Bakgrundspapper uppe

«  Rösträttskämpe i Storbritannien, Irland och Indien

Porträttfot av Margaret Cousins, nästan i profil
Namn: Margaret Cousins

Margaret Elizabeth Gillespie föddes den 7 november 1878 i Boyle i Irland, som äldsta barnet av sex systrar och sex bröder. Hon har sagt att hon redan när hon var 8 år hade sett orättvisorna mellan könen och kommit fram till att kvinnor och män måste ha samma rättigheter.
Osynlig ruta
Logo för Royal University of Dublin  Gretta, som hon kallades, studerade musik vid Royal University of Irland i Dublin och tog examen 1902. Sen började hon jobba som musiklärare.
Osynlig ruta
  Redan under utbildningen hade hon träffat poeten, författaren och litteraturkritikern James Cousins och de gifte sig 1903, när Gretta var 25 år. De var bägge socialister och vegetarianer, och arbetade mot djurförsök. De var med och startade Irish Vegetarian Society 1905. Dessutom var de teosofer, som ville skapa ett slags religion som inte bryr sig om kön, etnicitet, klass eller tro.
Osynlig ruta
  1906 deltog Gretta Cousins i en kvinnokonferens i Manchester i Storbritannien, och då bestämde hon sig för att ägna resten av sitt liv åt kamp för kvinnors rättigheter. Tillbaka i Irland gick hon med i IWSLGA, Irish Women's Suffrage and Local Government Association. Där träffade hon Hanna Sheehy-Skeffington.
Osynlig ruta
Omslag till tidningen The Irish Citizen  De tyckte bägge att det hände för lite, så tillsammans med sina respektive män startade de 1908 istället IWFL, Irish Women's Franchise League. Rockmärke med grön text där det står "Votes for Women" och "I.W.F.L."Den blev den troligen största organisationen för rösträtt för kvinnor i Irland. 1912 startade de dessutom IWFL:s veckotidning The Irish Citizen, där Grettas och Hannas män blev de två första redaktörerna. Gretta blev en av IWFL:s främsta talare och hon skrev regelbundet i tidningen.
Osynlig ruta
IWFL använde militanta och olagliga metoder i kampen för rösträtt, precis som WSPU, Women's Social and Political Union, i Storbritannien. Gretta fängslades 1913 och hungerstrejkade. Precis som de brittiska suffragetterna utsattes de irländska rösträttskvinnorna då för tvångsmatning.

Foto av fyra kvinnor från axlar och uppåt, monterat på en papperram
"The Tullamore Four", fyra IWFL-are som krossat fönster i Dublin
Castle, utsläppta från Tullamore-fängelset. Från vänster: Meg Connery,
Mabel Purser, Barbara Hoskins och Margaret Cousins.
Osynlig ruta

  1915 besökte Gretta och hennes man Indien, inbjudna av teosofen Annie Besant, och bestämde sig för att flytta dit. De bosatte sig i Madras (nuvarande Chennai). Det sägs om Gretta att hon hade en livlig och kärleksfull personlighet som inspirerade alla hon mötte.
Osynlig ruta
Gretta Cousins blev den första icke-indiska medlemmen av Indian Women's University i Poona 1916. Året därpå var hon Runt märke för Womens Indian Assoiation med namnet runt om och en kvinna i mitten, allt i vitt och blåtttillsammans med Annie Besant, Dhanvanthi Rama Rau, Muthulakshmi Reddy och flera andra en av grundarna av WIA, Women’s Indian Association, som pressade rörelsen som kämpade för Indiens självständighet från Storbritannien att också sätta kvinnors rösträtt på dagordningen.Omslag till tidningen Stri Dharma
Osynlig ruta
  WIA var en organisation som vände sig till kvinnor inom alla kaster, klasser och religioner. Den spreds sig snabbt över Indien, och organisation är verksam än idag. 1918 startade WIA dessutom tidningen Stri Dharma, där Gretta blev första redaktör. Tidningen kom ut på engelska, men gavs periodvis ut även på hindi, tamil och telugu.
Osynlig ruta
Logotype i fyrfärg för All India Women's Conference, med orden i en mönstrad ram och en kvinna och en sol i mitten  1922 utnämndes Gretta Cousins som första kvinna till domare i Indien. Och 1927 tog hon initiativ till bildandet av AIWC, All India Women's Conference, även det en organisation som fortfarande är verksam. Den fokuserade på flickors rätt till utbildning och kvinnors ägande- och arvsrätt, samt mot barnäktenskap, slöjtvång och trafficking. Bland det första de fick igenom var en lag 1929 om förbud mot barnäktenskap med flickor under 14 år.
Osynlig ruta
  Som representant för AIWC reste Margaret Cousins 1928 runt och höll föredrag i Schweiz, Frankrike, Belgien, Holland, Irland, Storbritannien, USA, Kanada, Japan och Kina.
Osynlig ruta
Foto av Gretta Cousins med en bok i händerna, hon ser in i kameranGretta Cousins stödde Mahatma Gandhi och Indiska Nationalkongressens kamp för ett självständigt Indien. 1932 greps hon efter att hon på ett offentligt möte hade protesterat mot Storbritanniens förslag till undantagslagar, som skulle begränsa yttrandefriheten. Hon dömdes och sattes än en gång i fängelse. Återigen hungerstrejkade Gretta. Men inte heller nu dämpades hennes kamplust av tiden i fängelse. När hon efter några månader släpptes fri igen reste hon runt i Indien, organiserade grupper och arrangerade kampanjer.
Osynlig ruta
  1941 publicerade Gretta Cousins boken The Music of Orient and Occident, som egentligen var en sammanställning av artiklar hon skrivit för indisk press. Hon skrev också flera böcker om kvinnorörelsen.
Osynlig ruta
Foto av Gretta sittande och James stående bredvid henne. Under bilden står: Gretta och James på äldre dar.  Förutom allt annat arbetade Gretta även med välgörenhet, framför allt stöd till barn. Men 1943 drabbades hon av en stroke som gjorde henne delvis förlamad.
Osynlig ruta
  Efter att Indien blivit självständigt 1947 fick Margaret Cousins flera erkännanden, bland annat av av Indiens premiärminister Jawaharlal Nehru, för sitt arbete för Indiens självständighet.
Osynlig ruta
1950 gav hon och hennes man ut en gemensam självbiografi, "We Two Together".
Osynlig ruta
  Gretta Cousins dog i Madras den 11 mars 1954, 78 år gammal.
Osynlig ruta

Rösträtt för kvinnor infördes i Indien efter att landet blev självständigt 1947.
Osynlig ruta

Avdelare i form av grått streck med en datorskärm till vänster

Rubrik: Läs mer
Gul blinkande stjärna Margaret och James Cousins: We Two Together finns att läsa på nätet hos archive.org.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i världen
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper nere

www.kvinnofronten.nu