Osynlig ruta

Engelsk flagga

HEM

Detta är Kvinnofronten
Osynlig rutaMenypil Viktiga frågor
Osynlig rutaMenypil Helhetsperspektiv
Osynlig rutaMenypil Manshat?

Mer info om vad
vi gör och står för

AKTUELLT

LÄSVÄRT

Bli medlem!

Folkaktionen
mot Pornografi

Surfa vidare

Osynlig ruta

Osynlig ruta

Illustration av tjej som definierar mans- respektive kvinnohatare. 
© Gerda Christenson

Som alla feminister
blir förstås också vi i Kvinnofronten ibland kallade "manshatare". Men vad är egentligen MANSHAT? Precis som tjejen på teckningen, så tycker vi att det är viktigt att definiera vad mans- respektive kvinnohat faktiskt handlar om. Kvinnor som blir kallade "manshatare" har ju oftast inte våldtagit män, misshandlat män, utnyttjat dem i prostitution eller liknande. Men däremot har kvinnor som blir kallade "manshatare" oftast pratat om att män begår sådana övergrepp mot kvinnor.

     Vi tar oss alltså rätten att berätta om vad män gör mot kvinnor i vårt samhälle. Och vi tar oss rätten att prata om könen i allmän bemärkelse, eftersom kvinnoförtrycket inte bara handlar om att några enskilda män varit taskiga mot några enskilda kvinnor, utan om ett helt samhälle skapat av män, för män, med kvinnoförtrycket som grund.

     Dessutom kan man fråga sig varför kvinnor inte skulle hata män, precis som alla andra förtryckta kan hata förtryckaren. Självklart händer det de flesta kvinnor, att vi då och då känner att vi hatar män (om än inte alla män, och kanske inte samtidigt). Det gäller nog speciellt när vi ser vad så många män gör mot så många kvinnor i form av sexualiserat våld. Men likadant kan det vara när vi ser hur ovilliga många män är att ta till sig vad kvinnor säger eller att ge upp några av sina privilegier.

     Men det är inte samma sak som att (alltid) tycka att alla män är hopplösa, eller att tro att män inte kan förändras.

     Man kan ju dessutom vända på det, och säga att det är egentligen ganska fantastiskt – och hoppfullt? – att trots allt det män gör mot kvinnor i form av ekonomiskt, politiskt och sexuellt förtryck i vår värld, så tror vi fortfarande att män kan förändras och åtminstone personligen välja att försöka att inte delta i förtrycket av kvinnor.


UPP Pil uppåt


© Kvinnofronten 2001. Illustration: © Gerda Christenson.