Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 1/2024

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ånger
Ett reportage inifrån transvården
Osynlig ruta
av Carolina Jemsby & Karin Mattisson
Osynlig ruta

Boken är skriven av kvinnorna bakom Uppdrag Gransknings reportage om transvården på SVT. (Tranståget och tonårsflickorna 2019, Transbarnen 2021, den senaste är Transkriget 2023 som kan ses under 2024). I förordet skriver de att de aldrig mött så mycket moteld, hat och offentliga protester som efter granskningen av transvården.
Osynlig ruta
I reportageform berättas vad som hänt sedan tv-reportagen visats; genom intervjuer med flera av dem som var med i programmen, patienter, föräldrar, vårdpersonal. Jemsby och Mattisson har gått igenom en mängd dokument som journaler, dokumentation, chattar med mera.TRANSITIONERING - uttryck för den hormonbehandling/kirurgi som ska anpassa kroppen till att framstå som det upplevda (biologiskt motsatta) könet och övrig anpassning som någon gör till sin upplevelse. ÅNGRARE - personer som ångrar sin transitionerande behandling. DETRANSITIONERING - återställande av kroppen till biologiskt kön efter den transitionerande hormonbehandlingen/kirurgin och övrig anpassning. MOMENT 22 - från romanen Catch 22 av Joseph Heller, uttryck som beskriver en omöjlig situation, där regler eller bestämmelser är motsägelsefulla, så att man omöjligt kan hamna rätt, vad man än gör. Vi får också följa några av dem som återvänder till vården som ångrare. Rapporten i bokform kommer på många sätt närmre än tv-programmen. Lidandet för barn och föräldrar som inte fått möta en professionell vård blir smärtsamt tydlig och vårdens oprofessionalism chockerande.
Osynlig ruta
Här framgår hur vårdgivare (i all välvilja) famlat och släppt kravet på att vården ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur minderåriga i princip själva kunnat ställa sin diagnos. En läkare från KID-mottagningen i Stockholm citeras: "det är svårt att överpröva någon annans känsla av och könsidentitet".
Osynlig ruta
  Men vi får också möta de som tvivlat, ifrågasatt och gått emot trots hårt motstånd. Många kommer till tals och boken är lättläst. Det finns en läslista för den som vill läsa vidare eller hitta artiklar, rapporter och annat.
Osynlig ruta
Transvården är en komplex fråga som är svår att orientera sig i, störd som den är av olika "ärenden" och påtryckningar. Men att vårdgivare inte klarat att vara professionella är en annan sak. Transvård var väl ett alternativ av många men knappast rätt för alla i en plötslig och snabbt ökande ny typ av patientgrupp? Dessutom med en förkrossande övervikt flickor. Det här var nåt annat.
Osynlig ruta
  Men det fanns också de som tog tag i det. 2019 sammanställde en tvivlande barnpsykiater statistik som visade att det också fanns en belagd hög psykiatrisk samsjuklighet, (90 procent har även en psykiatrisk diagnos och/eller psykosociala svårigheter).
Osynlig ruta
Socialstyrelsen och Karolinska ändrade sina rekommendationer efter reportagen. Men för många var det försent. Och när patienter nu återvände som ångrare hade vården lika svårt att möta det. Detransvården fanns ännu inte i statistiken och den som ångrar sig och vill "detransitionera" hamnar i ett moment 22 och måste börja om med att fastställa sitt biologiska kön...
Osynlig ruta
Som om inget har hänt ligger nu ändå ett förslag i riksdagen om att sänka åldern för könskorrigering från 18 till 16 år. Boken kommer därför lägligt som bakgrund eller introduktion. Det blir ett dokument att återvända till på ett annat sätt än tv-reportagen. Men den stora frågan varför så många unga kvinnor/flickor mår så dåligt är inte besvarad.

Ann
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024