Osynlig ruta

Engelsk flagga

HEM

Detta är kvinnofronten

Mer info om vad
vi gör och står för

Osynlig rutaMenypil Plattform
Osynlig rutaMenypil Aktioner m.m.
Osynlig rutaMenypil Sommarläger
Osynlig rutaMenypil Remissvar

AKTUELLT

LÄSVÄRT

Bli medlem!

Folkaktionen
mot Pornografi

Länkar

Osynlig ruta

Kvinnofrontare med diverse papper...
Osynlig ruta

Parlamentariskt arbete

Ibland skriver vi i Kvinnofronten remissvar på statliga utredningar om saker som rör oss kvinnor, eller gör annat sånt "parlamentariskt" arbete. Här kan du klicka dig vidare till remissvar vi skrivit – "Kvinnofrontens svar". De öppnas då som pdf-filer i en ny ruta.
Osynlig ruta
Du kan också klicka på utredningens namn, så kommer du till själva utredningen.
Osynlig ruta
(Har inte din dator Acrobat Reader, som behövs för att läsa filerna, kan du hämta det gratis genom att klicka på namnet.)

Osynlig ruta
Osynlig ruta

SENASTE!

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2023:98
Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2023:97
Ut ur utsatthet
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2024:2
Avtal om försvarssamarbete
med Amerikas förenta stater

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
S2023/01375
Större flexibilitet i föräldrapenningen – utökade möjligheter att
använda dubbeldagar

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2022:71
Tryggare hem för barn
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Utkast till lagrådsremiss S2022/03629
Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2022:24
Sveriges medlemskap i Nato
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Utkast till lagrådsremiss S2021-07285
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2021:56
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption
i vissa fall

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2021:43
Ett förstärkt skydd mot
sexuella kränkningar

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2020:52
Rutavdrag för äldre
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2020:57
Ett särskilt hedersbrott
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2020:16
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2020:30
En moderniserad arbetsrätt
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2019:32
Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2018:23
Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2018:17
Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2018:11
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2017:92
Transpersoner i Sverige
– Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2017:6
Se barnet!
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2016:70
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2016:78
Ordning och reda i välfärden
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2016:60
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2016:42
Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2016:19
Jämställda pensioner?
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2016:11
Olika vägar till föräldraskap
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Ds 2015:8
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras
för vardera föräldern

Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2010:71
Sexualbrottslagstiftningen
– utvärdering och reformsförslag
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2010:49
Förbud mot köp av sexuell tjänst
– en utvärdering 1999 - 2008
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2007:54
Barnet i fokus
En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2005:66
Makt att forma samhället
och sitt eget liv

– jämställdhetspolitiken mot nya mål
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2004:121
Slag i luften
– En utredning om
myndigheter, mansvåld och makt

Del 1
Del 2
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta

Osynlig ruta
SOU 2001:14
Sexualbrotten
– Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor
Del 1
Del 2
Del 3
Sammanställning av remissvar
Osynlig ruta

Osynlig ruta
Kvinnofrontens
SVAR

Glimrande röd prick

Osynlig ruta
Osynlig ruta

UPP Pil uppåt