Bakgrundspapper uppe

«  Tillbaka

Foto av medlemmar i Stockholms allmänna kvinnoklubb
Medlemmar i Stockholms allmänna kvinnoklubb 1892. I mitten av översta
raden syns tobaksarbeterskan Augusta Lock. Sittande längst till höger är
Amanda Horney, som blev klubbens första valda ordförande.

Rubrik: Stockholms allmänna kvinnoklubb

Proletärkvinnor ohoj! var rubriken i tidningen Social-demokraten där "såväl gifta som ogifta" kvinnor bjöds in till att starta en kvinnoklubb i Stockholm den 11 juni 1892.
Osynlig ruta
Stockholms allmänna kvinnoklubb var inte den första socialdemokratiska kvinnoklubben. Innan dess hade det bildats kvinnoklubbar i Malmö, Ystad, Lund, Norrköping, Göteborg och Örebro, men de blev alla tillfälliga. Stockholms allmänna kvinnoklubb blev den första kvinnoklubben som var en del av det socialdemokratiska partiet, och den lever kvar än idag. Därför ses den som grunden till det socialdemokratiska kvinnoförbundet.
Osynlig ruta
  Anne-Marie Lindgren
och Marika Lindgren Åsbrink skriver i boken Systrar kamrater! om kvinnoklubben:

  "Den ägnade sig åt praktisk social hjälpverksamhet och den genomförde kvalificerade sociologiska studier av arbetarkvinnors villkor, den medverkade till ett producentkooperativ (för övrigt ett av de få som överlevde), den var engagerad i olika bildningsverksamheter och hade en egen sångkör, den agiterade för facklig organisering och hjälpte till att bilda fackföreningar, den drev envetet och ibland i konflikt med partiet frågan om kvinnors rösträtt, och lika envetet fast länge för döva öron sociala frågor som ogifta mödrars ställning, kvinnlig yrkesinspektion, likalönsprincipen och sexualupplysning för ungdomen."

  Mötena hölls kl. 21 på kvällarna, så att alla skulle ha hunnit sluta sina arbeten. De var 58 kvinnor som redan på första mötet blev medlemmar i kvinnoklubben. I slutet av året var de nästan 200 medlemmar, och därmed större än den socialdemokratiska föreningen.
Osynlig ruta
  Kvinnoklubben tog senare också initiativ till bildandet av Kommittén för den kvinnliga agitationen, dels för att medlemmarna skulle få lära sig tala offentligt, dels för att uppmuntra kvinnor att engagera sig fackligt.
Osynlig ruta

Agitation = argumentera för att sätta i rörelse, uppvigla.

Avdelare i form av böcker utslängda över en svart linje. Öppna och stängda böcker, med ryggar i rött och grönt

Eubrik: Läs mer
Blinkande gul stjärna Anne-Marie Lindgren & Marika Lindgren Åsbrink: Systrar kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer.
Osynlig ruta
Blinkande gul stjärna Hjördis Levin: Proletärkvinnor ohoj! Stockholms Allmänna kvinnoklubb 1892-1930.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

  Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
 Pil åt vänster Till tema kvinnoorganisationer
Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt
UPPDATERAD 2020-05-23

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu