Bakgrundspapper uppe

«  Arbetarförfattaren som vågade skriva om allt

Porträttbild av Maria Sandel
Namn: Maria Sandel

Maria Gustafva Albertina Sandell* föddes 30 april 1870 som enda barn till en fattig familj på Kungsholmen i Stockholm. Hennes pappa var garvardräng, men han dog när Maria bara var några år gammal. Maria Sandel på ateljébild som barn, iklädd rutig klänning med spetskrage och diadem i håret står hon lutad mot en stol med böcker på.Mamman, som hette Maria Charlotta Killander, hade en mjölkbod och försörjde sig och dottern dels genom boden, och dels genom hemarbete som trikåstickerska.Foto av Maria Sandel som ung, hon har en lång fläta, vit klänning med skärp och ser rak och stolt ut.

Liten grå pil som pekar åt vänster Maria Sandel vid cirka 5 års ålder.
Maria ungefär vid tiden för resan till Amerika. Liten grå pil som pekar håt höger
Osynlig ruta

  Efter knappt fyra år i folkskola, reste Maria Sandel – som så många andra fattiga svenskar då – till Amerika. Det var i mars 1887, strax innan hon skulle fylla 17 år. (I passagerarlistan står det att hon är ett år äldre än hon var.) I Amerika arbetade Maria Sandel som hembiträde. Hon hade börjat skriva för länge sen då, och fick flera dikter publicerade i den svensk-amerikanska tidningen Nordstjernan. Det var i Amerika Maria Sandel förkortade sitt efternamn genom att ta bort den sista L-et.
Osynlig ruta
  1891 återvände hon till Sverige och till fattigkvarteren på Kungsholmen. Maria Sandel blev döv redan som ung och hon förlorade också det mesta av sin syn tidigt. Men precis som mamman arbetade Maria hemma som trikåstickerska. Och förutom att hon kunde läsa på både svenska och engelska, lärde hon sig själv så mycket tyska och franska att hon kunde läsa böcker på de språken också. I och med att arbetarbiblioteken startades hade MPorträttfoto av ung Maria Sandel som ser rakt in i kameranaria liksom andra arbetare då fått tillgång till litteratur. Hon skrev till sin nära vän Gertrud Månsson:
"Tänk bara, under hela min lifstid har jag varit satt på svältkur i fråga om andlig näring. Det är sedan arbetarbiblioteket öppnat sina tillgångar för mig som jag förkofrats."
Osynlig ruta
  Maria Sandel var socialist, men också uttalad feminist, och genom Gertrud Månsson blev hon 1896 aktiv i SAKK, Stockholms allmänna kvinnoklubb. Genom den var hon även aktiv i kampen för kvinnors politiska rösträtt.
Osynlig ruta
Huvud på tidningen Morgonbris, där en rad kvinnor går, varav den första bär en fana som det står Kvinnornas fackförbund på, och i bakgrunden är en soluppgång över vattnetSå småningom började Maria Sandel också få lite betalt för dikter som publicerades i bland annat Social-Demokraten. När Kvinnornas Fackförbund startade sin tidning medverkade Maria Sandel i den. Det var också hon som hittade på namnet: Morgonbris. (När Kvinnornas Fackförbund las ner 1909 blev Morgonbris istället tidning för det som senare brev Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund.)
Osynlig ruta
Foto av nödbostaderna Skogshyddan.  1902 flyttade Maria och hennes mamma in i ett rum i en av nödbostäderna i en barack mitt emot Kungsholms folkskola. Stället kallades för Skogshyddan. Några år senare dog Marias mamma av hjärnblödning, och Maria bodde ensam kvar i det lilla rummet. Där bodde hon ända till sin död.
Osynlig ruta
  Det här var tiden när industriarbetet tog över i Sverige, och det var också då som arbetare började skriva om sina egna liv. Maria Sandel var den andra arbetarförfattaren som över huvud taget blev publicerad i Sverige, och den första kvinnan. Hon skrev noveller, som senare gavs ut i novellsamlingar. Den första boken, Vid svältgränsen och andra berättelser, gavs ut 1908.
Osynlig ruta
Foto av Maria Sandel som äldre, med uppsatt hår och spetskrage Omslag till Maria Sandels böcker Vid svältgränsen och andra berättelser, Virveln, Droppar i folkhavet, Familjen Vinge och Mannen som reste sigFokus i Maria Sandels noveller är arbetarkvinnors vardag. Och hon skrev om ämnen som andra författare då inte ville ta i; lesbiskhet, prostitution, våldtäkt, misshandel och fosterfördrivning (abort), och det i en tid då både abort och homosexualitet var kriminaliserat. Hon beskrev kvinnors sexualdrift som lika stark som mäns, men att det var kvinnorna som fick betala priset om de levde ut den. Hon skrev helt enkelt allt om vardagen för arbetarkvinnor; slitet på fabriker, som yrkesarbetande i hemmet, och med oftast ensamt ansvar för barnen (som också måste jobba). Tack vare Maria Sandel kan vi som lever idag få en inblick i hur livet var på den tiden för oss "vanliga" människor.
Osynlig ruta
  En del säger att hon bara skrev om elände, men det är inte sant, även om det ofta är en hemsk verklighet hon skildrat. Men hon skrev även om kvinnor som hjälper och stöttar varandra och om den glädje, fest och solidaritet som också fanns i vardagen.
Osynlig ruta
  Ibland framställs Maria Sandel som en kuf som isolerade sig från omvärlden, och självklart måste hennes handikapp delvis ha hindrat henne i umgänget med andra. Men det framkommer att hon hade många vänner bland de socialdemokratiska kvinnorna. I ett brev till Anna Lindhagen skrev hon om sig själv att "ensamheten och jag äro mycket goda vänner". Förhoppningsvis trivdes hon med sitt liv trots att det var så hårt.
Osynlig ruta
  Maria Sandel dog den 3 april 1927, 56 år gammal. Då hade hon just lämnat in manuskriptet till sin sjätte bok. Vid hennes begravning på Skogskyrkogården deltog många kända personer ur arbetarrörelsen. Gravstenen bekostades gemensamt av det Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Tidens förlag och hennes släktingar.
Osynlig ruta

På Kungsholmen finns Maria Sandels gränd uppkallad efter henne.

* På flera ställen på nätet står det att hon också hette Theresia, men av kyrkoarkiven framgår att hon inte hette det.

Svart linje med illustrerad böcker i rött och grönt utslängda över linjen

Rubrik: Läs mer:
Maria Sandel skrev sammanlagt sex romaner och en väldig massa noveller. Flera finns att läsa på nätet. Klicka på länkarna!
Osynlig ruta
Noveller:

Böcker att läsa på Litteraturbanken:
Osynlig ruta
  Glimrande gul stjärna Droppar i folkhavet
  Glimrande gul stjärna Familjen Vinge
  Glimrande gul stjärna Virveln

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnan som...
 Pil åt vänster Till tema kultur - författare
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-08-19

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu