Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Tisdagen den 16 juli 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta Rubrik: Notiser
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig rutaNummer 2/2023

Osynlig ruta

"Gubb-ägg" i reklambranschen

Reklambranschens egen tidning Resumé har sammanställt vilka kreatörer som under de senaste tio åren belönats med branschens pris Guldägg, och tidningen konstaterar att det är "Män, män – och åter män."
Osynlig ruta
  8 av 10 guldägg, som Resumé nu döpt om till "Gubbägg", har alltså gått till män.
Osynlig ruta
  Det var väl en sak att det såg ut så när Guldäggs-utdelningarna startade på 1960-talet, skriver tidningen, men idag?

Källa: Resumé 20/4 2023

Osynlig ruta

Patriarkatet är fantastiskt!?!

Det hände sig i Örebro tingsrätt att en man var åtalad för "sexköp". Han hade utnyttjat en rumänsk kvinna i ett garage i det som förmodligen var människohandel, men åklagaren åtalade endast för den del av prostitutionen som bagatelliserande kallas "sexköp". Åklagaren yrkade på lite böter och domstolen dömde i enlighet med det – problemet var bara att böter inte finns med i straffskalan för detta brott, den börjar numera med fängelse.
Osynlig ruta
  Domstolen är inte bunden till åklagarens yrkanden, så de hade kunnat döma i enlighet med lagen, men det gjorde de inte. Så kan män slippa undan med lindrigare straff än vad som faktiskt existerar!
Osynlig ruta
  Att det är fel att döma till straff som inte finns, konstaterade Sveriges Radio, och att domen därför "sannolikt" ska överklagas. Men de frågade inte ens om domen faktiskt borde ogiltigförklaras när så lindrigt straff inte finns, eller om åklagare, domare och nämndemän i fallet därmed borde avsättas. Om de inte ens kan läsa innantill i lagboken, hur kan de få fortsätta jobba inom rättsväsendet?
Osynlig ruta
  Jo, allt tycks möjligt i patriarkatet. Om det hjälper förövare.

Källa: Sveriges Radio 25/3 2023

Osynlig ruta

Krigshetsen ökar

Sverige är ett av de länder i världen som procentuellt la mest pengar på militär upprustning under 2022. Det konstaterar Sipri i en ny rapport.
Osynlig ruta
  – Det har lagts på allt från personal till vapen och utrust-
ning
, förklarade Joakim Vaverka, biträdande direktör vid Sipri, till SVT.
Osynlig ruta
  Sverige spenderade totalt 7,7 miljarder på försvaret förra året enligt Sipris siffror. Det är 1,3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.
Osynlig ruta
  Och mer kommer det att bli. I och med att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato krävs att 2 procent av BNP i framtiden ska gå till militären. Medlemsökningen blev till och med den största på hela 36 år.

Källa: SVT Nyheter 24/4 2023

Osynlig rutaNummer 1/2023

Osynlig ruta

Vadå patriarkalt?

Kvinnor är känsliga och män är tåliga. Det är den skrämmande bilden av hur kvinnor och män beskrivs i forskning om människor som lever med långvarig smärta.
Osynlig ruta
  Det framkommer av en avhandling i samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. 77 vetenskapliga artiklar om människor som lever med långvarig smärta har undersökts ur könsperspektiv.
Osynlig ruta
  Ungefär en femtedel av befolkningen beräknas leva med långvarig smärta, som kan påverka livskvalitet, arbetsförmåga, relationer, familjeliv och fritidsaktiviteter.
Osynlig ruta
  Kvinnor framställdes alltså som känsliga och förväntades därför anpassa sig till att leva med smärtan. Män beskrevs som smärttåliga och förväntades därmed söka efter orsak och behandling utanför sig själva.
Osynlig ruta
  Gissa om den genompatriarkala synen påverkar vilken behandling de sedan får?

Källa: Göteborgs universitet 6/2 2023

Osynlig rutaNummer 4/2022

Osynlig ruta

Jobbar mest i Norden, tjänar minst

Den årliga rapporten Education at a glance från OECD visar att svenska lärare har klart lägre lön än lärare i övriga Norden, men jobbar samtidigt fler timmar, alltså har längre avtalsenlig arbetstid.
Osynlig ruta
  Snittlönen för svenska lärare ligger dessutom under genomsnittet i OECD, både för lärare i grundskolans olika stadier och på gymnasiet.

Källa: Skolvärlden 7/10 2022

Osynlig rutaNummer 2/2022

Osynlig ruta
Suddigt foto av tjejer i en park. Framför dem syns två röda rutor med siffrorna 16 respektive 13

Efter vilket klockslag jobbar kvinnor gratis?

Varje år, på Internationella kvinnodagen, anger nätverket Lön hela dagen vad aktuell löneskillnad mellan kvinnor och män blir – omräknat till tid. I år blev det 47 minuter som kvinnor varje dag arbetar gratis jämfört med män. Löneskillnaderna minskar alltså i snigelfart.
Osynlig ruta
  Men det värsta är att inte ens det är riktigt sant. För det främsta skälet till att löneskillnaderna minskat mellan könen de senaste åren är att klasskillnaderna har ökat. Medelklass-kvinnor har därför ökat sina löner mer än arbetarklassmän har. Då minskar löneskillnaderna mellan könen i genomsnitt. Men för arbetarkvinnor är lönerna lika illa som sist.
Osynlig ruta
  Det behövs ett helt nytt sorts löneuppror, som sätter fokus på arbetarkvinnor!

Osynlig rutaNummer 2/2021

Osynlig ruta

Allt fler går med i facket

Efter flera år av minskande medlemsantal vände trenden under 2020 för fackförbundet Kommunal. Nya medlemmar strömmade till under förra året. Medlemsökningen blev till och med den största på hela 36 år.
Osynlig ruta
  Vid årsskiftet var över en halv miljon arbetstagare i Sverige medlemmar i Kommunal.
Osynlig ruta
  I ett pressmeddelande skriver Kommunal att pandemins påverkan på många arbetsplatser säkert har spelat roll för att fler söker sig till facket. Både hur viktigt det är med ett fackförbund och nyttan medlemmarna har av det har blivit tydligare.

Källa: Pressmeddelande Kommunal

Osynlig rutaNummer 4/2020

Osynlig ruta

Sverige rasar i mätning

Nästan alla världens länder har ökat skatter i syfte att bekämpa ojämlikheten. Två länder sticker ut från detta: USA och Sverige. Sverige har genom en politik av av skattelättnader tvärtom ökat ojämlikheten. Från att år 2017 ha legat på första plats när det gällde jämlikhet i landet har Sverige nu halkat ner på tionde plats. Detta visar Oxfams analys av 158 stater i världen 2020.
Osynlig ruta
  – Det svenska skattesystemet utjämnar allt mindre. Vi har haft en lång trend av skattesänkningar och den ökar nu i och med januariavtalet, säger Oxfams policyansvarig Heidi Lampinen till tidningen ETC.
Osynlig ruta
  Men det går att vända trenden genom politiska förändringar, konstaterar hon, och tar exemplen: en stärkt välfärd, progressiva skattesystem och ökad företagsbeskattning.

Källa: Tidningen ETC 8/10 2020

Osynlig ruta

Kvinna utsatt på skyddat boende

En kvinna flydde undan en våldsam man och fick hjälp av Gislaveds kommun till ett skyddat boende. Men mannen som förestod det skyddade boendet tog hem kvinnan till sig och utsatte henne där för både sexuella trakasserier och misshandel.
Osynlig ruta
  Socialtjänsten i Gislaved har nu utrett vad som hänt och enhetschefen Anders Holmqvist säger lite tamt till Sveriges Radio att "det är ett misslyckande".
Osynlig ruta
  Men det är i själva verket allvarligare än så. Detta är något som vi lär få se allt mer av i framtiden – eftersom politikerna nu valt att satsa på privata, vinstdrivande företag istället för stöd åt kvinnojourer. Allt fler kommuner lägger numera sina pengar på framväxande privata företag som har vad Roks ordförande Jenny Westerstrand har kallat "våldsoffer som affärsidé".
Osynlig ruta
  Att en man i ett sådant företag utnyttjar redan utsatta kvinnor är därmed inte ett olyckligt "misslyckande" i ett enskilt fall, det är följden av en aktiv politik – så det är hög tid att politikerna tänker om och ändrar inriktning. Skyddade boenden får aldrig vara vinstdrivande verksamhet!

Källa: Sveriges Radio P4 Jönköing 13/11 2020

Osynlig rutaNummer 3/2020

Osynlig ruta

Ekonomiskt våld i det digitala samhället

I läroboken Att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer har författarna Marie Eriksson och Rickard Ulmestig intervjuat kvinnor om vilka uttryck det ekonomiska våldet tagit för dem.
Osynlig ruta
  Författarna konstaterar att förövarna använder ekonomiskt våld som maktstrategi för att hindra kvinnan från att lämna förhållandet.
Osynlig ruta
  De visar att det faktum att de flesta nu för tiden sköter sina bankärenden via webben har gjort att det ekonomiska våldet ser annorlunda ut i dag.
Osynlig ruta
  – Män använder hot och våld för att ta kvinnors bankdosa eller tvingar dem att lämna inloggningsuppgifter till digitala bank-id. I intervjuerna vittnade kvinnor om att män har tagit lån i deras namn. Lånen försvårar för kvinnor för lång tid framöver, de blir skuldsatta och fattiga. Det i sin tur kan även påverka kvinnors psykiska hälsa, berättar Marie Eriksson i en intervju med NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid.
Osynlig ruta
  Författarna menar att det är viktigt att avslöja hur det som de kallar "kvarhållande mekanismer" ser ut, för att kunna hjälpa kvinnorna.

Källa: NCK 14/4 2020

Osynlig ruta

Majoritet vill ha 6 timmars arbetsdag

Kravet på 6 timmars arbetsdag har varit något som fackföreningarna på senare år legat lågt med, trots att förutsättningarna för kravet bara växt. Men enligt en Sifo-undersökning från i juni i år är det numera en majoritet bland folk i Sverige som tycker att tiden är mogen för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Osynlig ruta
  Det är föga förvånande lite fler kvinnor än män som anser att det är dags nu, 6 av 10 kvinnor mot knappt hälften av männen.
Osynlig ruta
  Finlands statsminister Sanna Marin driver krav på förkortning av normalarbetsdagen till 6 timmar i Finland.
Osynlig ruta
  Men någon allmän förkortning är inte aktuell i Sverige, säger Unionens förhandlingschef till tidningen Kollega.
Osynlig ruta
  Nej, så länge facket fortsätter skita i kravet lär inget hända tyvärr.

Källa: Tidningen Kollega 1/9 2020

Osynlig ruta

Foto av ingången till centralstationen i Göteborg med folk som går ut och in
Goteborgs centralstation. Foto: CC - xiquinhosilva

Göteborg går före – igen!

I förra numret av nyhetsbrevet skrev vi om hur Göteborgs kommun tagit beslut om att Göteborg, som första stad i Sverige, skulle införa ett förbud mot könsdiskriminerande reklam. Nu slår kommunen till igen och gör Göteborg till den första staden i Sverige som tar ställning mot kärnvapen.
Osynlig ruta
  Göteborgs kommun har alltså ställt sig bakom ICAN:s (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) appell till världens städer att ställa upp på FN:s konvention om förbud mot all verksamhet kring kärnvapen: testning, framställning, finansiering och hot om användning.
Osynlig ruta
  Undertecknande städer ska arbeta för att pressa sina nationella regeringar att ställa sig bakom FN:s konvention.
Osynlig ruta
  Så vi skriver som vi gjorde förra gången: Kan vi få se fler kommuner ta efter detta initiativ nu, tack!

Källa: IKFF 20/8 2020

Osynlig rutaNummer 2/2020

Osynlig ruta

Politiker är rikare

Tänk dig att Sveriges befolkning delas in i fem grupper utifrån hur hög inkomst folk har. Sedan kollar vi var folkvalda politiker hamnar i för grupper. Då visar det sig att 91 procent av riksdagspolitikerna befinner sig i den allra rikaste gruppen.
Osynlig ruta
  Det konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB) i en rapport om social representation. Kanske säger det något om varför politiken ser ut som den gör i Sverige numera?

Källa: SCB 20/3 2020

Osynlig rutaNummer 1/2020

Osynlig ruta

Obekväm arbetstid = kvinnoproblem

Att jobba på obekväm arbetstid är vanligare bland kvinnor än bland män. Det är också vanligare bland yngre de med lägst utbildning och de tidsbegränsat anställda.
Osynlig ruta
  65 procent, alltså i stort sett 2 av 3 unga kvinnor arbetade 2018 utanför dagtid på vardagar.
Osynlig ruta
  Mer info finns i rapporten Arbetstidens förläggning 2008-2018 från Statistiska Centralbyrån. Den finns på deras webbplats.

Källa: www.scb.se

Osynlig rutaNummer 4/2019

Osynlig ruta

Ny studie om näthat

Medelålders män är de som sprider mest näthat. Det visar en ny studie från Totalförsvarets forskningsinstitut. Särskilt aktiva med näthatet är männen på fredagskvällar.
Osynlig ruta
  Studien klassificerade kommentarer som näthat om de exempelvis innehöll sexism och rasism eller uppmaningar och önskningar om att skada någon. Att män är de som näthatar mest är väl knappast något som får en att häpna av förvåning – men det är givetvis både intressant och viktigt att sambandet mellan näthat och kön nu forskas på.

Källa: Aftonbladet 25/10 2019

Osynlig rutaNummer 3/2019

Osynlig ruta

Fler skilsmässor bland äldre

Skilsmässorna bland de som är 60 år eller äldre fortsätter att öka i Sverige. Sedan millennieskiftet har antalet fördubblats.
Osynlig ruta
  Något som forskarna säger är speciellt för Sverige är att de vuxna barnen här tycker att det är föräldrarnas privatsak vem de har ihop det med.
Osynlig ruta
  – Det här är något som förvånar när vi berättar det för våra kollegor runt om i världen. I väldigt många länder ser man, tvärtemot vad vi ser, att föräldrars kärleksrelationer är en stor familjeangelägenhet och då har barnen mer att säga till om, säger forskaren och docenten i sociologi Torbjörn Bildtgård till SVT.
Osynlig ruta
  Och som vi vet sedan tidigare, är det oftast kvinnorna som ser till att skaffa sig ett bättre liv på gamla dar.

Källa: SVT 20/6 2019

Osynlig rutaNummer 1/2019

Osynlig ruta

Urfolk i Arktis stämmer EU

Det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra är med bland de urfolk som nu stämmer EU för att klimatmålen är för låga.
Osynlig ruta
  Arktis är ett område som är särskilt utsatt för följderna av klimatförändringarna. Samerna hör till dem som drabbas direkt, men Sanna Vannar, ordförande i Sáminuorra, påpekar till tidningen Omvärlden att utvecklingen i Arktis är ett globalt problem.
Osynlig ruta
  Sáminuorra har nu tillsammans med andra urfolk lämnat en stämningsansökan till EU-domstolen för att EU ska höja klimatmålen och skydda deras mänskliga rättigheter. Initiativet kallas People´s Climate Case.

Källa: Omvärlden 23/1 2019

Osynlig rutaNummer 4/2018

Osynlig ruta

Självklart!

Överkalix är bästa kommunen i Sverige när det gäller att könsfördelningen bland kommunpolitikerna motsvarar den bland folk. Det visar en sammanställning från SVT Nyheter. I Överkalix bor det 52 procent män och 48 procent kvinnor, och det är precis som könsfördelningen i kommunfullmäktige.
Osynlig ruta
  Men en medveten satsning på fler kvinnor som gjorts under senare år har lett till att tre av Norrbottens kommuner har en högre procent kvinnor i fullmäktige än i befolkningen: Kalix (51 procent), Haparanda (55 procent) och Pajala (57 procent).
Osynlig ruta
 – På vilket sätt märks det skillnad i politiken? frågade SVT. För kommunalrådet i Pajala, Anna Kumpula-Kostet (V) var svaret självklart:.
  – Jag tycker att mötena blivit kortare och mer effektiva och att den politiska krigsföringen har minskat.

Källa: SVT Norrbotten 13/11 2018

Osynlig rutaNummer 3/2018

Osynlig ruta

Vänner nekas gemensamt hyreskontrakt

Hyra för lägenheter är dyrt, inte minst i bostadskrisens Stockholm. Då kan det vara smart att dela lägenhet med en
vän. Men det går inte Stockholms hyresvärdar med på.
Osynlig ruta
  Nej, för att få räkna ihop sin ekonomi måste två personer ha en kärleksrelation!
Osynlig ruta
  Trots att hon stod först i bostadskön fick en kvinna nej till kontraktet, när hyresvärden Stena Fastigheter förstod att personen som hon skulle dela lägenheten med var en vän.
Osynlig ruta
  Samma resonemang för även många andra hyresvärdar. Vad säger det oss om samhället norm för hur vi ska leva? Särskilt som fattiga kvinnor...

Källa: P4 Stockholm 31/8 2018

Osynlig rutaNummer 2/2018

Osynlig ruta

Al-Jazeera till stöd för prostitution

Nyhetskanalen Al-Jazeera, som av många betraktas som radikal, publicerade i april ett extremt prostitutionsglorifierande inslag på sin Facebook.
Osynlig ruta
  I inslaget hänvisade de till Amnesty International, WHO och UNaids, som alla rekommenderar en total avkriminalisering av "sexarbete", som Al-Jazeera valde att kalla det. Men framför allt lyckades Al-Jazeera sprida i stort sett varenda myt som finns om prostitution. Allt i muntra och skämtsamma formuleringar som naturligtvis framfördes av en kvinna.
Osynlig ruta
  Det är tydligt att prostitutionslobbyn är framgångsrik internationellt.

Källa: AJ+ på Facebook 29/4 2018

Osynlig ruta

Amerikansk transrörelse allt mer våldsam

Transrörelsen i USA blir allt mer öppet våldsförespråkande mot feminister. Och ingen tycks våga säga emot.
Osynlig ruta
  I april öppnade San Fransisco Public Library en utställning av transgruppen Degenderettes. Utställningen bestod av undertröjor med bloddrypande texter som "I punch TERFS" med basebollträn intill. Att uppmana till våld mot feminister är tydligen helt ok.

Källa: FeministCurrent 1/5 2018

Bild av linnen som det står "Your apathy is killing us" och "I punch TERFS!" på samt en samling baseballträn målade i klara färger och en skylt med texten "R.I.P. Brandi Seals. Die cis scum" på.
Osynlig ruta

Ingen utveckling av sexköpslagen

Det blir inget förslag om att sexköpslagen ska gälla ock-
så när män från Sverige utnyttjar prostituerade i andra länder. (Så som i Norge.)
Osynlig ruta
 Eftersom förslaget – som vi i kvinnorörelsen tycker är självklart! – inte har tillräckligt stöd i riksdagen, låter regeringen bli att ens lägga fram förslaget.

Källa: Omni 17/4 2018

Osynlig rutaNummer 1/2018

Osynlig ruta

Rapport om förövare av barnporr

En enkät bland poliser i 33 olika länder visar att det är en myt att den som konsumerar barnporr är en enstöring.
Osynlig ruta
  – Den typiska förövaren när det gäller hanteringen av material av sexuella övergrepp är en man. Det är den enda typiska man kan peka på. Sen vet vi av erfarenhet att de här personerna kommer från alla samhällsskikt och har högst varierande social situation, förklarade Anders Ahlqvist, it-brottsspecialist hos Polisen, för Sveriges radio när rapporten om enkäten lanserades.
Osynlig ruta
  Förövarna är i olika åldrar, de flesta har jobb och finns inom de flesta yrkeskategorier och befattningar, nära 40 procent lever med en partner och/eller med barn i sin närhet. Barnpornografin konsumeras ibland just på jobbet.
Osynlig ruta
  Men de fall polisen hittar i Sverige utgår i stort sett endast genom inkomna tips.
Osynlig ruta
  – Tyvärr är den offensiva, uppsökande verksamheten från polisens sida inte tillräcklig i dag, eftersom resurser saknas. Både personal, utbildning och utrustning, konstaterar Anders Ahlqvist.

Källa: SR 28/11 2017

Osynlig ruta

Är fritids för rika?

En kartläggning som LO gjort visar att ju lägre inkomst i ett område, desto färre barn går på fritids. Det gäller över hela landet.
Osynlig ruta
  I Gävle går exempelvis hela 98 procent av barnen i Hemlingby på fritids, mot 68 procent i Andersberg. I Bollnäs går bara 43 procent av barnen i låginkomstområdet Gärdet på fritids mot 86 procent i välbärgade Ren.

Källa: SR P4 Gävleborg 19/2 2018

Osynlig rutaNummer 4/2017

Osynlig ruta

9 av 10 svenskar för ett kärnvapenförbud

I somras röstade Sverige ja till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, men Sverige har ännu inte undertecknat konventionen.
Osynlig ruta
  En Sifo-undersökning gjord på beställning av Olof Palme International Center visar nu att 9 av 10 svenskar vill ha ett kärnvapenförbud.
Osynlig ruta
  Extra positiva till förbud är norrlänningar, LO-medlemmar samt kvinnor 50 - 64 år. Sett till partitillhörighet är 94 % av de rödgröna väljarna positiva och 80 % av de borgerliga. Av F!:s väljare är 100 % positiva.
Osynlig ruta
  Detta är särskilt viktigt med tanke på Aurora-övningen i september, eftersom länderna som övade på svensk mark inte var skyldiga att berätta ifall de tänkte ta med sig kärnvapen hit eller inte.
Osynlig ruta
  USA:s försvarsminister ska dock ha varnat den svenske försvarsministern om att ett svenskt kärnvapenförbud skulle kunna försvåra det svensk-amerikanska samarbetet. Men med tanke på vem som sitter på makten över USA:s kärnvapen är väl frågan om ett sådant försvårande verkligen är något negativt?

Källa: Palmecentret 25/10 2017

Osynlig ruta

Jämställdhetsintegrering är snömos

I Svenska Dagbladet skrev Ivar Arpi om risken för att jämställdhetsintegrering skulle leda till alltför radikala och djupgående processer i samhället.
Osynlig ruta
  Han fick svar av den feministiska sociologen och genusvetaren vid Högskolan Dalarna Stina Jeffner, som skrev att hon tvärtom var orolig att begreppet jämställdhet på grund av sin otydlighet förhindrar radikala och djupgående processer.
Osynlig ruta
  "Arpi ser uppenbarligen en revolution där jag ser snömos."
Osynlig ruta
 Stina Jeffner berättade hur hon i sin ungdom jobbade på Uppsala kvinnojour och att de där hade en dikt på väggen med den ungefärliga texten:

Källa: SVT Nyheter 6/3 2017

Osynlig rutaNummer 3/2017

Osynlig ruta

Friskolelärare förlorar

Lärarnas riksförbund med 90 000 lärare som medlemmar i hela landet har gjort en enkät om lön bland sina medlemmar. De har jämfört grundskolelärare på kommunala skolor i Stockholm med motsvarande lärare på de två största av de privata skolhuvudmännen i samma område: Internationella Engelska skolan och Academia.
Osynlig ruta
  Resultatet visar att de kommunalt anställda lärarna har så mycket som 3 600 kronor mer i månaden än Internationella Engelska skolans lärare, respektive 3 200 kronor mer i månaden än Academias lärare.
Osynlig ruta
  De privata skolorna svarar att de har yngre lärare och att det är därför lönerna är lägre. Men Åsa Fahlén, som är ordförande i Lärarnas riksförbund, säger att skillnaden ligger kvar även när de korrigerat för ålder.
Osynlig ruta
  Både Academias och Internationella Engelska skolans årsredovisningar visar att de har haft stigande omsättning och ökande vinst i sina bolag. Åsa Fahlén tycker därför att de borde kunna höja lärarlönerna.

Källa: Dagens Arena 12/9 2017

Osynlig ruta

Lyckat samarbete

Länsstyrelsen i Västmanland är bland de första i landet som arbetar strategiskt med samarbete mellan djurskydds-handläggare och socialtjänsten. Genom att djurskydds-handläggare numera orosanmäler ärenden till socialtjänsten, får socialarbetarna värdefulla underlag till sina utredningar. Det kan bidra till att även de upptäcker våld även mot kvinnor och barn.
Osynlig ruta
  – Vi kanske är de enda myndighetspersonerna som kommer in i ett hem, säger djurskyddshandläggare Eva Eriksmarck på Länsstyrelsen i Västmanland till NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid).
Osynlig ruta
  Djurskyddslagen ger länsstyrelsernas djurskyddshand-
läggare rätt att göra oanmälda inspektioner i bostäder och stallar. Handläggarna har större befogenheter att göra hembesök än vad socialtjänsten har. De kan också begära handräckning från polisen.
Osynlig ruta
  Sedan 2009 är det länsstyrelserna som ansvarar för att hindra att djur missköts och far illa, tidigare var det kommunerna.
Osynlig ruta
Källa: NCK 10/8 2017                                         Illustration: freepik.com

Osynlig rutaNummer 2/2017

Osynlig ruta

3 132 659 timmar

Vårdförbundets medlemmar jobbar ofta långt mer än de tillåtna gränserna för övertid. Förra året (2016) var den totala övertiden för medlemsgrupperna sammanlagt 1 132 659 timmar. Det motsvarar driften av ett mellanstort landsting.
Osynlig ruta
  Den ungefärliga kostnaden för övertiden förra året var 1,05 miljarder kronor.

Källa: Vårdfokus 3/5 2017

Osynlig ruta

VOBB istället för VABB

Drygt 7 av 10 tjänstemän vobbar ibland när de egentligen ska vabba. De jobbar alltså hemifrån när de är hemma med sjukt barn. Och många säger att de upplever det som ett krav från deras chefer.
Osynlig ruta
  Samtidigt som fackförbundet Unionen är positiva till att folk får möjlighet att vobba, ser de problemen med det.
Osynlig ruta
  – Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov. Där ser vi tyvärr att vobba för många går från att vara en möjlighet till att upplevas som ett tvång, och därför behöver mer göras för att få föräldravänligare arbetsplatser, säger ordförande i Unionen, Martin Linder.

Källa: Unionen 25/1 2017

Osynlig rutaNummer 1/2017

Osynlig ruta

Närbild av kvinna och bredvid henne folk med skyltar där det står: I am Pro-Life Generation
Ellinor Grimmark till vänster och anti-abortfolk i USA till höger.

USA bakom abort-vägrande barnmorska i Sverige

Ellinor Grimmark heter den kvinna som utbildade sig till barnmorska och sedan omedelbart anmälde Jönköpings kommun till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att hon inte fick jobb på något av länets tre sjukhus när hon av religiösa skäl vägrade utföra aborter.
Osynlig ruta
  DO gick inte med på att hon var diskriminerad, eftersom det tvärtom är hon som vägrar utföra arbete som ingår i sådana tjänster.
Osynlig ruta
  Då gick hon till tingsrätten i Jönköping, men hon fick inte rätt där heller. Istället ska hon betala nästan 1 miljon kronor i rättegångskostnader. Då gick hon till Arbetsdomstolen och där är ärendet just nu.
Osynlig ruta
  Någon kanske tycker synd om henne som driver detta så hårt. Men det är inte hon som betalar. Det gör en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), som drivs från USA. Det är de som står för pengar och juridiska ombud.
Osynlig ruta
  ADF:s ombud i Sverige påstår att detta handlar om att Grimmarks "åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet" har "kränkts".
Osynlig ruta
  Samtidigt står det på deras amerikanska hemsida att hela fallet är en del i deras strategi. De ska få nej i alla instanser i Sverige, för att sedan gå till Europadomstolen. Vinner de där måste alla EU-länder backa på aborträtten.
Osynlig ruta
  Själva anser ADF att livet börjar i befruktningsögonblicket.
Osynlig ruta
  När Sveriges radios Ekot avslöjade att det är ADF som står för både upplägg, pengar och jurister, försökte de få en kommentar från Grimmark, ADF:s ombud i Sverige Ruth Nordström och representanter för amerikanska ADF, men alla har vägrat svara.

Källa: Sveriges radio 24/1 2017

Osynlig ruta

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Sjuknärvaro kallas det när arbetstagare går till jobbet trots sjukdom. Vanliga anledningar till detta är att en upplever att det inte finns möjlighet att hamna efter, eftersom det inte finns någon annan som kan göra ens uppgifter, eller att en inte vill öka kollegors arbetsbörda.
Osynlig ruta
  Forskning från Karolinska Institutet tyder nu på att detta, ur ett kostnadsperspektiv, faktiskt är dyrare än om arbetstagare helt enkelt skulle stanna hemma och vila upp sig. Dels leder sjuknärvaron i många fall till längre sjukskrivningar framåt i tiden, och dels är människor ganska uppenbart inte lika produktiva när de är sjuka.
Osynlig ruta
  Sen kan en ju också resonera som så att fenomenet att känna sig tvingad att jobba trots sjukdom för den enskilde individen framförallt utgör en stor kostnad i livskvalitet. Men nu är alltså detta även uppbackat av samhällsekonomiska analyser.

Källa: Jusektidningen Karriär 26/2 2017

Osynlig ruta

Riskkapitalbolag – en manlig värld

Stiftelsen Albright jobbar för jämställdhet i näringslivet. De har nu granskat topparna i riskkapitalbolag och konstaterar att det är en nästan helt igenom manlig värld. Av 92 ledare är 89 män, endast 3 är kvinnor.
Osynlig ruta
  Hela riskkapitalbranschen omsätter 300 miljarder kronor om året vilket motsvarar 8 procent av Sveriges BNP (bruttonationalprodukt). Det gör riskkapitalbranschen till en av samhällets tyngre maktsfärer.

Källa: SVT Nyheter 6/3 2017

Osynlig rutaNummer 4/2016

Osynlig ruta

Nio libanesiska kvinnor klädda i vitt och med massor av slöjor står uppradade. En kvinna sträcker fram handen, som har ett blodigt bandage på sig.
Libanesiska kvinnor utkladda till bandagerade, blodiga brudar i en aktion mot den gamla lagen.

Äntligen ändras våldtäktslagen i Libanon

Den libanesiska kvinnorörelsen är äntligen på väg att få bort lagen om att våldtäktsmän kan slippa straff genom att gifta sig med offret. Lagen har funnits sedan slutet av 1940-talet och infördes för att rädda "äran och värdigheten" för offrets familj.
Osynlig ruta
   Men nu ska det bli slut på det, enligt ett förslag från den parlamentariska kommitté som sett över lagen. Förslaget att ta bort lagen väntas gå igenom i parlamentet i början av nästa år.

Källor: International Business Times 7/12 2016
Kvinna till kvinna 8/12 2016

Osynlig ruta

Foto av George SorosPengar är makt...

George Soros är en av världens 30 rikaste män. Han är även prostitutionsköpare. Den kombinationen är förödande.
Osynlig ruta
   Soros "välgörenhets-
organisation" Open Society Foundations har stöttat de flesta som arbetar internationellt för att få bort all lagstiftning mot prostitution.
Osynlig ruta
   Tillsammans med andra gubbar gav han 2010 Human Rights Watch nästan en miljard och de började genast kritisera hur sexköpslagen i Kanada fungerar. Amnesty International fick 2013 drygt 4,5 miljoner för att lobba för avkriminalisering av prostitution och koppleri. UNAIDS, som också fått finansiering på knappt 30 miljoner, har använt sig av aids-epidemin för att argumentera för en legalisering av prostitution.
Osynlig ruta
   När Irland började agera för att införa en lag mot sexköp betalade Soros organisationen Sex Workers Alliance Ireland för att de skulle försöka stoppa lagen.
Osynlig ruta
   Så vad gör han idag?

Källor: Proletären 4/6 2015
The Journal Irland 23/12 2015

Osynlig ruta

9 av 10 är trötta på vinster i välfärden

En Sifo-undersökning som SVT Nyheter låtit göra visar att nästan 3 av 10 vill ha totalförbud för vinster i välfärden.
Osynlig ruta
   Mer än 5 av 10 vill begränsa möjligheten för företagen att ta ut vinst. Endast 1 av 10 vill behålla systemet med vinster i välfärden.
Osynlig ruta
   Siffrorna gäller alla, oavsett vad en röstar på. Bland dem som röstar till vänster är det ännu fler som vill ha begränsningar eller förbud, av dem som röstar till höger är det något färre. Men både bland moderaternas och sossarnas väljare vill en majoritet få bort dagens system med att skattepengar försvinner som vinster i riskföretagarnas fickor.

Källa: Sydsvenskan 2/11 2016

Osynlig rutaNummer 3/2016

Osynlig ruta

Landstingspolitiker vill ha porr

I Stockholms läns landsting är det borgerlig majoritet. Där diskuterade de nyligen sin resepolicy. Vänsterpartiet hade föreslagit att de bara skulle få boka porrfria hotell när de reste för landstinget, alltså hotell som inte har nån pornografi i sitt TV-utbud.
Osynlig ruta
   Det gjorde Moderaterna irriterade, och en M-ledamot anklagade V för att vara ”gammaldags”. Vem som helst kan ju ändå titta på porr i sin padda!
Osynlig ruta
   Ett så tungt vägande argument gjorde förstås att den borgerliga majoriteten röstade ner V:s förslag.
Osynlig ruta
   Frågan är bara varför de borgerliga kvinnorna ställde upp till sina partiers försvar? För en del år sen skulle de väl ändå ha gått emot?

Osynlig ruta

Lönediskriminering 2.

Kvinnor får ofta höra att det är vårt eget fel att vi får lägre lön än män – att vi helt enkelt är sämre på att kräva högre lön.
Osynlig ruta
   Det visar sig bara vara en myt. Tre engelska forskare har studerat 4 600 anställda i Australien 2013 - 2014. Att de valde just Australien beror på att där registrerar arbetsgivarna när de anställda begär löneförhöjning.
Osynlig ruta
   Forskarna kunde konstatera att män hade 25 procents större chans att få löneförhöjning när de bad om det – trots att kvinnor och män begärde högre lön lika ofta.

Källa:Tidningen Publikt 7/9 2016

Osynlig ruta

Skiten fortsätter breda ut sig på sjukhus

Framsidan av rapporten "Livräddarna"Varannat sjukhus i Sverige sparar på städningen. Risken för smittor och infektioner ökar. Värst är det på de sjukhus som inte sköter städningen själva, utan upphandlar den.
Osynlig ruta
   Det konstaterar fackförbundet Kommunal i en ny rapport: Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvård. Lokalvårdarna räddar liv. Men lokalvårdarna behandlas inte som så viktiga som de faktiskt är för patienternas hälsa.
Osynlig ruta
   Rapporten har också flera konkreta förslag på vad som behöver göras.

Källa: Livräddarna

Osynlig ruta

Sexism på köpet

Sveriges kvinnolobby har givit ut rapporten Sexism på köpet – Lagstiftning, praxis och förslag till åtgärder mot könsdiskriminerande reklam i Norden. Där konstaterar de att Sverige är det enda land i Norden där annonsörer och företag kan komma undan helt utan bestraffning.

Källa: Sexism på köpet

Osynlig rutaNummer 2/2016

Osynlig ruta

Bara under arbetstid!

Frankrike har stiftat en lag om att arbetsgivare inte längre får skicka e-post till sina anställda efter arbetstid.
Osynlig ruta
   – Studier har visat att det förekommer mer arbetsrelaterad stress i dag än förr och att stressen är konstant. De anställda lämnar arbetsplatsen fysiskt, men lämnar inte sitt jobb. De hålls fast med ett slags elektroniska bojor – som hundar. Textmeddelanden och e-post kolonialiserar individers liv till den punkt där de slutligen bryts ned, sa Benoit Hamon från den franska nationalförsamlingen i en kommentar till BBC.
Osynlig ruta
   Tänk att få höra svenska politiker uttrycka sig så!?
Osynlig ruta
   Lagförslaget, som röstades igenom i maj, har kallats ”Rätten att koppla ner” och lagen säger att arbetsgivare på företag med fler än 50 anställda helt enkelt endast får kontakta de anställda under arbetstid.

Källa: SvD Näringsliv 27/6 2016

Osynlig ruta

Dödshjälp till offer för sexuella övergrepp

I Nederländerna är dödshjälp legaliserat sedan 2002. Där beslöt läkare förra året att ge en cirka 20 år gammal kvinna dödshjälp för att hon mådde så dåligt av de sexuella övergrepp som hon utsatts för mellan 5 och 15 års ålder.
Osynlig ruta
   Läkarna ansåg att det var ett hopplöst fall och att ingenting kunde göras för att förbättra kvinnans situation, samt att kvinnan själv sagt att hon ville dö.
Osynlig ruta
   Fallet antas vara det första i världen då ett offer för sexuella övergrepp har givits en dödlig injektion av läkare med hänvisning just till det lidande som sexuellt våld lett till.
Myndigheterna i Holland har nu undersökt alla dödshjälpsfall 2015 och de hade ingen kritik mot detta fall.
Osynlig ruta
   Under 2015 fick 5 500 personer dödshjälp i Holland.
Osynlig ruta
   Statistik visar att antalet patienter med psykiska diagnoser som fått dödshjälp har fyrdubblats på fyra år.
Osynlig ruta
   Motståndare till dödshjälp har i flera länder reagerat, och framhåller att detta är vad som händer om länder tillåter dödshjälp.

Källa: Huffington Post 12/5 2016

Osynlig ruta

Friskoleelever sämre på nationella prov

Regeringen har en särskild myndighet för utvärdering, IFAU. Den har undersökt de nationella proven i svenska, engelska och matematik på gymnasiet.
Osynlig ruta
   IFAU konstaterar att: elever på friskolor svarar i genomsnitt sämre än elever på kommunala skolor.
Osynlig ruta
   Men sedan händer något fantastiskt: resultaten bedöms på den enskilda skolan, och då får eleverna på friskolorna högre betyg!
Osynlig ruta
   Ännu ett skäl att vara emot friskolor.

Källa: Sveriges Radio 26/5 2016

Osynlig ruta

Sverige ensamt i världen

Diktatorn Augusto Pinochet införde marknadsstyrda skolor i Chile under 1980-talet. Under 1990-talet införde Carl Bildt (M) detsamma i Sverige. Länge var Sverige och Chile de enda länderna i världen som tillät vinstdrivna aktiebolag att driva (läs: pumpa pengar ur)skolor.
Osynlig ruta
   Men nu har Chile beslutat att inte längre tillåta vinstdrivna aktiebolag att driva grund- eller gymnasieskolor.
Osynlig ruta
   Nu får vi i Sverige ensamma leva med konkurser, oseriösa ägare, extrema marknadsföringskostnader, lägre lärartäthet, minskad offentlig insyn i skolorna, minskad yttrandefrihet för de anställda, mera fusk, skattesmitning, sämre skolresultat, och så vidare.
Osynlig ruta
   Börjar det inte bli dags att Sverige också avskaffar vinstdrivna aktiebolag i skolorna?

Källa: Sydsvenskan 27/4 2016

Osynlig rutaNummer 1/2016

Osynlig ruta

Montage med Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv och en pratbubbla med ordet: Vi måste sänka lägstalönerna. Under bilden av Lemne står att hon tjänar 490 000 kronor i månaden.Sänk högsta-lönerna

Carola Lemne är VD för Svenskt Näringsliv. Hon tycker att folk har för höga löner i Sverige.
Osynlig ruta
   Ja, inte hon själv förstås, som har 490 000 kronor i månaden i lön, eller hennes polare som har liknande löner.
Osynlig ruta
   Nej, det är lägstalönerna hon vill sänka = för kvinnor inom vård och omsorg, hotell och restaurang, butiker, och så vidare.
Sånt är läget i Sverige idag, att Carola Lemne inte har gjort bort sig för all framtid genom att säga nåt så otroligt folk- och kvinnoföraktande.
Osynlig ruta
   Men det börjar bli läge för en motkampanj: sänk högsta-
lönerna
– så samhället får pengar att bygga upp välfärden igen!

