Bakgrundspapper uppe

«  Krävde rösträtt för alla

Fot av många kvinnor som står på gatan. De ser glada ut. I förgrunden tre som pratar med avrandra. De flesta bär hatt. De tre som pratar har band runt jackorna, och på dem står: Frauenstimmrecht
Första tyska demonstrationen för rösträtt för kvinnor, i München 1912.

Rubrik: Deutscher Frauenstimmrechtsbund - Tyska kvinnors rösträttsförbund

Deutscher Frauenstimmrechtsbund (DF) har ibland också kallats Deutscher Bund für Frauenstimmrecht. Organisationen bildades 1913 på initiativ av Anita Augspurg och Lida Gustava Heymann.
Osynlig ruta
  Bakgrunden var att den organisation som de hade bildat elva år tidigare, DVF, Deutschen Verband für Frauenstimmrecht, hade ändrat inriktning. Den krävde inte längre rösträtt för alla, utan bara rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män i de flesta delstater då, det vill säga endast för rika. Beslutet ledde till att både ett hundratal enskilda medlemmar och flera lokala grupper gick ur DVF. De samlades stället i den nya organisationen.
Osynlig ruta
Affisch medn en kvinna och en man som håller upp ett stenblock som det står  "Verantwortung" (ansvar) på. Under dem står det "Frauenstimmreicht" (Rösträtt för kvinnor). Bakgrunden är orange   Deutscher Frauenstimmrechtsbund skilde sig därmed från andra organisationer för kvinnors rösträtt i Tyskland på så sätt att DF hela tiden krävde vad som ibland kallades universell rösträtt: rösträtt för alla oberoende av kön, etnicitet eller ekonomi.
Osynlig ruta
I den internationella rösträttsrörelsen IWSA:s tidning Jus Suffragii berättade Lida Gustava Heymann i juli 1916 dessutom att DF var en organisation utan styrelse. Istället fungerade den så att vilken medlem eller medlemsförening som helst kunde lägga förslag, men för att ett förslag sedan skulle antas krävdes trefjärdedels majoritet bland medlemsorganisationerna.
Osynlig ruta
  I och med första världskriget minskade aktiviteten hos övriga nationella rösträttsorganisationer i Tyskland, men DF:s lokalgrupper fortsatte sitt arbete även under kriget.
Osynlig ruta
WILPF:s symbol i form av en fredsduva och ett kvinnomärkeTill skillnad från många borgerliga tyska feminister var både Anita Augspurg och Lida Gustava Heymann starka motståndare till kriget och engagerade i fredsarbete. De arrangerade möten mot kriget i lokala DF-föreningar, och de var med och arrangerade kvinnornas internationella fredskongress i Haag 1915. Men att kvinnor ägnade sig åt fredsarbete medan landet var i krig sågs som förräderi av den tyska staten. Alla kvinnor som hade deltagit i Haag-kongressen kontrollerades, och Deutscher Frauenstimmrechtsbund sågs därefter som en förtäckt pacifistorganisation.
Osynlig ruta
  Augspurg och Heymann bevakades, de fick utegångsförbud, deras telefon avlyssnades och deras brev censurerades. Ändå lyckades de en tid fortsätta hålla möten under sken av att de hade téträffar med andra kvinnor hemma i sitt vardagsrum.
Osynlig ruta
När så den tyske kejsaren mitt under kriget deklarerade att det skulle komma en rösträttsreform, men utan kvinnors rösträtt, reagerade de tyska kvinnorna med starka protester. Alla Tysklands rösträttsorganisationer gick 1917 samman – både borgerliga och socialistiska kvinnor – i ett gemensamt krav på kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
Foto av kvinnor som står i kö  på en gata. Under bilden står: Kvinnor i lö till vallokal 1919  Ett år senare, då kriget i och med den tyska revolutionen i november 1918 tog slut, beslöt Tyskland att införa rösträtt för kvinnor.
Osynlig ruta
  Kvinnorna röstade första gången i januari 1919. Då las DF ner.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu