Bakgrundspapper uppe

«  Den första tyska rösträttsorganisationen

Foto av kvinnor som går i ett demonstrationståg, men utan  plakat eller banderoller. I bakgrunden syns en spårvagn och hus
Demonstration för rösträtt i Berlin 1912.

Rubrik: Deutscher Verband für Frauenstimmrecht - Tyska förbundet för kvinnors rösträtt

Deutscher Verband für Frauenstimmrecht (DVF) bildades i januari 1902 i Hamburg. Först hette föreningen Deutscher Verein für Frauenstimmrecht, men den bytte namn efter två år. Det var den första nationella paraplyorganisationen för rösträtt för kvinnor i Tyskland.
Osynlig ruta
Affisch med en kvinna och texten: Den Frauen Das Stimmrecht!  Bakgrunden var att amerikanska kvinnor hade tagit initiativ till världens första internationella konferens för rösträtt för kvinnor 1902, där de bjöd in nationella rösträttsorganisationer från alla länder. Men i Tyskland var det fram till 1908 förbjudet för kvinnor att delta i politiska organisationer. För att komma runt det, och ändå kunna organisera sig, bildade kvinnor lokala, vad de sa var "icke-politiska", grupper – eller så bildade de grupper som jobbade tills de stoppades. Men eftersom det inte fanns någon nationell rösträttsorganisation i Tyskland kunde de inte skicka några delegater till den internationella konferensen.
Osynlig ruta
  Men i Hamburg var föreningsrätten vid den tiden mer liberal, och därför bildades det nationella DVF där. Initiativtagarna var tretton feminister, bland andra Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Minna Cauer, Käthe Schirmacher och Helene Stöcker.
Osynlig ruta
IWSA:s brosch med en inre ring av guld, där det står en kvinna med vågskål ioch texten JUS SUF FRA GII och runt den ett filigranarbete i guld med stenar i vitt, rött och grönt1904 deltog DVF i den andra internationella konferensen om kvinnors rösträtt, som hölls i Berlin med amerikanska Susan B. Anthony som ordförande. Då bildades IWSA, International Woman Suffrage Alliance, och DVF anslöt sig dit.

Foto av sju kvinnor i en sal vid ett bord, två sitter och fem står. I bakgrunden skymtar fler kvinnor.
Vid IWSA-kongressen i Berlin 1904. På bilden syns sittande: Anna Shaw och
Carrie Chapman Catt, samt stående från vänster: okänd kvinna, Minna Cauer,
Susan B. Anthony, Lida Gustava Heymann och Anita Augspurg.
Osynlig ruta

  DVF publicerade material om kvinnors rösträtt, ordnade möten och föreläsningar, startade nya lokala grupper runt hela landet, och drev påtryckningar på de borgerliga partierna att börja driva krav på kvinnors rösträtt. (Socialdemokraterna drev redan krav på kvinnors rösträtt, sedan 1891.) Liksom i andra länder tryckte rösträttskvinnorna också upp vykort och liknande material som propagerade för kvinnors rösträtt.
Osynlig ruta
Omslag till tidningen Die Frauenbewegung och till Zeitschrift für FrauestimmrechtTidning
Osynlig ruta
När DVF bildades tyckte de att Minna Cauers oberoende tidning Die Frauenbewegung kunde fungera som DVF:s tidning, men efter några år tyckte de att den var för radikal. Istället tog DVF initiativ till startandet av Zeitschrift für Frauenstimmrecht, som till en del var oberoende, med Anita Augspurg som redaktör.
Osynlig ruta
  Från 1912 startade de istället en direkt organisationstidning, med det förkortade namnet Frauenstimmrecht, med Anita Augspurg fortsatt som redaktör. När hon avgick 1913 tog Adele Schreiber över som redaktör.
Osynlig ruta
Från början krävde DVF det som ibland kallades universell rösträtt, alltså rösträtt för alla, oavsett kön, etnicitet, ekonomi eller något annat. Men mer konservativa kvinnor tog över allt mer, och ville dämpa kravet. Den diskussionen ledde till att flera lokala grupper valde att gå ur och bilda Deutsche Vereinigung für Frauenstimmrecht. 1911 ändrade DVF formellt sitt krav, så att de endast krävde rösträtt på samma villkor som för män i de flesta delstater, det vill säga mest för rika.
Osynlig ruta
Foto av Anita Augspurg och Lida Gistava Heymann som står raka i en folksamling. Bägge bär liknande hattar  Det fick även några av grundarna – som Anita Augspurg och Lida Gustava Heymann – att tillsammans med flera hundra enskilda medlemmar samt ett antal lokalföreningar gå ur DVF i protest. Istället bildade de 1913 ännu en rösträttsorganisation: DF, Deutscher Frauenstimmrechtsbund. Ny ordförande för DVF blev då Marie Stritt.
Osynlig ruta
  Minna Cauer kommenterade utvecklingen i sin tidning, att därmed fanns så många organisationer i Tyskland att var och en kunde välja sig en rösträttsorganisation helt utifrån sin egen politiska position på vänster-mitten-höger-skalan.
Osynlig ruta
  1914 inledde DVF ett samarbete med de två andra nationella organisationerna för att underlätta det gemensamma arbetet med IWSA. Men samarbetet höll inte.
Osynlig ruta
Logotype för DVF föreställande en kvinna som sträcker upp armarna och håller en avsliten kedja i händerna. I bakgrunden syns en soluppgång. Överst står texten: FrauenstimmrechtNÄR första världskriget bröt ut 1914 minskade DVF:s arbete för kvinnors rösträtt. 1916 gick de ihop med Deutsche Vereinigung für Frauenstimmrecht och bildade DRF, Deutschen Reichsverband für Frauenstimmrecht. I samband med sammanslagningen till DRF bytte tidningen namn till Die Staatsbürgerin (Medborgarinnan).

Bilden till höger: Deutscher Verband für Frauenstimmrechts logotype.
Osynlig ruta

  Men när den tyske kejsaren mitt under kriget deklarerade att det skulle komma en rösträttsreform – utan kvinnors rösträtt – fick de tyska kvinnorna nog. Både borgerliga och socialistiska organisationer gick 1917 samman i ett gemensamt krav på kvinnors rösträtt. De gjorde gemensamma skrivelser och demonstrerade över hela landet.
Osynlig ruta
Foto av köande kvinnor. En kvinna räcker dem flygblad eller liknande. Under står texten: Kvinnor i kö till vallokal 1919.Den tyska revolutionen i november 1918 ledde till att Tyskland beslöt att införa rösträtt för kvinnor. I januari 1919 röstade tyska kvinnor för första gången, och hela 80 procent av kvinnorna deltog. 1919 las DRF ner.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2021-05-25

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu