Kvinnofrontens Nyhetsbrev - logga
Osynlig ruta
Datum

Lördagen den 15 juni 2023

Osynlig ruta
Osynlig ruta Meny

Det som publiceras här är ett utdrag ur Kvinnofrontens nyhetsbrev för medlemmar:
"Ordet är ditt, syster!". Allt detta har med andra ord redan publicerats i pappersform.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  HEM

Osynlig ruta

  Artiklar

Osynlig ruta

  Tillförlitliga Tilda

Osynlig ruta

  Notiser

Osynlig ruta

  Citatet

Osynlig ruta

  Smått och gott

Osynlig ruta

  GAMLA nummer

Osynlig ruta
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig rutaNummer 3/2023

Osynlig ruta

Foto av tjej i rosa tröja med huva, sett bakifrån. Hon har mörkt hår i två flätor med mörkrosa snoddar, bakgrunden är gröna buskarForskning visar att våld är inte undantag, utan tvärtom det vanliga i vårdnadstvister, samt att myndigheterna inte har lyssnat tillräckligt på vad barn berättat, och att domstolarna brister i riskbedömningar.

Osynlig ruta
PAS har ingenting
i domstolar att göra
Osynlig ruta

Tidningen Dagens Juridik drev på sin debattsida i våras en kampanj för den ovetenskapliga teorin om PAS – som säger att mammor vid vårdnadstvister manipulerar sina barn till att påstå att pappan begått sexuella övergrepp mot dem. Det fick några kvinnofrontare att skriva en debattartikel, som publicerades där i försomras.
Osynlig ruta

Dagens Juridik har på sistone publicerat flera artiklar som driver att så kallad föräldraalienation ska lyftas fram i domstolarna. Frågan är kanske varför artiklarna kommer just nu?
Osynlig ruta
  Som av en tillfällighet har FN:s speciella rapportör kring våld mot kvinnor och flickor, dess orsaker och konsekvenser just nu i vår lagt fram sin senaste rapport som ska tas beslut om i sommar. 1. Rapporten föreslår att FN ska uppmana alla stater att i sin lagstiftning förbjuda användandet av föräldraalienation "och relaterade pseudobegrepp" i familjerättsliga mål. Den föreslår också att domstolarna ska utbildas om sambandet mellan kvinnors och barns berättelser om mäns/pappors våld och männens anklagelser om föräldraalienation.
Osynlig ruta
Rapporten konstaterar att användande av det ovetenskapliga begreppet föräldraalienation fått till följd att mäns/pappors våld mot kvinnor och barn osynliggjorts, vilket ytterligare skadat offren. Det faktum att vårdnadstvister i själva verket oftast handlar om just pappors våld konstaterade även Jämställdhetsmyndigheten här i Sverige i sin rapport om kartläggningen av våld i vårdnadsdomar. 2. Den visar att våld inte är undantagsfall, utan tvärtom det vanliga vid vårdnadstvister. Den visar också att myndigheterna inte har lyssnat tillräckligt på vad barn berättar, och att domstolarna brister i riskbedömningar. En stor mängd barn har därför tvingats till umgänge med en pappa som de berättat för myndigheterna att de är rädda för och inte vill träffa. För att samhället inte har tagit det barnen sagt på allvar har så många barn tvingats att leva vidare i fortsatt våld.
Osynlig ruta
Myten om att mammor manipulerar barn att vid vårdnadstvister ta avstånd från en "tidigare älskad förälder" är just: en myt. Det finns idag omfattande forskning, såväl i Sverige som internationellt, som visar att verkligheten istället är att barn inte blir trodda, utan oftast tvingas till fortsatt umgänge med våldsamma fäder. 3. Så stark är fadersrätten i Sverige att även pappor som dödat mamman inför ögonen på barnen ofta fått behålla såväl vårdnad som umgänge. Nyligen skrev Dagens Nyheter om ett sådant fall. 4.
Osynlig ruta
Vi som jobbat med dessa frågor sedan årtionden minns också 1990-talets så kallade "vittnespsykologer", där de mest framträdande föräldraalienations-teoretikerna vittnade i domstolarna om hur barns berättelser inte var trovärdiga – utan att de ens träffat eller pratat med barnen. Ett av de grövsta fallen med en senare serieförövare av sexuella övergrepp mot barn, där Sveriges mest kända PAS-anhängare då vittnade om barnets icke-trovärdighet, beskrevs härom året i radiodokumentärserien Manipulatören. 5.
Osynlig ruta
För alla utsatta barns skull hoppas vi att såväl socialtjänster som familjerätter ska genomskåda myten om föräldraalienation, ta in den verklighet som FN:s speciella rapportör beskriver, och börja lyssna mer till vad barn faktiskt berättar.

Gerda Christenson
Alva Jonåker
Amin Wikman
Osynlig ruta

NOTER:
Osynlig ruta
1. Custody, violence against women and violence against children – Report of the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences, Reem Alsalem, 13 april 2023.
Osynlig ruta
2. Uppgifter om våld är inget undantag – Redovisning av kartläggning av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge. Jämställdhetsmyndigheten Rapport 2022:1.
Osynlig ruta
3. Maria Eriksson: I skuggan av Pappa – Familjerätten och hanteringen av fäders våld. Förlags AB Gondolin 2003.
Osynlig ruta
Anna L. Jonhed: Better safe than sorry? Quantitative and qualitative aspects of child–father relationships after parental separation in cases involving intimate partner violence. Örebro universitet 2016.
Osynlig ruta
Eva Diesen: Våld och vårdnad – Lagstiftning och praxis. Roks-rapport 2016.
Slutrapport – Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2015.
Osynlig ruta
Anna Forssell: Barns upplevelser av våld. Örebro universitet 29/1 2015.
Osynlig ruta
4. Pappan mördade mamman inför barnen – fick ha kvar vårdnaden i fyra år. Dagens Nyheter 17/4 2023.
Osynlig ruta
5. Sveriges Radio P1 dokumentär: Manipulatören, 2021.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Dagens Juridik.

Osynlig ruta

Allt material där inte annat anges:
© Kvinnofronten

Röd pil - gå till sidans topp

Osynlig ruta Kvinnofrontens nyhetsbrev - puffrad

Osynlig ruta
Bli medlem!
Osynlig ruta
Som medlem i Kvinnofronten får du nyhetsbrevet direkt hem i brevlådan!
Osynlig ruta
Läs mer HÄR!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Osynlig ruta
Kvinnofrontens adress

© Kvinnofronten 2006-2024