelad i olika kapitel: historia, kunskap om mäns våld mot kvinnor, handlingsberedskap, systerskap med mera. Den tar upp vad vi behöver försvara oss mot, varför det är så, och hur vi kan försvara oss.
Osynlig ruta
Ett helt kapitel tar upp tips att tänka på för den som vill hålla egna kurser samt förslag till kursupplägg.
Osynlig ruta
För att boken ska kunna användas i studiecirklar har vi dessutom skrivit diskussionsfrågor till varje avsnitt.

Illustration av glad tjej som lyfter armarna uppåt. Copyright: Gerda Christenson
Klicka här för att läsa
baksidestexten om handboken.

© Kvinnofronten.nu

Osynlig ruta