Bakgrundspapper uppe

«  Till förra sidan

Foto av sex kvinnor som håller i fem standar som kräver rösträtt och frågar presidenten vad han vill göra för kvinnors rösträtt. De har alla hattar och kappor och det ser kallt ut. I bakgrunden syns kala träd
När rösträttskvinnor i The Silent Sentinels gick i picket lines utanför
Vita huset arresterades och fängslades de precis som sina brittiska systrar.

Rubrik: Silent Sentinels fängelse och tvångsmatning

Rösträttskvinnorna i NWP, National Woman's Party, i USA började i januari 1917 använda sig av strategin att mer regelmässigt stå (eller gå) i "picket lines" utanför Vita huset. De stod där sex dagar i veckan. På banderoller ifrågasatte de president Wilson, för att han inte drev att kvinnor skulle kunna rösta utan tvärtom var emot kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
  Först accepterade presidenten demonstranterna, det sägs att han till och med bjöd in dem på té, fast de inte tackade ja. Men efter att USA anslutit sig till första världskriget i april 1917 ändrade presidenten inställning till rösträttskvinnorna.

Foto av trottoar där kvinnor står på rad med stadar till höger i bild, till vänster står en folkmass av mest kvinnor, däremellan spatserar herrar och barn
Från början gick det oftast lugnt till vid suffragisternas picket lines, som
på den här bilden från februari 1917.
Osynlig ruta

  I juni började polisen arrestera kvinnorna, som åtalades för "hindrande av trafiken". De dömdes till böter eller tre dagar i fängelse. Precis som de brittiska suffragetterna valde de amerikanska suffragisterna fängelse, för att få uppmärksamhet för kampen. I Rockmärke med texten "Votes for Women" i guld mot vit botten runt en blå ring med NWP i guldfärg och ytterst kom gult, guld och blått igen i en ramjuli trappades straffen upp och kvinnor dömdes till två månaders fängelse. I fängelset utsattes de för tvångsmatning.
Osynlig ruta
Foto av kvinna som står i regnväder med ett stort standar med texten: Mr President, how long must women wait for liberty  Men rösträttskvinnorna fortsatte med sina picket lines, i ur och skur. De kallade sig The Sentinels of Liberty (Frihetens ljusväktare), vilket senare blev känt som Silent Sentinels, för att de stod tysta med sina standar och banderoller. När kvinnorna fortsatte, fortsatte också arresteringarna. Hundratals kvinnor greps, många dömdes flera gånger till fängelse. Alla dömdes inte till fängelse, men så många att det blev det fullt i det lokala fängelset, så kvinnorna började föras till Virginia Occoquan Workhouse.
Osynlig ruta
  Under sommaren började män som gick förbi också angripa kvinnorna med våld och slita sönder banderollerna. Polisen ingrep inte ens när kvinnorna misshandlades.
Osynlig ruta
Under hösten gick även NWP:s ledare Alice Paul i picket line. Hon arresterades då och dömdes som ledare ännu strängare, till sju månaders fängelse i Occoquan-fängelset.
Osynlig ruta
Affisch med en illustration av en kvinna som blir tvångsmatad av två män och en kvinna, ovanför står texten "Torturing Women in Prison" och under står "Vote Against the Government"   Där var levnadsförhållandena förskräckliga. Vattnet var smutsigt, i maten kröp mask och kvinnorna behandlades brutalt av vakterna. Suffragisterna hungerstrejkade i protest och utsattes för tvångsmatning. Det gjorde att de krävde att få bli behandlade som politiska fångar, precis som suffragetterna gjort i Storbritannien. Alice Paul blev vid ett tillfälle så sjuk att hon måste överföras till fängelsesjukhuset.
Osynlig ruta
Liten grå pil som pekar åt vänster Affisch från den brittiska rösträttsrörelsen om tvångsmatning i fängelset.

Foto av tio kvinnor som står utomhus och håller upp tre danderoller. På dem står krav på att Alice Paul och andra måste släppas och att de kräver att rösträttsfångarna  ska behandlas som politiska fångar samt att "To Ask for Freedom för Women is Not a Crime".
Rösträttskvinnor utanför demonstrerade för att deras medsystrar skulle friges,
och krävde att suffragisterna skulle behandlas som politiska fångar.
Osynlig ruta

  I november 1917 gick suffragister samman i fängelset med ett gemensamt krav till fängelseledningen om att få bli behandlade som politiska fångar. Istället lät föreståndaren vakterna utsätta dem för ännu mera våld och ren tortyr.
Osynlig ruta
Foto av en kvinna som sitter vid en celldörr. Hon ser allvarligt rakt in i kameran. Under bilden står: Lucy Burns i fängelset.  Lucy Burns misshandlades och kedjades fast i sin cell med armarna över huvudet så att hon tvingades stå hela tiden, medan vakterna hotade henne. En annan, Dora Lewis, förlorade medvetandet när vakterna slog hennes huvud mot järnsängen i cellen. Vakterna slog och sparkade alla kvinnorna. Händelserna kom senare att kallas för Terrorns natt. Precis som de brittiska suffragetterna behandlades amerikanska suffragister illa och tvångsmatades i fängelset, men de utsattes alltså också för närmast tortyr.
Osynlig ruta
Foto av två kvinnor i hatt som håller i varsin arm på en tredje, äldre kvinna, som ser ut att ha svårt att gå. Under står texten: Dora Lewis fick ta hjälp för att kunna gå efter fem dagars hungerstrejkNär information om vad som hänt nådde ut och tidningarna skrev om det, väckte det stor uppmärksamhet. Många ställde krav på myndigheterna att fria rösträttskvinnorna. Förmodligen blev upprördheten så stor för att många av suffragisterna var väletablerade kvinnor från medelklassen och en del var även äldre, och flera hade kontakter med män med inflytande, till och med bland presidentens anställda. I slutet av november valde myndigheterna att släppa ut Alice Paul, Lucy Burns och de andra rösträttskvinnorna ur fängelset.
Osynlig ruta
  I början av 1918 slog en domstol fast att kvinnorna hade arresterats, dömts och fängslats orätt, eftersom de bara stått på trottoaren med standar och banderoller, och inte gjort något olagligt.
Osynlig ruta
  Ungefär samtidigt meddelade president Wilson att han ändrat sig och nu stod bakom kvinnors krav på rösträtt. Det var inte ett självklart samband mellan de händelserna, att Wilson ändrat uppfattning kunde bero lika mycket på all annan kamp för rösträtt för kvinnor. NAWSA, National American Woman Suffrage Association, och dess ledare Carrie Chapman Catt, hävdade att det tvärtom var deras lugna påtryckningar som givit resultat trots NWP:s picket lines. Troligare är att det var en kombination av allt arbete, i rösträttsrörelsens olika delar.
Osynlig ruta
Foto av två kvinnor som står upp i en stillstående bil. Kvinnan till vänster talar. Massor av folk är samlade omkring dem och lyssnar. I bakgrunden syns några bilar längre bortNWP fortsatte sina aktioner. I början av 1919 började de en slags aktioner att elda upp dokument med tal som Wilson hade hållit om demokrati. De kallade det Watchfires of Freedom. Då arresterades de igen, dömdes och tvångsmatades, men Terrorns natt upprepades inte.
Osynlig ruta
  NWP åkte också runt i landet med ett tåg och höll föreläsningar iförda fängelsekläderna under "The Prison Special-tour". Det fick stödet för Silent Sentinels att öka bland folk. En folkomröstning i New York visade att en majoritet vid den tiden var för rösträtt för kvinnor.
Osynlig ruta
  I maj det året antog representanthuset 19th Amendment, som innebar rösträtt för kvinnor. 1920 infördes det.

Foto av tre kvinnor i fängelsekläder. Alla bär på varsin stol utomhus
Doris Stevens, Alison Turnbull Hopkins och Eunice Dana Brannan var några
av alla talarna på The Prison Special-tour.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt USA
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-08-07

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu