Osynlig ruta

Engelsk flagga

HEM

Detta är kvinnofronten

Mer info om vad
vi gör och står för

Osynlig rutaMenypil Plattform
Osynlig rutaMenypil Aktioner m.m.
Osynlig rutaMenypil Sommarläger
Osynlig rutaMenypil Remissvar

AKTUELLT

LÄSVÄRT

Bli medlem!

Folkaktionen
mot Pornografi

Surfa vidare

Osynlig ruta

Animerad bild av fotograf som tar foton

Kvinnofrontens plattform

Kvinnofronten är en partipolitiskt oberoende kvinnoorganisation, som vill skapa kvinnomedvetenhet genom att synliggöra kvinnors vardagsvillkor, visa på kvinnors erfarenheter och organisera kvinnokamp.
     Vi arbetar mot allt kvinnoförtryck, för kvinnors frigörelse.

Osynlig ruta
Ett yrkesliv på kvinnors villkor
Osynlig ruta Nej till kvinnan som arbetskraftsreserv – arbete åt alla
Osynlig ruta Uppvärdera kvinnors arbete – lön efter arbete, inte efter kön
Osynlig ruta 6 timmars arbetsdag åt alla med 8 timmars lön
Osynlig ruta Synliggör kvinnliga pensionärers villkor – en folkpension att leva på
Osynlig ruta Bra och gratis daghem och fritidshem åt alla barn
Osynlig ruta Minst hälften av skolans tid och resurser åt flickorna
Osynlig ruta Bygg ut den offentliga sektorn – stoppa nedskärningarna
Osynlig ruta Vård och omsorg är en rättighet, inte en handelsvara

Osynlig ruta
Kvinnors rätt till våra kroppar och våra liv
Osynlig ruta Alla kvinnors rätt till sin egen sexualitet – heterosexuella liksom lesbiska
Osynlig ruta Lesbisk kamp – mot osynliggörande och diskriminering – uppvärdera kvinnors kärlek till kvinnor
Osynlig ruta Försvara rätten till självbestämd abort
Osynlig ruta Kvinnors rätt till hälsa – synliggör kvinnor i medicin, arbetsliv och forskning
Osynlig ruta Avslöja osynliggörandet av kvinnors och flickors utsatthet
Osynlig ruta Stoppa mäns sexuella våld – våldtäkt, kvinnomisshandel, incest och andra sexuella övergrepp är terrorhandlingar
Osynlig ruta Krossa porrindustrin – för en sexualitet utan förnedring
Osynlig ruta Bekämpa prostitutionen – mot all nationell och internationell könshandel
Osynlig ruta Avslöja alla kvinnofientliga idéer i ett samhälle grundat på mäns makt och kvinnors underordning

Osynlig ruta
Internationell kvinnosolidaritet
Osynlig ruta Synliggör flykting- och invandrarkvinnors situation
Osynlig ruta Mot sexism, rasism, fascism och all makt/underordnings-ideologi
Osynlig ruta Alla folks och staters rätt till frihet och nationellt självbestämmande
Osynlig ruta Försvara våra demokratiska fri- och rättigheter
Osynlig ruta Sverige ut ur EUGammaldags foto av kvinna med åra

Osynlig ruta
På väg mot en feministisk framtid
Osynlig ruta Kvinnofrid
Osynlig ruta Avskaffa patriarkatet
Osynlig ruta Könskvotering – 50% kvinnor överallt där beslut fattas
Osynlig ruta Kvinnoperspektiv på ekonomi och ekologi – mot kärnkraft och miljöförstöring
Osynlig ruta Uppvärdera kvinnors val av kvinnor – synliggör kvinnors vänskap och nätverk

Osynlig ruta

Systerskap ger styrka - kom med i Kvinnofronten!


UPP Pil uppåt