Bakgrundspapper uppe

«  Tysk rösträttskämpe som gick sin egen väg

Porträttfoto av Marie Stritt som medelålders, hon ser ner mot något utanför bilden
Namn: Marie Stritt

Marie Bacon föddes den 18 februari 1855 i Sighisoara i Transylvanien i nuvarande Rumänien. Hon var äldst av tio syskon, men bara fyra av dem överlevde barndomen. Pappan var advokat, så familjen hade det gott ställt. Mamman Therese Bacon var kvinnopolitiskt medveten redan innan det fanns någon kvinnorörelse där, och hon var senare aktiv feminist under resten av sitt liv. Hon såg till att Marie fick möjlighet att studera och hon uppfostrade henne att bli en självständig kvinna.
Osynlig ruta
Foto i halvfigur och profil av Marit Stritt i unga år. Hon står rak, klänningen har knappar från axlarna och ner mot magen som utsmyckning och hon håller en blomma i handen  När Marie var 18 år flyttade hon till Wien i Österrike och utbildade sig till skådespelerska. Efter studierna jobbade hon på teatrar under några år. Hon träffade operasångaren Albert Stritt och gifte sig med honom 1879. De bosatte sig i först i Frankfurt i Tyskland, sedan i Dresden, och de fick en dotter och en son tillsammans.
Osynlig ruta
               Foto från Maries tid som skådespelare. Liten grå pil som pekar håt höger
Osynlig ruta
  Det är oklart när Marie Stritt blev aktiv som feminist. På många ställen står det att det var först på 1890-talet som hennes mamma drog in henne i kvinnorörelsen, men hon finns på bild tillsammans med några av de andra mest drivande tyska radikala feministerna redan i början av 1880-talet. Klart är att både Marie, hennes mamma Therese och hennes dotter Friederike allihop var feministiska aktivister i slutet av 1800-talet.

Foto av fem kvinnor på rad, där alla har en penna i handen och håller den mot hakan eller munnen
Feministerna Anita Augspurg, Marie Stritt, Lily Gizycki, Minna Cauer och
Sophia Goudstikker, fotograferade i Hof-Ateljé Elviras lokaler 1884.

Osynlig ruta
Under 1890-talet var Marie Stritt ordförande för den borgerliga kvinnorörelsens organisation BDF, Bund Deutscher Frauenvereine. Foto av Marie Stritt i halvfigur och profil, hon ser ner på sina händer som hon håller över en bok, det framgår att fotot är taget av Hof-Atelier Elvira i MünchenDet framgår att hon var en skicklig talare, som fick publiken att lyssna vid de talarturnéer hon genomförde runt om i Tyskland. Hon var även redaktör för BDF:s tidning mellan 1900 och 1920,Omslag till tidningen Die Frauenfrage och under hennes tid döptes tidningen om från Centralblatt till Die Frauenfrage.
Osynlig ruta
  Men 1910 tvingades hon avgå som ordförande på grund av sitt engagemang i frågor om sexualitet och moderskap, framför allt sedan hon lagt fram ett förslag om laglig rätt till abort, vilket var alldeles för radikalt för BDF.

Även fotot till höger är taget hos Hof-Atelier Elvira. Liten grå pil som pekar håt höger

  Det som var Marie Stritts stora bedrift var annars att hon ofta lyckades samla radikala och borgerliga feminister i samarbete för kvinnors rättigheter. Själv stod hon för det hon gjorde och vägrade att passa in vare sig som radikal eller borgerlig.
Osynlig ruta
  Marie Stritt gick tidigt med även i DVF, Deutscher Verband für Frauenstimmrecht, som hade bildats av Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Minna Cauer med flera 1902. Men 1911 tog DVF bort kravet på rösträtt för alla kvinnor, och krävde bara rösträtt för vissa kvinnor, på samma villkor som för män i de flesta delstater. Då gick de hade som startat DVF ur i protest, och startade en ny, radikalare, rösträttsorganisation: DF, Deutscher Fauenstimmrecht. Marie Stritt stannade kvar, och blev ordförande för DVF.

Foto av en stor grupp kvinnor som sitter och står iförda blusar och långa kjolar, en del med fina spetsar, och de flesta ser in kameran och ser glada ut
Informell bild från ICW:s kongress i Berlin 1904, som hölls bara några efter
IWSA:s kongress. Marie Stritt var en av arrangörerna även där.
Osynlig ruta

IWSA:s brosch med en inre ring av guld, där det står en kvinna med vågskål ioch texten JUS SUF FRA GII och runt den ett filigranarbete i guld med stenar i vitt, rött och gröntI juni 1904 var Marie Stritt en av de ansvariga när den internationella paraplyorganisationen för kvinnors rösträtt, IWSA, International Woman Suffrage Alliance, bildades på en kongress i Berlin i Tyskland.
Osynlig ruta
  Bara några dagar senare, 8 - 10 juni 1904, höll även ICW, International Council of Women, en mer konservativ och försiktig kvinnoorganisation, sin kongress i Berlin. Det var tyska BDF som arrangerade den och Marie Stritt var i egenskap av ordförande för BDF ansvarig även för den kongressen. Det var ett typiskt exempel på hur hon inte ville välja mellan att vara radikal eller konservativ.
Osynlig ruta
  Men i praktiken var hon konservativ. Hon ville ha vissa rättigheter för kvinnor, men hon markerade mot mer radikala feminister genom att betona att kvinnor måste fortsätta "vara kvinnor" och inte vara ett hot mot män.
Osynlig ruta
Rösträtt för kvinnor infördes i Tyskland i och med den tyska revolutionen och första världskrigets slut 1918. Då las rösträttsorganisationerna ner, men även efter det fortsatte Marie Stritt att vara aktiv som feminist, både lokalt och nationellt. Ett tag satt hon också i kommunfullmäktige i Dresden.
Osynlig ruta
  Marie Stritt dog av hjärtslag den 16 september 1928 i Dresden, 73 år gammal.
Osynlig ruta

I Dresden finns gatan Marie-Stritt-Straße uppkallad efter henne.

Avdelare i form av gul rand med en hög böcker längst till vänster

Rubrik: Läs mer
1913 skrev Chrystal MacMillan, Marie Stritt och Maria Verone en bok för IWSA om hur långt rösträttskampen kommit då: Woman Suffrage in Practice. Den finns att läsa på nätet, och där berättade Marie Stritt också om läget i Sverige.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i världen
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu