Bakgrundspapper uppe

«  Rösträttskämpe utan rösträtt

Porträttfoto av ung, kortklippt Mabel som ser rakt in i kameran
Namn: Mabel Ping-Hua Lee

Ping-Hua Lee () föddes den 7 oktober 1896 i Guangzhou (Kanton) i Kina. Hennes pappa var missionär och emigrerade till USA när dottern var 4 år. Hon bodde med mamman Lai Bek hos sin mormor. Det är oklart exakt när mamman och hon flyttade till pappan i New York, där han arbetade som baptistpastor i Chinatown, men det var troligen 1905. Där började hon kallas Mabel.
Osynlig ruta
  Vid den tiden hade USA lagar som hindrade kineser från att bli amerikanska medborgare, inte minst 1882 Chinese Exclusion Act. Mabels föräldrar var engagerade både mot rasfördomar i USA och för kvinnors rättigheter. Båda var också Rockmärke med svart text på guldbotten: Votes for Womenmåna om dotterns rätt till utbildning. Och redan i Kina hade mamman varit för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
  Kanske var det därför som Mabel 1912, när hon bara var 15 år, tillsammans med mamman och två andra representanter för den kinesiska befolkningen var på ett möte med en grupp rösträttskvinnor, bland andra Anna Howard Shaw från NAWSA, National American Woman Suffrage Association, och rörelsens rika Tidningsklipp med bild av Mabel och texten: Chinese Girl Wants Votebeskyddare Alva Belmont. De blev så imponerade av Mabel, att de bad henne att bli en av de kvinnor som skulle leda den rösträttsparad som de planerade den våren.
Osynlig ruta
Tidningar från hela USA spred bilder och rapporter om den unga Mabel Lee som red i täten av den stora rösträttsparaden i New York, där närmare 10 000 kvinnor deltog. New York Times beskrev henne som "symbolen för den nya eran, då alla kvinnor kommer att vara fria och obundna".
Osynlig ruta
  Hon efterfrågades sedan till möten och föreläsningar på olika håll för att prata om rösträtt, och om kvinnors situation i Kina och USA. Samtidigt fortsatte hon sina studier och engagerade sig i skolans debattklubb och en studentorganisation för kineser, CSA, Chinese Student's Alliance, och skrev för deras tidning, ofta om just kvinnors rättigheter, och inte minst rösträtt.

Foto av Mabel med sina föräldrar. Hon står vid ett bord och håller en bok i handen och föräldrarna sitter på var sin sida av bordet. Alla ser rakt in i kameran
Mabel med sina föräldrar Lai Bek och Too Lee. Det anses som ett ovanligt
foto för den tiden, och särskilt bland kineser, eftersom barnet fick en så
framträdande plats på ett officiellt foto av familjen.
Osynlig ruta

Mabel, och troligen även hennes mamma, var engagerad i en lokal rösträttsorganisation i New York, WPEL, Women's Political Equality League. 1917 ledde Mabel en marsch som WPEL höll längs Fifth Avenue i krav på rösträtt.
Osynlig ruta
   Men när kommunal rösträtt för kvinnor infördes i New York samma år fick Mabel inte rösta, eftersom hon var av kinesisk släkt och därmed inte amerikansk medborgare. Hon bestämde sig för att bli en feministisk pionjär, som förändrade världen, och hon satsade på att läsa statsvetenskap och ekonomi på universitetet.
Osynlig rutaRockmärke med svart text på gul botten: Votes for Wmen. Omgivet av en blå cirkel med gula stjärnor i
Mabel med ytterkläder och blommor famnen står utomhus, kanske på en båt?Rösträtt för kvinnor infördes i hela USA 1920, men med så många begränsningar att stora grupper av kvinnor fortfarande var utestängda från att rösta. I Mabel Ping-Hua Lees fall var det återigen det faktum att hon var av kinesisk släkt som omöjliggjorde valdeltagande.
Osynlig ruta
  1921 doktorerade Mabel i nationalekonomi, och hon var då den första kinesiskan i USA att få en doktorstitel. Men att få jobb i USA var svårare. Mabel reste runt i Europa ett år och studerade europeisk ekonomi.
Osynlig ruta
  Mabel började planera för att liksom andra unga kinesiskor i USA vid den tiden återvända till Kina. Hon hade blivit erbjuden ett lärarjobb på ett universitet där. Men när hennes pappa plötsligt dog 1924 reste hon tillbaka till New York för att vara nära sin mamma. Baptistförsamlingen som hennes pappa lett utsåg då Mabel att 28 år gammal ta över ansvaret. Det var tänkt som ett vikariat, men hon blev kvar i drygt fyrtio år.
Osynlig ruta
Foto av äldre Mabel som sitter på en pall och leker med en stor hundUnder resten av sitt liv arbetade Mabel Ping-Hua Lee för kyrkan i Chinatown. Hon skaffade aldrig någon egen familj, utan ägnade all sin tid åt baptistförsamlingen. Hon byggde upp ett kinesiskt kristet center med sjukvårdsklinik, dagis och kursverksamhet, exempelvis i engelska språket, maskinskrivning och snickeri.

Mabel med sin hund Bud 1942. Liten grå pil som pekar åt höger
Osynlig ruta

  Först 1943 upphävdes lagen som sedan 1882 hade hindrat kineser från att bli medborgare i USA, och därmed kunde de rösta i val. Men det är oklart om Mabel någonsin begärde amerikanskt medborgarskap.
Osynlig ruta
  Mabel Ping-Hua Lee dog troligen någon gång under 1966, 69 år gammal.
Osynlig ruta

2018 döptes Manhattan Chinatowns postkontor om till Mabel Lee Memorial Post Office för att hedra hennes minne. The First Chinese Baptist Church som hon och hennes pappa ledde är fortfarande verksam. Hon finns också med bland rösträttskvinnorna i konstverket Woman's Suffrage Tower i Rockford, Illinois.
Osynlig ruta
  2020 uppmärksammades hon av National Women's History Alliance.

Avdelare i form av grått streck med några kvinnomärken till vänster

Rubrik: Läs mer
Blinkande gul stjärna Doktorsavhandlingen The Economic History of China – With Special Reference to Agriculture av Mabel Ping-Hua Lee används fortfarande som referens och säljs exempelvis på Bokus (klicka på namnet).
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Cathleen D. Cahill: Recasting the Vote – How Women of Color Transformed the Suffrage Movement berättar om bortglömda icke-vita rösträttskvinnor i USA. The University of North Carolina Press 2020.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt USA
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2022-06-18

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu