Bakgrundspapper uppe

«  Den första kvinnan i Sverige som valdes in i ett politiskt beslutande sammanhang

Porträttfoto av ung Gertrud Månsson som har en höghalsad dräkt och ser rakt in i kameran
Rubrik: Gertrud Månsson

Gertrud Månsson var den första kvinnan i Sverige som valdes in i ett politiskt beslutande sammanhang: Stockholms stadsfullmäktige. Det var när kvinnor 1910 blivit valbara till kommunerna. De var fler som valdes in ungefär samtidigt, på olika orter i landet, men någon ska räknas som den första, och det blev Gertrud.

Gertrud Karolina Månsson var infödd stockholmare. Hon föddes den 18 december 1866 i en arbetarfamilj på Kungsholmen. Eftersom det var ont om pengar fick hon sluta skolan och börja jobba som piga när hon var 11 år, precis som hennes två storasystrar. Men Gertrud fortsatte läsa själv, hon var redan då intresserad av omvärlden.
Osynlig rutaPorträttfoto av Gertrud Månsson i profil
  1892 var Gertrud och hennes syster Selma med i bildandet av SAKK, Stockholms allmänna kvinnoklubb. Hon blev mycket aktiv i klubben, och redan efter ett år blev Gertrud ordförande. Direkt efter bildandet anslöt sig Kvinnoklubben till Socialdemokratiska arbetarepartiet.
Osynlig ruta
  Kvinnoklubben ville få arbetarkvinnor att engagera sig, eftersom de inte tyckte att arbetarmännen såg kvinnors och barns utsatthet. Därför satsade de på agitation*.
Det fick dem att bilda Kommittén för den kvinnliga agitationen, där Gertrud blev ordförande. 1902 ombildade de kommittén till Kvinnornas fackförbund. (Klicka på namnen för att läsa mer!)
Osynlig ruta
1898 startade Gertrud och Selma en lysolje- och bosättningsbutik i Vasastan. Butiken låg i porten bredvid den där Agda Östlund bodde, och Gertruds butik sägs ha varit nåt av en samlingplats för de socialdemokratiska kvinnorna.
Osynlig ruta
  När Kvinnornas fackförbund startade tidningen Morgonbris 1904 var Gertrud med i den första redaktionskommittén.
Osynlig ruta
  Gertrud Månsson hade väldigt gott anseende bland sina partikamrater, dels för att hon var en lugn person och dels för att hon var så väldigt kunnig om så mycket. Så det är inte konstigt att Stockholms Arbetarekommun 1910 satte upp henne på sin lista till stadsfullmäktige. Samtidigt som hon valdes in i Stockholm valdes två andra socialdemokratiska kvinnor till stadsfullmäktige i andra kommuner: Maria Qvist i Gävle och Anna Stenberg i Malmö.
Osynlig ruta
Porträttfoto av Gertrud Månsson på äldre dar Sin klasstillhörighet var Gertrud Månsson stolt över. När hon valts in i Stockholms stadsfullmäktige och kom dit för första gången mötte hon en grosshandlare, som tyckte att han kände igen henne? Gertrud bekräftade att "Jo, när jag tjänade piga hos herrskapen brukade jag göra uppköp i herr grosshandlarens butik". Hon hade inga problem med situationen, men han drog sig snabbt undan.
Osynlig ruta
  I stadsfullmäktige koncentrerade sig Gertrud Månsson på bland annat bostadsfrågor, fattigvård och socialpolitik över huvud taget. Hon engagerade sig särskilt för ensamstående mammor och deras barn. Trots att hon var mycket tveksam till att samarbeta med "överklassdamer", som hon kallade dem, så gjorde hon det i stadsfullmäktige vid flera tillfällen. Ett kan du läsa om HÄR.
Osynlig ruta
  Gertrud Månsson satt i Stockholms stadsfullmäktige i två perioder, först 1910-1915 och sen 1919-1931.
Osynlig ruta
  I början av 1920-talet la Gertrud ner sin affär, och sen jobbade hon som kontorist tills hon dog den 30 december 1934.

Foto av Gertrud Månsson i sin butik, en kvinna handlar av henne vid disken och en liten pojke står bredvid. I bakgrunden syns en vägg av varor
Gertrud Månsson i sin lysolje- och bosättningsbutik i Vasastan.
Fotot är taget av A.Blomberg för tidningen Idun 1910.
Osynlig ruta

* Agitation = sätta i rörelse, uppvigla.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema första kvinnan som...
 Pil åt vänster Till tema facklig kamp
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2023-07-30

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu