Bakgrundspapper uppe

«  Författare med ovanligt stor påverkan på sin tid

Foto av Ellen Key på äldre dar
Namn:Ellen Key

Ellen Key var en författarinna, debattör och talare som påverkade folks tankar både i Sverige och internationellt. Än idag är hennes bok "Barnets århundrade" långt före sin tid – och den gavs ut år 1900.

Ellen Key föddes den 11 december 1849 i Gladhammar utanför Västervik. Hon växte upp i ett hem som hade det gott ställt och Ellen var äldst av sex syskon. Alla syskonen Key blev strängt uppfostrade, föräldrarna trodde att fysiska bestraffningar och hård diciplin skulle fostra starka karaktärer. Det ledde till att barnen kände fruktan för föräldrarna, medan smekningar och beröm "voro mycket sällsynta", har Ellen senare skrivit. Däremot var föräldrarna liberala på så sätt att de inte gjorde någon skillnad mellan flickor och pojkar i sin fostran, vilket var mycket ovanligt på den tiden.
Osynlig ruta
   Vartefter barnen blev större kom de närmare föräldrarna, och både mamman och pappan uppmuntrade Ellens skrivande. Så småningom hjälpte hon sin pappa, som var politiker, i hans riksdagsarbete. Under några år utbildade hon sig i Stockholm genom Fröknarna Rossanders Lärokurs för fruntimmer. Sedan arbetade hon själv som lärare – i Anna Whitlocks skola. Ellen Key var dessutom en ansedd talare, som regelbundet föreläste vid Stockholms Arbetareinstitut. Och hon reste på föreläsningsturnéer till andra länder.
Osynlig ruta
   I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Ellen Key en av Sveriges mest kända och uppmärksammade författare och samhällsdebattörer. Hennes tankar runt skolan och vad den egentligen ville lära elever, ledde till att hon år 1900 gav ut boken Barnets århundrade, del I och II. Den utkom i flera upplagor och gavs ut på elva språk.
Osynlig ruta
Numera är Ellen Key nästan mer känd i andra länder än i Sverige, och det hon är mest känd för är just sina idéer om pedagogik. I Barnets århundrade kritiserade hon skolan, bland annat för att den bara matade eleverna, och det med obegripligt splittrad kunskap. Hon jämförde eleven med en sten vid stranden: "Där träffas den av det ena vågskvalpet efter det andra, dag från dag, termin efter termin. Plask – fyrtiofem minuter kristendom; plask – dito historia; plask – dito slöjd" ... "Under dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas som lärljungarnas.".
Osynlig ruta
   Hon var emot den traditionella åldersindelningen och ville att skolan skulle utveckla personligheter istället för att göra eleverna till vad hon kallade "encyklopedier i västficksformat".
Osynlig ruta
Ellen Key fotograferad av GoodwinEllen Key stod på många sätt socialismen nära, även om hon aldrig var partiansluten socialist. Snarare var hon kanske något slags socialliberal.
Osynlig ruta
   Hon har periodvis varit illa ansedd inom kvinnorörelsen, eftersom hon betonade att kvinnor och män i grunden har könade karaktärsdrag, och hon drev att kvinnan i första hand är moderlig – samtidigt som hon drev kvinnors politiska rösträtt. Ellen Key var emot äktenskapet som ekonomisk och social institution och menade att "De som älskar varandra, är makar". Ett äktenskap utan kärlek menade hon var det som verkligen var "osedligt".
Osynlig ruta
   En av de organisationer som Ellen Key engagerade sig i var Svenska dräktreformföreningen.
Osynlig ruta
   Skönheten var viktig för Ellen Key, på så sätt han hon ville att alla skulle få ha det vackert omkring sig i vardagen. Det gör folk mer harmoniska, menade hon. Själv byggde hon sig hemmet Strand, alldeles vid vattnet, invid Vättern. Och hon startade en stiftelse som efter hennes död skulle göra Strand till vilohem för arbetande kvinnor.
Osynlig ruta
   För att kvinnor skulle kunna mötas och utbyta erfarenheter över klassgränserna startade Ellen Key och hennes vän Amalia Fahlstedt 1892 nätverket Tolfterna, som fick stor betydelse för de som deltog. Där blev Ellen vän med arbetarkvinnan och socialdemokraten Elin Engström, som hon övertalade att gå in som styrelsemedlem i stiftelsen Strands vilohem.
Interiör från Strand med vardagsrum med vackert valv och utsikt från stora fönster
Foto av Ellen Key som äldre.Samtidigt som Ellen Key var en sådan kämpe mot aga och för barns rätt, hade hon en tro på att vissa människor var utvecklingsmässigt finare och bättre än andra, en slags övermänniskoidé, som inte var ovanlig för dåtidens kulturella. Därför ville hon införa tvångssteriliseringar av mentalt handikappade. Hon till och med föreställde sig en framtid där läkare "under ansvar och kontroll" skulle kunna avliva de barn som var "ytterligt missbildade". Hon tyckte att de barnens liv måste vara en "oavlåtlig pina för barnen själva och deras omgivning".
Osynlig ruta
   Ellen Key dog den 25 april 1926, så hon fick aldrig se hur nazisterna i Tyskland gjorde allvar av såna omänskliga idéer.
Osynlig ruta

Idag finns flera skolor i Sverige som är döpta efter Ellen Key. En gata i Fruängen och en Linköping är också döpta efter henne, och en park i Stockholm heter Ellen Keys park.
Osynlig ruta

Fotografiet av Ellen Key på mitten av sidan
är taget av Henry B. Goodwin.
Osynlig ruta

Grå linje med en hög böcker på längst till vänster

Rubrik: "Läs mer:"
HÄR kan du läsa om Ellen Keys Strand, hur du kan besöka huset tillfälligt eller ansöka om att få bo där några sommarveckor som stipendiat.
Osynlig ruta
och HÄR, hos Litteraturbanken, kan du läsa flera av hennes verk direkt på nätet.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kultur - författare
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-18

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu