Bakgrundspapper uppe

«  En radikal högerkvinna, som ville starta bibliotek åt alla barn

Porträttfoto av ung Valfrid Palmgren i plymhatt
Valfrid Palmgren Munch-Petersen

Alfhild Valfrid Matilda Palmgren föddes den 3 juni 1877 i Stockholm. Hon växte upp med föräldrar som var både genuint borgerliga och samtidigt radikala. Hennes pappa Karl Edvard hade året innan Valfrid föddes startat den första så kallade samskolan i Europa – alltså för flickor och pojkar tillsammans, där de gick i blandade grupper ända till studentexamen.
Osynlig ruta
  Valfrid Palmgren gick själv i Palmgrenska samskolan. Sen började hon 1896 studera vid Uppsala universitet samtidigt som hon jobbade som lärare på Palmgrenska. I Uppsala gick hon också med i UKSF, Uppsala kvinnliga studentförening, som var en viktig dåtida feministisk organisation.
Osynlig ruta
  1905 blev Valfrid filosofie doktor i romansk filologi*. Efter det började hon som första kvinna jobba som biblioteksassistent på Kungliga biblioteket. Men Valfrid ville göra mer, och hon reste till Tyskland, England, Frankrike och USA för att studera bibliotek.
Osynlig ruta
  Foto av Valfrid i halvfigur, som ung. Hon har på sig en tjusig klänning med mycket utstyrsel på. Hon sitter med händerna i knät och ser mot fotografenHem från USA kom hon fullpeppad av idéer om att staten skulle starta bibliotek överallt, och att biblioteken bara skulle styras av sakkunniga – varken politiker eller näringsliv skulle få bestämma något om biblioteken. Eftersom Valfrid Palmgren var en driftig kvinna och dessutom hade många kontakter bland fint folk, lyckades hon faktiskt driva igenom att biblioteken skulle vara öppna för alla människor och att folk skulle få låna böcker gratis. Valfrid kallade bibliotek för "det vackraste uttrycket för sann demokrati som tänkas kan". Läs mer HÄR.
Osynlig ruta
  1911 tog Valfrid Palmgren initiativ till startandet av Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Det var det första i Norden som var öppet just för barn och unga. Valfrid ville att alla barn skulle få möjlighet att läsa, eftersom hon menade att det skulle göra att klasskillnaderna skulle minska.
Osynlig ruta
Året innan, 1910, hade Valfrid blivit invald i Stockholms stadsfullmäktige, för konservativa Allmänna Valmansförbundet. Gertrud Månsson valdes samtidigt in för Socialdemokraterna. Trots att de stod för olika politisk inriktning drev de kvinnors intressen tillsammans. Läs mer!
Osynlig ruta
  1910 valdes Valfrid Palmgren dessutom in i styrelsen för Stockholms FKPR – som då blivit en del av LKPR, Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt.
Osynlig ruta
  Men 1911 gifte sig Valfrid Palmgren med danske Jon Julius Munch-Petersen och flyttade med honom till Danmark. Hon fortsatte delvis sitt biblioteksarbete därifrån, och hon fortsatte Foto av Valfrid med man och tre av sönderna. Pojkarna står på var sida om föräldrarna, och i Valfrids knä sitter den yngste, som ser ganska nyfödd ut.att vara aktiv som feminist – både i Sverige och Danmark. Dessutom fortsatte hon att skriva i olika svenska kvinnotidningar.
Osynlig ruta
  I Danmark föreläste hon om svenska språket och svenskFoto av Valfrid Palmgren Munch-Petersen i medelåldern, med lockigt hår. Hon ser rakt in i kameran med både leende och allvar i blicken. litteratur, och där fick hon också som första kvinna fast arbete som docent vid Köpenhamns universitet. Tillsammans med Ellen Hartmann skapade Valfrid senare en svensk-dansk ordbok, som blev mycket spridd och använd genom åren.
Osynlig ruta
Med tiden blev Valfrid allt mer radikal. 1938 drabbades hon av stor sorg när hennes son Gustaf Munch-Pedersen dog i spanska inbördeskriget.
Osynlig ruta
  Under slutet av andra världskriget, då Tyskland ockuperade Danmark, måste hon hålla sig undan, dels på grund av att hon varit politiskt drivande mot kriget och dels för att hon var av judisk släkt. Då bodde hon en period på sjukhus under falskt namn.Porträttfoto av Valfrid Palmgren Munch-Petersen på äldre dar, med vitt hår uppsatt och en blur med krage och en brosch som håller ihop den
Osynlig ruta
  1948 var Valfrid Palmgren Munch-Petersen med och grundade fredsorganisation Danmarks Demokratiske Kvindeforbund. DDK var (liksom SKV – Svenska Kvinnors Vänsterförbund) en del av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund.
Osynlig ruta
  De sista åren bodde Valfrid Palmgren Munch-Petersen på ett vårdhem i Gentofte i Danmark. Där dog hon den 6 december 1967, 90 år gammal.

Osynlig ruta
Idag hade Valfrid Palmgren Munch-Petersen säkert vänt sig i sin grav om hon kunnat veta att svenska politiker drygt hundra år senare håller på att sabotera hela folkbibliotekstanken och hennes livsverk genom att lägga ner bibliotek eller sälja ut biblioteken till privata aktörer.
Osynlig ruta

* Filologi = ett slags historisk språkvetenskap.

Avdelare i form av ett streck med en ängel i vardera änden av
”…biblioteket undervisar icke, det bjuder, bjuder på allt godt och nyttigt, stort och skönt i såväl ord som bild, som kan elda ett barns håg, tilltala dess sinne, utveckla dess anlag, tillfredsställa dess anlag, tillfredsställa 
             dess vaknande vetgirighet och odla dess smak; det är ett kunskapens träd med härliga frukter, som alla äro tillåtna, som locka och fängsla barnets fantasi, hjärta och förstånd.”
Avdelare i form av en gul rans med en hög böcker i vänstra änden

Rubrik: Läs mer
Glimrande gul stjärna Här kan du läsa en lång beskrivning av Valfrid Palmgren om Amerikanska bibliotek och biblioteksstrafvanden i Ord och Bild 1908.
Osynlig ruta
Glimrande gul stjärna Lena Lundgren, Mats Myrstener & Kerstin E. Wallin: Böcker bibliotek bildning – Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk. Stockholmia förlag 2015.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema rösträtt i Sverige
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-22

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu