Bakgrundspapper uppe

«  Lucy Stone kämpade för kvinnors och svartas rättigheter i USA.

Illustration: porträtt av Lucy Stone
Namn: Lucy Stone

Lucy Stone fick höra att hon hade en själ lika fri som luften
("A Soul as Free as the Air") och det ligger nog något i det. Hon gjorde alltid det hon själv tyckte var rätt, och trots att hon snarast stod till höger bland de amerikanska rösträttskämparna, var hon mycket radikal både i åsikter och i det hon personligen gjorde.
Osynlig ruta
   Hon föddes 1818, som näst yngsta barn av nio i en farmarfamilj i West Brookfield, Massachusetts, i USA. Pappan var en hård patriark, och alla barnen började tidigt jobba med allt möjligt hemma för att hjälpa till med familjens försörjning. Föräldrarna var abolitionister, de var alltså aktiva mot slaveriet. Det blev också Lucys första politiska engagemang.
Osynlig ruta
   1847 blev Lucy den första kvinnan som fick collegeexamen i Massachusetts.
Osynlig ruta
   HÄR kan du läsa om hur hon måste strida för att få utbilda sig.
Osynlig ruta
Lucy Stone i "bloomers" 18531850 var Lucy Stone med och ordnade USA:s första National Women's Rights Convention, med talare från elva stater.
Osynlig ruta
   Lucy fortsatte att agitera, både för kvinnors och svartas rättigheter, för nykterhet, för kvinnors rätt att klä sig som de ville (till exempel i långbyxor under kjolen, så kallade "bloomers" och för rösträtt. Hon (och flera andra som kämpade för kvinnors rösträtt) deltog också i en stor "Vegetarian Festival" anordnad av American Vegetarian Society i Metropolitan Hall i New York City år 1853.
Osynlig ruta
Bilden föreställer Lucy Stone i "bloomers" 1853.
Osynlig ruta
Osynlig ruta1855 gifte sig Lucy Stone, men behöll sitt eget namn, vilket ingen kvinna i USA gjort innan dess. Det är något hon fortfarande är känd för i USA! Klicka här för att läsa mer om det.
Osynlig ruta
Affisch för möte om kvinnors rösträttEfter inbördeskriget var Lucy med och startade en organisation som krävde rösträtt åt alla, oavsett hudfärg eller kön. Men när svarta män fick grundlagsfästa rättigheter, medan kvinnor inte fick nånting alls, splittrades rörelsen i två. Den radikalare delen, National Woman Suffrage Association, NWSA, startades av suffragetterna Elizabeth Cady Stanton och Susan B. Anthony, medan den mer traditionella, American Woman Suffrage Association, AWSA, startades av Lucy och några till.
Osynlig ruta
   1870 startade Lucy dessutom (med stöd av maken Henry) veckotidningen Women's Journal (läs mer genom att klicka på namnet!), som AWSA:s tidning, där Lucy blev redaktör. Samtidigt fortsatte hon att resa runt och hålla tal, skriva artiklar och organisera rösträttskamp.
Osynlig ruta
Lucy Stone på äldre darOsynlig rutaTillsammans med dottern Alice Stone Blackwell drev Lucy Stone senare att de två organisationerna för kvinnors rösträtt skulle gå samman igen. 1890 blev det så.
Osynlig ruta
   Lucy Stone fortsatte sin aktivism ända till slutet. I maj 1893 deltog hon, 75 år gammal, i en veckolång Världskongress för kvinnors rösträtt. Men hon var då redan sjuk i cancer. Hon dog i oktober samma år.
Osynlig ruta
   Det dröjde ytterligare tjugosju år innan kvinnor fick rösträtt nationellt i USA.
Osynlig ruta


Osynlig ruta
Frimärke med bild av Lucy Stone 1968, på 150-årsdagen av Lucy Stones födelse, gav USA ut ett 50 cents-frimärke med hennes bild på, i serien "Framstående amerikaner".
Osynlig ruta
Vill du läsa några citat av Lucy Stone, så klicka på ordet!
Osynlig ruta


Osynlig ruta
Kvinnohistoriska samlingarnas nationella biblioteket för genusforskning (KvinnSam) vid Göteborgs universitet finns bland annat tidningen Rösträtt för kvinnor i digitaliserad form. I den berättar Ellen Wester år 1916 om Lucy Stone, utifrån en text Wester hade läst i Woman's Journal. Du kan läsa del 1 respektive del 2 som pdf-filer om du klickar på de orden.
Osynlig ruta

Osynlig ruta

Pil åt vänster Tillbaka till förra sidan
  Pil åt vänster Tillbaka till listan på förmödrar

UPP Pil uppåt

Bakgrundspapper uppe

www.kvinnofronten.nu