Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 1/2024

Osynlig ruta
Collage av försvarsminister Pål Jonson, två militärer bakifrån vid en båt, märke för radioaktivitet och en atombombssprängning
Genom avtalet om den amerikanska militärens rättigheter över svenska militärområden har Pål Jonson (M) sålt ut vårt land till USA, samtidigt som regeringen försöker krossa kvinnors historiska fredsarbete.
Osynlig ruta

Vi måste fortsätta bekämpa DCA!

Innan sommaren väntas riksdagen rösta igenom det militäravtal mellan Sverige och USA som gör att Sverige kan tvingas att bli ett kärnvapenland och där USA får rättigheter över landets militärbaser. Men vad riksdagen än kommer att besluta nu måste vi fortsätta motståndet!

I december 2023 skrev Sverige och USA under det avtal om militärt samarbete som kallas DCA, Defence Cooperation Agreement. Sveriges regering har framställt det som att avtalet är något som krävs för att Sverige ska kunna bli medlem i Nato, men det är inte sant.
Osynlig ruta
  Sant är däremot att avtalet bland annat innebär att USA kan inrätta kärnvapenbaser på svensk mark.
Osynlig ruta
  Fredsorganisationerna har självklart protesterat mot avtalet, men medierna har i stort sett osynliggjort deras protester. I december beslöt regeringen dessutom att dra in det ekonomiska stödet till fredsorganisationerna, så att politikerna kan slippa kritik när svenskar i allmänhet så småningom kommer att upptäcka vad avtalet handlar om.
Osynlig ruta
DCA, Defence Cooperation Agreement: Avtalet har undertecknats av Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) och hans amerikanska kollega Lloyd Austin vid ett besök i försvarshögkvarteret Pentagon, USA.   För att avtalet ska träda i kraft krävs att Sveriges riksdag först godkänner det med två tredjedelars majoritet. Tyvärr ser det ut att gå igenom, eftersom både regeringen M, KD, L och SD samt även S stöder det.   Avtalet innebär att amerikansk militär får tillgång till 17 svenska militärbaser (flygflottiljer, flottbaser, markstridsbaser).   Amerikansk militär kommer att kunna stationeras på de svenska baserna. De kommer då inte att behöva lyda svenska lagar, utan istället gäller amerikansk lagstiftning. Hittills har svenska lagar gällt alla som befinner sig i Sverige, men avtalet upphäver det.   USA kommer också att kunna använda baserna för att mellanlanda amerikanska trupper, tanka flygplan, reparera militärfordon etc.   Dessutom får USA rätt att förvara utrustning på baserna – inklusive kärnvapen. Norge, som ingått ett liknande avtal, har skrivit in ett förbud mot kärnvapen på norsk mark, men Sveriges regering har inte krävt några som helst begränsningar.   – Det här är helt vansinnigt fel väg för Sverige att gå. Vi ger upp makt, våra egna baser till USA och har inga förbehåll för kärnvapen.
Osynlig ruta
  Så kommenterade Svenska freds- och skiljedoms-föreningens ordförande Kerstin Bergeå att avtalet skrivits under. 1.
Osynlig ruta
  Och det värsta är att många i Sverige inte har en aning om vad som håller på att hända.
Osynlig ruta
  – Det har inte pratats någonting om att ingå i ett djupgående militärt avtal med USA. Det är något som skett helt under radarn för oss vanliga medborgare.
Osynlig ruta
  Avtalet är alltså redan undertecknat, men eftersom det innebär en sådan begränsning av Sveriges självständighet som land, krävs även att två tredjedelar av riksdagen röstar för avtalet innan det kan träda i kraft. Tanken är att riksdagen ska rösta om avtalet nu innan sommaren.
Osynlig ruta
  Sorgligt nog ser det ut att gå igenom. Förutom att högerregeringen M, KD och L har stöd av SD, kommer även S att rösta för avtalet.
Osynlig ruta
Förberedelse för krig
Osynlig ruta
Det betyder att svenska folket har blivit grundlurade. När Ryssland för två år sedan invaderade Ukraina skrämde de politiska partierna upp folk med att Sverige "måste" vara med i Nato för att kunna bevara freden, för att vi då skulle "skyddas" av Nato. I verkligheten är det tvärtom. Krigsrisken och hoten mot Sverige har istället ökat, och såväl amerikanska trupper som en framtida utplacering av amerikanska kärnvapen i Sverige kommer förstås att öka hoten mot vårt land ännu mer.
Osynlig ruta
  I Kvinnofrontens remissvar om Nato skrev vi dessutom om det som feministiskt fredsarbete lärt oss:
Osynlig ruta
  "Historien visar oss också att den patriarkala föreställningen om att vilja ha mest vapen och därmed makt för att kunna vad promemorian kallar 'avskräcka' – det vill säga kunna skrämma andra till underkastelse – i praktiken oftast lett till mer krig snarare än fred." 2.
Osynlig ruta
  Det som behövs är tvärtom nedrustning och att Sverige undertecknar FN:s kärnvapenförbud. 3. En säkrare värld skapar vi genom att motverka uppdelningen i fientliga militärblock, genom att ingå samarbetsavtal med många länder, satsa på konfliktförebyggande arbete, konfliktlösning, medling och ökad diplomati.
Osynlig ruta
  Det vill säga motsatsen till vad som sker nu.
Osynlig ruta
Politisk manipulation
Osynlig ruta
Men eftersom medierna mest bara helt okritiskt upprepar vad makthavarna påstår, är det nog många i Sverige som inte ens ser vad som sker. Då döljs också det faktum att den politiska propagandan är helt motsägelsefull.
Osynlig ruta
  Det som för två år sedan framställdes som att Sverige självklart måste bli medlemsstat i Nato för att kunna bevara freden, har ju sedan dess smygande ändrats till sin motsats: att regeringen nu ställer krav på medborgarna att vi som individer måste bli bättre förberedda för det krig som vi så självklart bör förvänta oss ska komma.*
Osynlig ruta

Röd asterisk EN KOMMENTAR OM MEDIERNA:
Osynlig ruta
Mediernas okritiska rapportering beror förstås på flera saker. Det faktum att Sverige inte har någon som helst lagstiftning mot mediekoncentration, gör att just Sverige hör till de länder i Europa där medierna är allra mest monopoliserade, alltså att det är några få ägare (läs: rika, vita män) som tillsammans äger och styr det mesta av medieutbudet. 4. Dessutom har nuvarande regerings allt fler begränsningar av demokratin förstås också lett till journalistisk självcensur.
Osynlig ruta
Men att medierna har lagt sig platt för makten har fått till följd att det blivit svårare för medborgarna att se helheter och genomskåda politiska manipulationer.

Osynlig ruta
  Den helomvändningen problematiseras inte i medierna. När regeringen nu dessutom lägger över allt ansvar på medborgarna – det vill säga individualiserar till och med frågan om krig – kunde vi ju ha hoppats att journalisterna skulle vända tillbaka frågan till ett samhälls- och maktperspektiv: Var finns regeringens ansvar för att bli "bättre förberedda" för krig i så fall? Om krig är vad de som styr vårt land väntar sig att Sverige nu ska hamna i, borde regeringen då inte genast göra satsningar på exempelvis sjukvården, järnvägen och andra transporter, och på allt annat som är nödvändigt att det måste fungera i ett samhälle under ett krig?
Osynlig ruta
  Men sådana frågor ställs inte. Istället blir medierna allt mer av megafoner för makten. Samtidigt som den nuvarande regeringen, påeldade av SD, fortsätter att inskränka demokratin och tysta debatt.


Sett till kvinnors kamp mot kärnvapen genom historien – och
kampen för fred och nedrustning – är kanske socialdemokratins svek
ändå det mest ofattbara. Så många kända S-kvinnor har ju genom
historien varit bland de mest drivande i nedrustningkampen i världen.
Osynlig ruta

Tystnadens tid
Osynlig ruta
I den snabbt framtagna promemoria som för två år sedan skulle analysera Nato-frågan framställdes ett svenskt Nato-medlemskap som något helt oproblematiskt och odelat positivt. Det fanns ingen riskbedömning eller konsekvensanalys. Och framför allt fanns ingen offentlig debatt.
Osynlig ruta
  Detsamma gäller nu DCA.
Osynlig ruta
  Avtalet ska tydligen gälla i tio år. I övrigt verkar det inte finnas några ramar för hur länge amerikansk militär personal kan vara stationerad i Sverige eller hur många amerikanska soldater som tillåts.
Osynlig ruta
Enligt avtalet ska USA använda sig av redan befintliga baser i Sverige. Här är orterna med de baser det gäller:  Berga, Boden, Halmstad, Härnösand, Kiruna, Kristinehamn, Kvarn, Luleå, Ravlunda, Revingehed, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Älvdalen och Östersund. Källa: IKFF 13/12 2023   Och vad kommer det att svensk lag inte ska gälla för den amerikanska militären i vårt land att betyda? Amerikansk militär kommer också att resa genom Sverige, transporter kommer ske på svensk mark, i luft, hav och hamnar. Hur kan amerikansk lag gälla överallt då?
Osynlig ruta
  I andra länder har utländska baser dessutom visat sig leda till att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp, sexuell exploatering och trafficking. Men kommer den amerikanska militären här ens straffas, det finns ju ingen nationell amerikansk lag mot prostitution?
Osynlig ruta
  Några av de svenska militärbaser som amerikansk militär kan använda ligger i Sápmi. Men det finns inte några skrivningar om att skydda och respektera urfolks rättigheter. Hur går det ihop med internationella konventioner om urfolks rätt?
Osynlig ruta
Sålt ut vårt land
Osynlig ruta
Det är svårt att fatta hur Sveriges regering har kunnat välja att inte skriva in några som helst begränsningar i avtalet, så som Norge gjort, som skrivit in ett förbud mot kärnvapen på norskt territorium. Flera andra länder, som Danmark och Island, har särskilda policys med förbud mot kärnvapen. I Finland har de en lag som förbjuder såväl import som transport av kärnvapen i landet. Men Sverige har alltså ingenting.
Osynlig ruta
  På en fråga om kärnvapen, svarade Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) att USA vet att Sverige inte "ser något behov" av kärnvapen på vårt territorium så det behöver inte skrivas in – han är säker på att de ska respektera det.
Osynlig ruta
  Det skulle, om det vore sant, vara så aningslöst att det inte går att förstå. Men i själva verket är regeringens hållning till kärnvapen förstås ett medvetet val.
Osynlig ruta
Ett av de största hoten
Osynlig ruta
Kvinnofronten skrev i vårt uttalande om att Sverige måste underteckna FN-förbudet mot kärnvapen att: Kärnvapen är idag ett av de största hoten i världen mot människor, miljön och hela planeten.
Osynlig ruta
  Kärnvapnens själva syfte är förintelse. Vi vet, eller borde i alla fall veta, vad som hände i Nagasaki och Hiroshima. 5. Dagens kärnvapen har betydligt större kapacitet än de som fälldes då, många är nu över tusen gånger kraftigare. Den som inbillar sig att någon kan "vinna" ett kärnvapenkrig förstår inte vad kärnvapen är.
Osynlig ruta
  Sveriges regering rustar nu för krig. De försöker stoppa den långa kamp för nedrustning som framför allt kvinnor drivit i fredsorganisationer liksom i den feministiska rörelsen genom historien.
Osynlig ruta
  Är det verkligen detta som folk i Sverige vill?
Osynlig ruta
Ett rött kvinnomärke med knuten näve som krossar i missil. På det står i svart text: Feminism mot kärnvapenMinimikrav
Osynlig ruta
I Kvinnofrontens remissvar om Nato satte vi upp tre minimikrav för Sverige att ställa, och det borde vara självklart att riksdagen nu i vår skulle rösta nej till militäravtalet med USA, eftersom inte ens dessa grundläggande krav är uppfyllda:

Röd prick  att svensk vapenexport inte får göras till stater (inklusive Nato-länder) som kränker mänskliga rättigheter,
Osynlig ruta
Röd prick  att inga kärnvapen ska tillåtas på svenskt territorium,
Osynlig ruta
samt
Osynlig ruta
Röd prick  att inga utländska militärbaser ska accepteras inom Sveriges gränser.

  Kampen för fred och nedrustning blir allt viktigare. Men dagens makthavare säljer ut vårt land och vill tysta fredsrörelsen. Så vad riksdagen än kommer att besluta i vår är det absolut nödvändigt att vi fortsätter den feministiska kampen mot kärnvapen och mot DCA.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

Läs också Kvinnofrontens remissvar om DCA-avtalet!
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Foto av kvinna i bruntKerstin Bergeå
Osynlig ruta
SVENSKA FREDS
Osynlig ruta
– Det är inte här så vi bygger en tryggare värld, att gå in i kärnvapenupptrappning i världen. Det skapar en orolig värld, det skapar mer spänningar och ökad polarisering. Sverige borde göra som majoriteten av världens länder, det vill säga skriva på FN:s kärnvapenförbud, för kärnvapen är farliga massförstörelsevapen och inget som vi ska ha på svensk mark.
Osynlig ruta
Ur intervju i SVT 7/12 2023
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Foto av kvinna i blåttMalin Nilsson
Osynlig ruta
IKFF
Osynlig ruta
– Ökad militarisering normaliserar våld som metod, och det är aldrig bra för kvinnors säkerhet. Ett exempel är hur exploateringen av kvinnors kroppar och övergrepp ökar runt utländska militärbaser. När fler beslut om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik fattas inom militära institutioner som Försvarsmakten och Nato utestängs kvinnor i högre grad.
Osynlig ruta
Ur uttalande från IKFF 11/7 2023
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Noter:
Osynlig ruta
1. Svenska freds- och skiljedomsföreningens ordförande om Sveriges nya försvarsavtal med USA: ”Vansinnigt” - SVT Nyheter/Inrikes 7/12 2023.
2. Kvinnofrontens remissvar om Nato.
3. Se Kvinnofrontens uttalande om FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.
4. Häfte 1 i Kvinnofrontens Att skriva feministiskt-serie: Mansmedia – hur de påverkar oss & vad vi kan göra åt det.
5. Annina Claesson: 75 år efter Hiroshima måste vi ta kärnvapenutrotning på allvar.

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024