Osynlig ruta

Körlektioner mot sex

Regeringen i Nederländerna förklarade i december att det är lagligt att ta betalt för bilskolelektioner i sex, så länge den som tar lektionerna är över 18 år.
Osynlig ruta
   Men det ska vara bilskoleläraren som står för initiativet, det är inte tillåtet för eleven att erbjuda sex i ersättning för en körlektion.
Osynlig ruta
   Bakgrunden var att en riksdagsledamot från det konservativa partiet bett justitieministern att svara på vad som egentligen gäller.

Källa: The Telegraph 18/12 2015

Osynlig ruta

FN-organ mot gubbpaneler

Från och med nu kommer vi inte längre att delta i paneler som består av endast män. Det säger FN-organet UN Global Compacts, som jobbar för att företag ska göra affärer utan korruption och med respekt för mänskliga rättigheter.
Osynlig ruta
   Om en manlig medarbetare i UN Global Compacts blir tillfrågad om att delta i en helmanlig expertpanel, ska han begära att få bli ersatt av en kvinnlig medarbetare. UN Global Compacts uppmanar alla andra att göra likadant.

Källa: DN 18/3 2016

Osynlig ruta

Se upp för Liberal ”frihet”

Förra året bestämde Liberala ungdomsförbundet (Luf) på sin kongress att de skulle verka för att tidelag, alltså sex med djur, ska bli lagligt igen. (Det förbjöds så sent som 2014.)
Osynlig ruta
   Nu vill Luf:s stockholmsavdelning gå längre. På sin kongress i slutet av februari bestämde de att de ska verka för att incest mellan syskon som är över 15 år ska vara lagligt, liksom nekrofili.
Osynlig ruta
   I medierna förklarade de att meningen är att en person ska kunna skriva i sitt testamene att den tillåter att någon har sex med dens kropp efter att den dött.
Osynlig ruta
   Höjden av frihet för en liberal ungdom...

Osynlig ruta

Sverige halkar efter

Rapporten Räkna med kvinnor är en studie av medierapporteringen i världen. 2015 års rapport visar att flera länder nu har ett betydligt mer könsbalanserat nyhetsutbud än Sverige.
Osynlig ruta
   – Sverige vill gärna se sig som världens mest jämställda land, men faktum är att vi i nyhetsrapporteringen är omkörda av länder som USA, Rumänien, Peru och Pakistan, konstaterade Maria Edström, medieforskare och rapportförfattare.

Källa: Räkna med kvinnor

Osynlig rutaNummer 4/2015

Osynlig ruta

Nu ska kvinnor synas!

Historien skrivs nästan alltid av män, om män. Men många länder har faktiskt tagit fram kompletterande lexikon, där de lyfter fram kvinnor som gjort viktiga insatser inom alla områden i samhället. Så är det exempelvis i Danmark, England, Holland, Österrike och Australien.
Osynlig ruta
   Men nu ska även Sverige få ett sådant kompletterande kvinnolexikon. Det är Göteborgs universitet som fått i uppdrag att ta fram ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon, där svenska kvinnors insatser ska synliggöras – inom vetenskap, litteratur, politik, filosofi och populärkultur.
Osynlig ruta
   Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet som tillsammans med litteraturprofessor Lisbeth Larsson ska leda projektet, konstaterar torrt att det verkligen är på tiden att även Sverige gör ett kvinnolexikon.
Osynlig ruta
   Och en av de bortglömda kvinnor Maria Sjöberg säger självklart borde vara med i samlingen är den första kvinnan i Sverige som blev advokat, Eva Andén.

Källa: ETC 4/12 2015

Osynlig ruta
   Men i Kvinnofronten är Eva Andén inte bortglömd, för hon finns redan med bland Kvinnofrontens förmödrar på nätet!

Osynlig ruta

Funktionshindrades
ekonomi sämre i sverige

Ojämlikheten är större i Sverige än i många andra EU-länder när det gäller skillnad i ekonomisk situation mellan människor med eller utan funktionsnedsättning.
Osynlig ruta
   Det berättade Handikappförbunden under ett av föredragen på Internationella funktionshinderdagen.
Osynlig ruta
   Skärpning, Sveriges politiker.

Källa: Handikappförbundens
Facebooksida 3/12 2015

Osynlig ruta

Kvinnor behöver vila

En dansk undersökning visar att stressnivåerna i urinen hos kvinnor är mycket högre än hos män när de kommer hem från jobbet.
Osynlig ruta
   Arbetsmedicinska kliniken i Århus menar att problemet är att kvinnor dubbelarbetar och alltså fortsätter arbeta även när de kommer hem.
Osynlig ruta
   – Vi har hört om motion och diet på recept, men jag brukar säga att vi borde ha soffa på recept, säger Ane Marie Thulstrup, överläkare på Arbetsmedicinska kliniken.
Osynlig ruta
   Soffa på recept för kvinnor.

Källa: Sydsvenskan 27/10 2015

Osynlig ruta

Foto av Jennifer ClementFörsta kvinnan som ordförande för Internationella PEN-klubben

Internationella PEN-klubben valde på sin 81:a kongress sin första kvinna som ordförande. Det blev den mexikanska författaren Jennifer Clement, vars böcker redan översatts till 24 språk.
Osynlig ruta
   Internationella PEN-klubben är en organisation för skribenter. Den har sitt säte i London.


Läs fler notiser!  Knapp med orange pil på

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Kvinnofrontens nyhetsbrev - notis-puff

Fler notiser
kan du läsa i Nyhetsbrevet på papper – om du blir medlem. Då får du nyhetsbrevet hem i brevlådan.
Osynlig ruta
Läs mer genom att klicka HÄR.

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024