Bakgrundspapper uppe

«  Fackförbund för textilarbeterskor i USA

Foto av kvinnor i demontsrationståg. En bär ett plakat där det står "8 hour work day" på. Det är vinter, de är påklädda och det verkar snöa.
Demonstrerande för 8 timmars arbetsdag, troligen 1913.
Rubrik: International Ladies Garment Workers Union

International Ladies' Garment Workers' Union bildades 1900. Trots namnet var det ett nationellt amerikanskt fackförbund som leddes huvudsakligen av män, liksom alla andra fackförbund då. Men det riktade sig till kvinnor som arbetade inom textilindustrin, och var därmed ett av USA:s första förbund med huvudsakligen kvinnor som medlemmar.
Osynlig ruta
Foto av två kvinnor som håller upp plakat som det står "STRIKE 30.000" på + en del mer som är oläsligt. Det är vinter, de har tjocka kläder och stora hattar på sig  ILGWU växte långsamt, men fick de allt fler medlemmar vartefter de drivit framgångsrika strejker. Textilarbeterskor som Clara Lemlich, Agnes Nestor, Pauline Newman och Rose Schneiderman fick de tröga gubbarna i ledningen att gå med på kvinnornas strejker. Vid den stora textilarbeterskestrejken i New York 1909 fick ILGWU igenom kortare arbetstid, högre löner och bättre arbetsvillkor. Men de fick inte igenom att företagen måste erkänna facken. Det fick de däremot igenom vid kappmakarstrejken året därpå, då 60.000 arbetare deltog.
Osynlig ruta
  Efter den fruktansvärda branden i Triangle-fabriken 1911, då så många textilarbeterskor dog, började ILGWU arbeta intensivt för säkerhetsreformer. Samtidigt växte medlemsantalet stort.
Mycket gammalt rockmärke för ILGWU i metall med färgerna rött, guld och vitt och namnet med guldbokstäverOsynlig ruta
Framsida till tidningen The Ladies' Garment WorkerFrån 1910 till 1918 gav ILGWU ut tidningen The Ladies' Garment Worker. Den kom ut en gång i månaden på tre språk: engelska, italienska och jiddish. Från januari 1919 började ILGWU istället ge ut veckotidningen Justice.
Osynlig ruta
  Textilindustrin var en ny och växande industri i USA runt sekelskiftet 1800/1900. 1908 var 65 procent av de arbetande i textilindustrin kvinnor och flickor mellan 14 och 25 år, de flesta var från familjer som invandrat från Europa. Det var de som från början var majoriteten av medlemmarna i ILGWU. Under slutet av 1920-talet satsade ILGWU stort på att växa även bland svarta textilarbetare, vilket de också gjorde.

Foto av en jättestpr sal fylld med massor av folk, mest svarta och i alla fall i förgrunden mest kvinnor.
ILGWU:s utbildningsmöte i Harlem i New York, april 1934.
Osynlig ruta

Precis som andra fackförbund då satsade ILGWU även på att stärka och utbilda medlemmarna. De erbjöd viss sjukvård för medlemmarna och hyrde ut bostäder. De erbjöd kurser för fackliga ledare, och kurser i medborgarskap, språk, ekonomi, lagstiftning, teknik vid förhandlingar, med mera. En period satsade ILGWU Rockmärke i rött och blått med guldbokstäver på. Det står ILGWU i mitten och hela namnet runt om. Underst står det "A.F. of L".dessutom på egna radiostationer i New York, Los Angeles, och Chattanoga.
Osynlig ruta
  ILGWU var som störst under 1960-talet med omkring 450.000 medlemmar, och de var därmed en av USA:s absolut största arbetarorganisationer.
Osynlig ruta
  1995 gick ILGWU samman med ACTWU, Amalgamated Clothing and Textile Workers Union, och bildade UNITE, Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees. 2004 gick UNITE i sin tur ihop med HERE, Hotel Employees and Restaurant Employees, och bildade UNITE-HERE.

Avdelare i form av mönsterbård i svartvitt

Rubrik: Läs mer:
Blinkande gul stjärna Via Cornells universitet kan du läsa alla nummer av The Ladies' Garment Worker som pdf:er.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-06-21

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu