Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 3/2022

Osynlig ruta
Foto av butik med pocketböcker och folk som handlar, framför bilden är omslaget till Handels rapport om pensioner

Förutom att majoriteten av kvinnorna bland
Handels pensionärsmedlemmar tvingas leva
under gränsen för relativ fattigdom, så är
pensionen för alla Handels pensionärer i genomsnitt
bara 300 kronor ifrån den fattigdomsgränsen.
Osynlig ruta

Kvinnors pensioner –
Dags att bli förbannad!

Det är något allvarligt fel på ett samhälle där över hälften av alla äldre kvinnor tvingas leva i relativ fattigdom. Gerda Christenson har läst några nya rapporter om pensioner och tycker att fler kvinnor i Sverige borde vara förbannade.

Alla vet väl vid det här laget att det pensionssystem som Sverige införde på 1990-talet slår särskilt hårt mot kvinnor. Att Sverige har flest fattigpensionärer i hela Norden. Men det är som att de flesta ändå bara accepterar att det är – och fortsätter vara – så.
Osynlig ruta
  Därför är det skönt att läsa Handels rapport En studie av handelsanställdas pensioner. För Handels konstaterar att det är fullkomligt orimligt att det ser ut som det gör idag. Inte minst för att Handels pensionärer dessutom har det så tufft även i de fall de inte hör till fattigpensionärerna.
Osynlig ruta
  Handels medlemmar som är pensionärer har nämligen i genomsnitt bara 300 kronor mer i pension varje månad än gränsen för att räknas som fattigpensionär. Förutom alla fattigpensionärer i Sverige finns alltså en väldig massa människor, framför allt kvinnor, som är på gränsen till fattigpensionärer. Och då visar Handels rapport ändå inte hur illa det är i verkligheten. För studien gällde Handelsmedlemmar, och de som är fackligt anslutna i branschen har ofta haft tryggare anställning och dessutom arbetat fler timmar än de som inte är fackanslutna.
Osynlig ruta
  Och för kvinnorna inom Handels är pensionen även i genomsnitt under gränsen för relativ fattigdom.
Osynlig ruta
  Så när rapporten lanserades konstaterade Handels ordförande Linda Palmetzhofer det som borde vara självklart:
Osynlig ruta
  – Det är helt orimligt att det ser ut så här.
Osynlig ruta
Kalla fakta
Osynlig ruta
Det finns många intressanta siffror i Handels rapport. Till exempel att hela 73 procent av kvinnor i detaljhandeln jobbar deltid, fast en majoritet av dem skulle vilja jobba mer. Ändå uppger många också att de arbetar deltid för att jobbet är för krävande för att de ska orka mer. Trots det har över 96 procent av pensionärsmedlemmarna i Handels jobbat ända fram tills de fyllt 65 år. Det är fler än motsvarande siffra för alla pensionärer, och klart fler än exempelvis inom Kommunal.
Osynlig ruta
  Men över hälften av kvinnorna är sedan helt eller delvis beroende av garantipension, mot bara 12 procent av männen. Även männen inom Handels har låga pensioner, men jämfört med männens pensioner får kvinnorna bara ut cirka 79 procent. Och trots de generellt så låga pensionerna för Handelsmedlemmar får bara 1 av 5 av dem bostadstillägg.
Osynlig ruta
  Rapporten slutar med att konstatera att det inte är hållbart med "ett pensionssystem som innebär att normen för kvinnor som arbetat i detaljhandeln är en pension under gränsen för ekonomisk standard".
Osynlig ruta
  – Det måste till en förändring nu, sa Handels ordförande i pressmeddelandet.Citat: Om normen för ett pensionssystem är att kvinnor ska bli fattiga är det definitivt inte ett pensionssystem värt namnet.
Osynlig ruta
  Jag håller förstås med. Om normen för ett pensionssystem är att kvinnor ska bli fattiga är det definitivt inte ett pensionssystem värt namnet.
Osynlig ruta
  Så varför hör vi inte fler protester?
Osynlig ruta
Pensionsgruppen
Osynlig ruta
En förklaring finns förstås i den så kallade Pensionsgruppen. Alltså att några riksdagspartier har kommit överens om att skapa en särskild grupp utanför det parlamentariska systemet, där alla beslut om pensioner tas – utan folks (och utestängda partiers) insyn. Pensionsgruppen måste avskaffas genast meddetsamma, och alla pensionsfrågor ska förstås diskuteras och beslutas öppet i riksdagen.
Osynlig ruta
  Men att så många kvinnor mest känner uppgivenhet inför pensionsfrågan tror jag också beror på den massiva propaganda vi möts av överallt, inte minst från den statliga Pensionsmyndigheten.
Osynlig ruta
  För de rapporter som Pensionsmyndigheten har levererat nu i år kan inte kallas för något annat än grovt patriarkal och kvinnoförtryckande propaganda. Jag blir så provocerad av att läsa dem att jag blir alldeles matt.
Osynlig ruta
Propagandaskrift
Osynlig ruta
I rapport 4, Kan pensionerna bli mer jämställda?, konstaterar de först att skillnaden i vad kvinnor och män som pensionärer har att leva på i genomsnitt är nästan 30 procent. Men sedan påpekar rapporten genast att om lagstiftaren skulle vilja förändra det, så blir det svårt att i så fall hålla fast vid att pensionen ju ska handla om vad du tjänat ihop under hela livet (livsinkomstprincipen).
Osynlig ruta
  Sen raddar de i en punktvis lista upp allt som redan har införts som undantag från den principen; att staten står för pensionsrätter åren efter barns födelse, liksom pensionsrätt vid studier, att gifta par kan föra över pensionsrätter, samt valbart efterlevandeskydd, garantipension och bostadstillägg – och de påpekar vid varje punkt att just detta minsann gynnar kvinnor.
Osynlig ruta
  Systemet att livsinkomsten divideras med delningstalet är könsneutralt, förklarar rapporten, och sen har alla dessa punkter alltså lagts in för att gynna kvinnor.
Osynlig ruta
  Jo, tjosan, ett väldigt "könsneutralt" system – som utgår från en norm för mäns villkor på arbetsmarknaden = någon som arbetar heltid hela livet utan huvudansvar för barn, inom branscher där kollektivavtal är vanliga, och utifrån ett system som gör att de som tjänar mest (män!) får procentuellt ut mer av sin lön i tjänstepension!?
Osynlig ruta
  Men när rapporten beskriver sådant som att avsättningen till tjänstepensionen är 4,5 procent, men att den som tjänar mer än en viss summa (just nu 44.375:-) istället får en avsättning på hela 30 procent på all lön över den summan – alltså allt sådant som uppenbarligen gynnar män, då finns inga punktlistor, utan sådant smygs som av en tillfällighet bara in i löptexten.
Osynlig ruta
Citat: Ett system som bortser från könens olika villkor i samhället, och istället utgår från mannen som norm, kan ju aldrig kallas "könsneutralt", hur mycket det än undviker att prata om kön.  De hoppas väl att alla ska ha glömt att det förra pensionssystemet istället utgick från de 15 år då du tjänat som mest – och att det gjorde det just på grund av medvetenheten om att de flesta kvinnor faktiskt inte kan jobba heltid hela livet.
Osynlig ruta
  Ett system som bortser från könens olika villkor i samhället, och istället utgår från mannen som norm, kan ju aldrig kallas "könsneutralt", hur mycket det än undviker att prata om kön.
Osynlig ruta
Individuell "lösning"
Osynlig ruta
Dessutom blir jag bara förbannad för en del av det där som påstås "gynna" kvinnor. Ta det att gifta par kan överföra pensionsrätt. Samhällets strukturella förtryck av kvinnor i pensionssystemet ska alltså "lösas" genom att en enskild kvinna ska gå och be sin man om att just han ska kompensera just henne för det förtryck som samhället har byggt in i pensionssystemet för gruppen kvinnor!?
Osynlig ruta
  Och om han inte vill det? Och alla kvinnor som inte ens lever med män? Det här är ju ett sätt att låsa kvinnor i beroende av män i kärnfamiljen. Det är ingen "lösning" på ett förtryckssystem, tvärtom. Det bevarar och reproducerar förtrycket.
Osynlig ruta
Att skuldbelägga offren
Osynlig ruta
Först har samhället alltså skapat ett pensionssystem som slår mot kvinnor. Sen förväntas kvinnor vara tacksamma för att staten har lagt in några små kompenseringar för en del av förtrycket!? Och dessutom förväntas enskilda kvinnor vara tacksamma om deras man vill skriva över lite pensionsrätt på dem för att motverka det samhälleliga kvinnoförtrycket – medan de kvinnor vars män inte gör det får skylla sig själva!?
Osynlig ruta
  Snacka om både gaslighting och skuldbeläggning av offren. Med en sådan propaganda från statens sida är det kanske inte konstigt om många kvinnor blir uppgivna istället för förbannade?
Osynlig ruta
Vadå problem?
Osynlig ruta
En annan rapport från Pensionsmyndigheten jag läst är en liknande propagandaskrift: rapport 6, Varför finns det fattiga pensionärer – vilka är de och hur kan de bli färre? Den inleder med att betona att Sverige har den lägsta andelen pensionärer i absolut fattigdom i hela EU. Det är samma påpekande som myndigheten har drivit i flera debattartiklar.
Osynlig ruta
  Det är kanske sant. Absolut fattigdom handlar ju om folk som svälter, och det gör de flesta inte i Sverige. Men den väsentliga frågan är ju om pensionssystemet ökar den relativa fattigdomen eller inte. För det gör det svenska pensionssystemet. En rapport från OECD visade 2017 att Sverige var det enda av OECD-länderna som har ett system av högre kompensationsgrad för högre inkomster än för lägre. Det slår särskilt hårt mot deltidsarbetande, det vill säga kvinnor. Andra länder kompenserar mer i pensionssystemet, medan det svenska istället ökar skillnaden: i Sverige är inkomstskillnaden mellan kvinnor och män bland pensionärer alltså värre än löneskillnaden mellan könen var medan de jobbade.
Osynlig ruta
  Som Kvinnofronten konstaterade i vårt remissvar om pensionerna härom året har Sverige ett pensionssystem som i sig ökar diskrimineringen av kvinnor.
Osynlig ruta
Vad kan göras?
Osynlig ruta
De gamla pensionärsorganisationerna idag verkar mest bara vara till för medelklassmän. Sedan finns Tantpatrullen som nu poppar upp här och var över landet, och som arbetar hårt för att uppmärksamma hur vi kvinnor som är pensionärer faktiskt har det. Men när jag läser Pensionsmyndighetens rapporter tänker jag att det skulle behövas så mycket mer av daglig motpropaganda mot statens förljugna "information" om pensionerna.
Osynlig ruta
  Vi behöver nog ständigt påminna varandra och alla andra kvinnor om hur djupt kvinnoförtryckande detta pensionssystem faktiskt är – och varför! – för att peppa varenda kvinna att börja kräva ett helt annat system.

Gerda Christenson
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Så gynnar pensionssystemet män
Osynlig ruta
Nästa gång någon påstår att pensionssystemet är könsneutralt, tänk då på hur systemet grundläggande gynnar män + att det förstärkts av samhällets utveckling på flera sätt:
Osynlig ruta
– att systemet utgår från livsinkomst (40 års intjänande) gynnar män, eftersom så många kvinnor inte jobbar heltid hela livet 1,
Osynlig ruta
– att systemet utgår från att så stor del av den slutliga pensionen ska vara tjänstepension gynnar män, eftersom kvinnor så ofta jobbar inom branscher utan kollektivavtal (och därmed inte ens garanteras någon tjänstepension),
Osynlig ruta
– att den som tjänar över en viss lön får 30 procent på allt över den summan avsatt i extra tjänstepension gynnar män, eftersom de flesta som tjänar så mycket är män.
Osynlig ruta
Dessutom har utvecklingen på arbetsmarknaden och politikernas nedskärningar i välfärden lett till att kvinnor missgynnas ytterligare på grund av just livsinkomstprincipen:
Osynlig ruta
kvinnors arbetsmiljö har försämrats med fler långtids-
sjukskrivningar som följd = lägre livsinkomst för kvinnor,
Osynlig ruta
visstidsanställningar har ökat starkt inom kvinnojobben, vilket medfört fler arbetslöshetsperioder emellan = lägre livsinkomst för kvinnor,
Osynlig ruta
nedskärningar inom vård och omsorg har gjort att fler kvinnor måst gå ner i arbetstid för att ägna sig åt anhörigomsorg = lägre livsinkomst för kvinnor.
Osynlig ruta
I Kvinnofrontens remissvar visade vi på hur påståenden om jämställdhet blir ett sätt att dölja kvinnoförtrycket. Systemet påstås vara jämställt för att alla behandlas lika. Men om alla har olika livsvillkor innebär en sådan "könsneutralitet" i praktiken att gynna den som är norm. Och vilket kön är norm i patriarkatet?

Noter:
Osynlig ruta
1. Jämför med det förra pensionssystemet som istället utgick från de 15 år varje person tjänat som mest.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Läs mer
om vad Kvinnofronten tycker om pensionsystemet och våra krav i vårt remissvar om jämställda pensioner.

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024